Energy Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the SET Plan

Kierowniczka projektu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

Członkowie zespołu:

 • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
 • dr Seweryn Krupnik

Partnerzy w projekcie:

 • ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION
 • DUTCH RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSITIONS BV
 • ALLIANCE EUROPEENNE DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE
 • ACENTOLINE COMUNICACION EDITORA SL
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • E3G ASBL

O projekcie

Cele:

Forum Energy-SHIFTS ma na celu wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy podmiotami w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych powiązanych z energetyką (energy-SSH) – wliczając podmioty akademickie, polityczne, obywatelskie, przemysłowe, organizacje pozarządowe oraz media – aby poprawić politykę energetyczną Unii Europejskiej. Ponieważ transformacja energetyczna diametralnie zmieni sposób, w jaki obywatele Unii Europejskiej będą żyć, pracować i wypoczywać, szczególnie ważne jest, aby polityka energetyczna UE wdrażała założenia SSH, takie jak: ogólnodostępność, sprawiedliwość społeczna, demokracja oraz opisywała, w jaki sposób realizować zmiany transformacyjne

Działania:

Działania w ramach Energy-SHIFTS obejmują ponad 10 000 podmiotów, uwzględniając:

 • dostępne wytyczne dla SSH w ramach polityki UE
 • warsztaty z zakresu podstawowych założeń SSH
 • bazy danych badaczy i pracowników

Na podstawie tych elementów wdrożymy:

 • 4 grupy robocze ds. założeń inicjatywy SET-Plan
 • program stypendialny
 • program badawczy dla aktywności na etapach początkowych
 • wykłady na temat polityki, organizacji pozarządowych, STEM i mediów
 • 4 debaty społeczne online; konferencję ogólnoeuropejską

Nasze konsorcjum wniesie znaczące doświadczenie w zakresie dialogu dotyczącego zasad badań dla tych działań.


Więcej informacji o projekcie na stronie: https://energy-shifts.eu/

Raporty z warsztatów w ramach projektu Energy-SHIFTS

Na stronie Projektu Energy-Shifts ukazała się seria raportów z czterech warsztatów przeprowadzonych w okresie wiosna-lato 2019 roku, w których uczestniczyli eksperci i praktycy.

Każdy z raportów omawia kwestię dyskutowaną podczas danego spotkania:
1. Social innovation in the energy transition
2. Inclusive engagement in energy
3. Carbon intensive EU regions
4. Use of evidence in energy policy

Więcej informacji na temat dokumentów oraz wszystkie raporty dostepne są on-line na STRONIE

ZACHĘCAMY DO LEKTURY!

Data opublikowania: 14.10.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska