Dyrekcja Instytutu Socjologii UJ

Dyrektor

dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ
e-mail: marcin.lubas@uj.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 12.00 - 14.00, p. 52

Zastępca Dyrektora ds. badań i rozwoju

dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ
e-mail: contraAB@wp.pl, a.w.bukowski@uj.edu.pl

Urlop do końca maja 2020 roku
 

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. badań i rozwoju

dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
e-mail: piotr.nowak@uj.edu.pl

dyżur: środa, godz. 13.00 - 14.00, p. 52

 

Zastępczyni Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Ewa Kopczyńska
e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl

dyżur: poniedziałek, godz. 9.30 - 10.30, p. 69/78

 

Zobacz również