I Międzyuczelniany Bal Pracy Socjalnej

W czwartek, 22 stycznia 2015 r. odbył się I Międzyuczelniany Bal Pracy Socjalnej, który został zorganizowany przez studentki i studentów pracy socjalnej Instytutu Socjologii UJ we współpracy z osobami studiującymi na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Uniwersytecie Pedagogicznym. Tradycja dorocznych balów studenckich, w których biorą udział także wykładowcy i pracownicy jednostki, jest dobrze zakorzeniona w Instytucie Socjologii UJ. Cieszymy się, że dołączyli do niej również studenci pracy socjalnej.

Data publikacji: 26.01.2015
Osoba publikująca: Anna Szwed