"Gender equality and quality of life"

W dniach 26-30 maja 2014 r. w Instytucie Socjologii odbyło się seminarium projektu "Gender equality and quality of life - how gender equality can contribute to development in Europe. A study of Poland and Norway" - "Równość płci i jakość życia, rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii". Projekt jest realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Krystyny Slany w Zakładzie Badania Problemów Ludnościowych. Projekt finansowany jest z Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej.

W seminarium wzięły udział badaczki z Uniwersytetu w Oslo - dr Kari Solebaekke z Institute for Helath and Society oraz dr Trine Korsvik z Center for Gender Research, a także partnerki z Collegium Medicum UJ – prof. dr hab. Beara Tobiasz-Adamczyk oraz dr Barbara Woźniak z Zakładu Socjologii Medycyny. W ramach seminarium odbyło się szereg dyskusji nad zadaniami w projekcie, między innymi nad wypracowaniem nowej ramy teoretycznej do badania równości płci, która będzie wykorzystana do zbudowania kwestionariusza. Podczas seminarium odbył się też pilotażowy wywiad fokusowy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dostępnego w pracowni fokusowej Instytutu Socjologii UJ.

Okazją do spotkania norweskich badaczek z szerszym gronem pracowników i studentów IS UJ był wykład dr Trine Korsvik, który odbył się w środę 28 maja. Wykład dotyczył aktywności ruchów feministycznych w Norwegii i Francji w latach 70-tych i 80-tych.

Dr Korsvik scharakteryzowała najważniejsze ramy odniesienia dla tych ruchów oraz działania, jakie podejmowały feministki w tych dwóch krajach. We Francji działania na rzecz praw kobiet skupiały się na dochodzeniu sprawiedliwości dla ofiar gwałtu oraz uchwalenia prawa, które pozwoliłoby kobietom na ochronę przed przemocą seksualną. Głównym wydarzeniem, wokół którego koncentrowały się działania aktywistek była sprawa sądowa, w której dwie młode zgwałcone kobiety dochodziły sprawiedliwości. W walce przeciwko przemocy seksualnej francuskie środowisko feministyczne działało samodzielnie, przede wszystkim ze względu na charakter ruchów społecznych we Francji, które są silnie zatomizowane.

W Norwegii natomiast aktywistki skupiły się na walce z pornografią, czemu towarzyszyło wiele akcji w przestrzeni publicznej, przede wszystkim w Oslo. Norweskie feministki stawiały też na szeroką koalicję i poracie dla swoich postulatów w wielu środowiskach. W Latach osiemdziesiątych udało im się osiągnąć swój cel i pornografia została ograniczona. Następnie mobilizacja ruchów kobiecych w Norwegii zogniskowała się wokół ograniczenia prostytucji, co doprowadziło w roku 2009 do wprowadzenia prawa kryminalizującego osoby kupujące seks. Mobilizacja wokół tych dwóch kwestii była wg dr Korsvik kluczowa dla rozwoju ruchów feministycznych w obu krajach i ukształtowała ich sposób dziania i główne postulaty.

Data publikacji: 03.06.2014
Osoba publikująca: Anna Szwed