"O depresji wśród dobrych słów"

Polecamy zapis dyskusji, jaka została zorganizowana z okazji Dnia Walki z Depresją 2015 przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W konferencji "O depresji wśród dobrych słów" wziął udział m.in. dr hab. Hubert Kaszyński, pracownik naszego Instytutu, specjalizujący się w tematyce zdrowia psychicznego i pracy socjalnej. Celem konferencji było m.in. upowszechnianie wiedzy na temat depresji, prezentacja działań na rzecz praw obywatelskich osób nią dotkniętych. Zwracano także uwagę na sposób mówienia w mediach o osobach chorujących psychicznie, na często używane słowa raniące i pogłębiające stygmatyzację.

Link do materiału wideo