Socjologia w centrum: "Sfera publiczna w Polsce a religia"

22 marca 2018 r. w IS UJ odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu "Socjologia w centrum" pt. "Sfera publiczna w Polsce a religia: dyskurs wokół aborcji, in vitro i homoseksualności". W dyskusji staraliśmy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie miejsce w sferze publicznej zajmuje religia? Dlaczego dyskurs wokół tematów biopolitycznych (aborcja, in vitro, homoseksualność) zasługuje na badanie? Gdzie lokują religię dyskursy, w takich obszarach jak edukacja, polityka, media? Jakie wizje religii w sferze publicznej w Polsce wyłaniają się z prowadzonych badań?

W spotkaniu w roli panelistów wzięli udział: prof. dr hab. Irena Borowik (IS UJ), dr Katarzyna Zielińska (IS UJ), dr Marcin Zwierżdżyński (Akademia Ignatianum), mgr Inga Koralewska (IS UJ). Komentarz: dr hab. Dorota Hall, prof. IFIS PAN.

Podczas spotkania zaprezentowano częściowe wyniki badań realizowanych w ramach projektu NCN pt. "Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014". Badania realizuje zespół w składzie: Irena Borowik, Agnieszka Dyczewska, Inga Koralewska, Joanna Mleczko, Katarzyna Zielińska, Marcin Zwierżdżyński.

Data publikacji: 07.09.2018
Osoba publikująca: Anna Szwed