"Gender w Kościele rzymskokatolickim w Polsce. Między dyskursem a praktyką"

10 czerwca 2015 r. odbyła się debata "Gender w Kościele rzymskokatolickim w Polsce. Między dyskursem a praktyką" zorganizowana przez Pracownię Społecznych Badań nad Religią IS UJ oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział Krakowski. O wynikach swoich badań empirycznych opowiadały dr Katarzyna Leszczyńska (AGH) i dr Anna Szwed (IS UJ).

Dr Katarzyna Leszczyńska – socjolożka, adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej w Akademii Górniczo-Hutniczej. Prowadzi badania z zakresu socjologii religii, języka i płci. W 2007 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Socjologii UJ, dotyczącą metaforyzacji Europy w wypowiedziach Jana Pawła II oraz duchownych rzymskokatolickich w Polsce. Obecnie realizuje badania dotyczące ról świeckich kobiet i mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce.

Dr Anna Szwed – socjolożka, pracowniczka Instytutu Socjologii UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień płci i religii, socjologii religii, socjologii kultury i semiotyki. Wiosną 2015 r. ukazała się jej książka „Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży" (NOMOS), będąca analizą posoborowego nauczania Kościoła na temat kobiet oraz prezentacją wyników badań jakościowych prowadzonych wśród księży diecezjalnych archidiecezji krakowskiej.

Prowadzenie: dr Katarzyna Zielińska (IS UJ)

Data publikacji: 17.06.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed