Debata o rewitalizacji Podgórza

Dnia 13 listopada w Muzeum Etnograficznym w Krakowie odbyła się współorganizowana przez Instytut Socjologii debata na temat rewitalizacji Podgórza oraz roli mieszkańców w tym procesie. Punktem wyjścia do dyskusji był raport z badań przygotowany przez studentki i studentów socjologii w ramach obozu naukowego w Podgórzu.

W debacie udział wzięli: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (IS UJ), Dorota Jędruch ("Autopotret"), Wojciech Gorczyca (Referat ds. rewitalizacji UMK). Spotkanie prowadziła dr Marcjanna Nóżka (IS UJ) i Magdalena Zych (MEK).

Zaproszeni goście, zaangażowani w projekt badawczy studenci oraz publiczność wspólnie zastanawiali się, jak powinna wyglądać rewitalizacja Podgórza i czy w ogóle powinna mieć ona miejsce (wątek naturalnego, a nie kontrolowanego rozwoju dzielnicy). W dyskusji podnoszone były kwestie takie jak: różne modele rewitalizacji, ramy formalno-prawne rewitalizacji, zaangażowanie mieszkańców w rewitalizację, realny wymiar partycypacji, komunikacja między władzami miasta a mieszkańcami, problem zaufania itp.

Data publikacji: 14.11.2014
Osoba publikująca: Anna Szwed