Wokół pracy socjalnej

W dniach 8-12 czerwca 2015 r. po raz pierwszy zorganizowany został Tydzień Pracy Socjalnej IS UJ. Ten niezwykle intensywny, pięciodniowy cykl wydarzeń zgromadził liczne grono przedstawicieli środowiska pracy socjalnej: studentów i studentki krakowskich uczelni, wykładowców, pracowników socjalnych oraz reprezentantów instytucji pomocowych. W programie Tygodnia Pracy Socjalnej znalazły się zarówno debaty tematyczne, warsztaty, pokaz filmu, jak i zaangażowane dyskusje środowiskowe.

Gorąco polecamy sprawozdania z poszczególnych wydarzeń, które dostępne są na stronie https://otwartaprofesja.wordpress.com/.

Uczestnicy i uczestniczki Tygodnia Pracy Socjalnej IS UJ wzięli udział m.in. w:

Data publikacji: 16.06.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed