mgr Inga Koralewska

Inga Koralewska – absolwentka socjologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorantka w Zakładzie Społecznych Badań nad Religią. Od czerwca 2015 jest członkinią zespołu w projekcie Dyskurs publiczny a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014 kierowanym przez prof. dr hab. Irenę Borowik.
 

Publikacje

  • Inga Koralewska, 2020, „Socjologia aborcji”. Sposoby przedstawiania aborcji we współczesnym dyskursie nauk społecznych, Przegląd Socjologii Jakościowej, XVI (2): 170-187.
  • Irena Borowik, Inga Koralewska, 2018, Religia w dyskursie o aborcji w Polsce. Analiza dokumentów Episkopatu Kościoła rzymskokatolickiego i wybranych tygodników opinii, Przegląd Religioznawczy, 2 (268): 199-221.
  • Inga Koralewska, 2018, Aborcja jako przedmiot analizy dyskursu [w:] Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych, Irena Borowik, Stella Grotowska, Piotr Stawiński (red.), Scholar: Warszawa.
  • Inga Koralewska, 2016, Emancypacja religijna a percepcja roli kobiety w sytuacji migracyjnej na przykładzie polskich migrantek w Islandii, Studia Humanistyczne AGH, 15(3): 19-32.
  • Inga Koralewska, 2016, Migracja – doświadczenie alienujące, teologizujące czy indywidualizujące religijnie? [w:] Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii. Spory teoretyczne i metodologiczne [w:] Irena Borowik, Sławomir Zaręba, Wojciech Świątkiewicz (red.), Zakład Wydawniczy NOMOS: Kraków.
  • Inga Koralewska, 2016, Przemiany tożsamości religijnej w sytuacji migracyjnej na przykładzie kobiet migrujących z Ukrainy do Polski i z Polski do Islandii, [w:] Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, Irena Borowik, Andrzej Górny, Wojciech Świątkiewicz (red.), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
  • Irena Borowik, Joanna Mleczko, Inga Koralewska, 2015, Prywatyzacja moralności oraz Pluralizm moralności [w:] Leksykon socjologii moralności, Janusz Mariański (red.), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
  • Julia Ballaschk, Ian Brown, Dorota Głowacka, Inga Koralewska, 2015, Who checks your status? Authorities Ask Social Media and Keep the Answers to Themselves, Fores, Sztokholm.