"Świat bez wartości?" - relacja z debaty

„Świat bez wartości?" to tytuł debaty zorganizowanej 29 października 2015 r. w Auli Collegium Novum UJ przez Instytut Socjologii UJ oraz Wydawnictwo Znak. Bezpośrednią inspiracją do dyskusji była nowo wydana książka pod red. dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej (IS UJ) pt. „Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości" (Znak, Kraków 2015).

W debacie wzięli udział autorzy artykułów, które znalazły się w publikacji": prof. Krzysztof Frysztacki (UJ), prof. Beata Łaciak (UW), prof. Piotr Sztompka, a także p. Henryk Woźniakowski – Prezes Grupy Wydawniczej Znak. Słowo wstępne do debaty wygłosili prof. Mariola Flis, Prorektor ds. rozwoju UJ, dr hab. Marcin Lubaś, Dyrektor Instytut Socjologii UJ oraz dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, redaktorka książki.

Uczestnicy dyskusji wspólnie zastanawiali się, czy tytułowy „świat bez wartości" jest w ogóle możliwy. Choć odpowiedzi nie były jednoznaczne, ani tym bardziej zgodne, udało się wskazać nowe, istotne konteksty dla debaty o wartościach (np. kryzys migracyjny, sytuacja gospodarcza itp.). W debacie uczestnicy odwoływali się do kluczowych w tworzeniu dobrego społeczeństwa wartości, takich jak: lojalność, sprawiedliwość, solidarność, zaufanie, życzliwość. Zwracali także uwagę na znaczenie, jakie ma sam proces dyskutowania o wartościach, w ich społecznym legitymizowaniu.

Data publikacji: 02.11.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed