Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu.

10 maja 2022 r.
godz. 13:30 - 14:30


Wystąpienie dr hab. Łucjana Misia, prof. UJ zatytułowane Problemy społeczne wybranych krajów Unii Europejskiej od rozszerzenia w 2004 roku do Brexitu.


Kilka słów o wystąpieniu od Profesora Łucjana Misia:

Moje zainteresowanie problemami społecznymi rozpoczęło się przed trzydziestoma laty, kiedy pojawiło się w Polsce masowe bezrobocie, sięgające - w niektórych okresach - trzech milionów zarejestrowanych, przymusowo bezczynnych zawodowo. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku badałem problemy społeczne w ramach teorii konstrukcjonizmu społecznego. Współcześnie prowadzę porównawczą analizę problemów społecznych. Interesuje mnie zarówno wymiar subiektywistyczny czyli opinie ludzi na temat niedogodności życia zbiorowego, jak obiektywistyczny czyli podejmowane działania w tym obszarach. W książce "Social problems in European Union countries: from the 2004 Enlargement to Brexit. A comparative approach" przedstawiam wyniki badań nad zjawiskami uznanymi przez respondentów sondaży Eurobarometru za najbardziej zagrażające ich krajom. Porównanie problemów krajów Grupy Wyszehradzkiej pozwoliło mi stwierdzić powolną konwergencji między nimi przy utrzymywaniu się wewnętrznej hierarchii. W następnym kroku starałem się znaleźć miejsce krajów V4 pośród wybranych krajów Unii Europejskiej w latach od integracji europejskiej krajów V4 do opuszczenia UE przez Wielką Brytanię. Przedstawienie najciekawszych wyników tego porównania będzie końcowym fragmentem wystąpienia.