Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych

16 listopada 2021 roku
godz. 13:30 - 14:30

Wystąpienie dr hab. Marcjanny Nóżki, prof. UJ, dr hab. Andrzeja Bukowskiego, prof. UJ i dr hab. Marty Smagacz-Poziemskiej, prof. UJ pt. Miejskie sąsiedztwo z perspektywy teorii praktyk społecznych.


Wystąpienie, przygotowane na podstawie projektu Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne, składa się z dwóch głównych wątków. Po pierwsze, przedstawiono podejście teoretyczne i metodologiczne oraz główne odkrycia empiryczne z badań w trzech polskich miastach; po drugie, zespół projektowy wskazał poznawczy i krytyczny potencjał tego podejścia w badaniach socjologicznych i interdyscyplinarnych.


Forum IS UJ jest miejscem prezentacji prac badawczych prowadzonych w Instytucie Socjologii UJ. Jego celem jest pobudzenie dyskusji wokół badań prowadzonych w Instytucie, stosowanych podejść metodologicznych jak i perspektyw teoretycznych. To miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, szukania wspólnych rozwiązań dla dylematów metodologicznych czy praktycznych. Forum jest otwarte dla pracowników i pracowniczek IS UJ, osób studiujących oraz wszystkich, którzy chcą dyskutować na temat podejmowanych problemów badawczych. Każde spotkanie to 30-minutowa prezentacja i 30-minutowa dyskusja.