Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 w IS UJ

2 października 2018 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Instytutu Socjologii UJ. Zgromadzonych powitał Dyrektor Instytutu dr hab. Marcin Lubaś. Podczas uroczystości głos zabrały przedstawicielki Kół Naukowych działających przy Instytucie Socjologii UJ, absolwentka pracy socjalnej oraz członkini Samorządu Studentów UJ. Wykład Inauguracyjny pt. "Uniwersytet jako dobro publiczne" wygłosiła dr hab. Beata Kowalska.

fot. Kamila Zarembska-Szatan