Prof. Patrick Mooney w IS UJ

19 października 2014 r. prof. Patrick Mooney z University of Kentucky zakończył swój ponad miesięczny pobyt w naszym Instytucie. W czwartek, 16 października prof. Mooney wygłosił wykład pt. „Local Governance of a Field in Transition: The Food Policy Council Movement in North America" w ramach otwartego spotkania Zakładu Socjologii Struktur Społecznych.

Współpraca prof. Patricka Mooneya z Instytutem Socjologii trwa już blisko 30 lat. Jak wspomina prof. Mooney:

Z prof. Krzysztofem Gorlachem poznaliśmy się w Lahti w 1987 r. w trakcie szkoły letniej organizowanej przez Europejskie Towarzystwo Socjologii Wsi. Podczas tamtego tygodnia w Finlandii zaczął się nasz kontakt i wtedy też zaproponowałem Krzysztofowi przyjazd do Stanów. A potem w 1992 roku stypendium z Departamentu Rolnictwa USA pozwoliło mi na spędzenie prawie całego semestru tutaj w Krakowie. W kolejnych latach albo Krzysztof przyjeżdżał do Stanów, albo ja gościłem tutaj. W 1999 r. otrzymałem stypendium Fulbrighta, które umożliwiło mi pobyt w Krakowie. Wtedy prowadziłem dla studentów kurs na temat ruchów społecznych, co było dla mnie szczególnie interesujące z uwagi na to, że realnie uczyłem o ruchach społecznych „dzieci" Solidarności.

Wieloletnia współpraca prof. Mooney'a i prof. Gorlacha to wspólne projekty i publikacje, dotyczące m.in. zagadnień socjologii wsi, wpływu przemian ekonomicznych i politycznych na rolnictwo, kwestii integracji europejskiej i polityki rolnej, spółdzielczości, ale także ruchów społecznych.

Prof. Krzysztof Gorlach: Nasza współpraca trwa od prawie 30 lat. Mamy kilka wspólnych publikacji, ale też sporo projektów, które każdy z nas prowadzi oddzielnie. Często jednak ze sobą o nich rozmawiamy, więc na pewno mamy do czynienia z obopólnym wpływem merytorycznym, nawet jeśli formalnie nie jesteśmy uczestnikami tego samego projektu. Obecnie np. złożyliśmy z kolegami z Zakładu Struktur Społecznych duży wniosek do NCN, gdzie Partick będzie zewnętrznym ewaluatorem. Jego zadaniem będzie ewaluacja poszczególnych etapów naszego projektu. Projekt dotyczy przeobrażeń gospodarstw rolnych w Polsce. Chcemy w tym projekcie pokazać także regionalnie zróżnicowane gospodarstw rolnych, ale w oparciu o twarde dane i na nieco innych zasadach, niż te do których dotychczas się odwoływaliśmy (np. podziałów wynikających z zaborów).

Data publikacji: 21.10.2014
Osoba publikująca: Anna Szwed