Energy Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the SET Plan

Kierowniczka projektu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ

Członkowie zespołu:

 • dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ
 • dr Seweryn Krupnik

Partnerzy w projekcie:

 • ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY HIGHER EDUCATION CORPORATION
 • DUTCH RESEARCH INSTITUTE FOR TRANSITIONS BV
 • ALLIANCE EUROPEENNE DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE
 • ACENTOLINE COMUNICACION EDITORA SL
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • E3G ASBL

O projekcie

Cele:

Forum Energy-SHIFTS ma na celu wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy podmiotami w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych powiązanych z energetyką (energy-SSH) – wliczając podmioty akademickie, polityczne, obywatelskie, przemysłowe, organizacje pozarządowe oraz media – aby poprawić politykę energetyczną Unii Europejskiej. Ponieważ transformacja energetyczna diametralnie zmieni sposób, w jaki obywatele Unii Europejskiej będą żyć, pracować i wypoczywać, szczególnie ważne jest, aby polityka energetyczna UE wdrażała założenia SSH, takie jak: ogólnodostępność, sprawiedliwość społeczna, demokracja oraz opisywała, w jaki sposób realizować zmiany transformacyjne

Działania:

Działania w ramach Energy-SHIFTS obejmują ponad 10 000 podmiotów, uwzględniając:

 • dostępne wytyczne dla SSH w ramach polityki UE
 • warsztaty z zakresu podstawowych założeń SSH
 • bazy danych badaczy i pracowników

Na podstawie tych elementów wdrożymy:

 • 4 grupy robocze ds. założeń inicjatywy SET-Plan
 • program stypendialny
 • program badawczy dla aktywności na etapach początkowych
 • wykłady na temat polityki, organizacji pozarządowych, STEM i mediów
 • 4 debaty społeczne online; konferencję ogólnoeuropejską

Nasze konsorcjum wniesie znaczące doświadczenie w zakresie dialogu dotyczącego zasad badań dla tych działań.


Więcej informacji o projekcie na stronie: https://energy-shifts.eu/

Call for Applications: Energy-SHIFTS Policy Fellowship

The Energy-SHIFTS Policy Fellowship is designed to provide policymakers and civil society actors working on energy policy with direct access to researchers from across the social sciences and humanities (SSH). From January 2020, the scheme will connect 20 selected policy workers to cutting-edge research that will allow them to better tackle the strategic questions they are facing in their day-to-day work. Apply now!

The scheme connects policymakers and civil society actors working on energy policy at local, national and international level with relevant researchers in the social sciences and humanities for in-depth dialogue.

The aim is to facilitate face-to-face (and virtual) meetings between policyworkers and researchers on strategic policy areas, tailored to the policy fellow’s needs and interests. Prospective applicants should identify key energy policy issues they wish to focus on and a key question they hope to explore, e.g. around energy poverty, adoption of smart meters, changing modes of transportation.

The programme team (led by DRIFT) will then match successful applicants with leading researchers with relevant expertise, who will, in turn, provide the most up to date research and insights in response to the questions posed by the fellow. These researchers will be drawn from the Energy-SHIFTS’ extensive academic networks including through the SHAPE ENERGY database. This exchange will occur through each fellow meeting with at least four researchers, in the period February to May 2020. We are aiming for at least two of these meetings to be face to face meetings but will adapt depending on availability. Each fellowship comes with an associated budget to fund selected researchers to travel to the policy fellow. We will also facilitate online meetings with researchers. The programme team will check in regularly to guarantee that everything is on track.

Led by Europe’s Innovation Forum for the energy-related Social Sciences & Humanities (Energy-SHIFTS), the scheme draws on an advisory board including experts who have experience running highly successful fellowship programmes such as the CSAP Policy Fellowship.

Over the long-term, policy fellows will continue to benefit from support and involvement with the broader Energy-SHIFTS network’s activities.


Timeline:
- Deadline for applications to the open call 31st October 2019
- Announcement of successful policy fellows in early December 2019
- The fellowship will run from January to October 2020 with meetings taking place between February and May


More informations: CALL FOR APPLICATIONS

Data opublikowania: 14.10.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska