mgr Adam Dąbrowski

stanowisko: asystent naukowy

e-mail: adamdabrowski.mail@gmail.com

mgr Adam Dąbrowski –socjolog, europeista. Zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach koordynowanego przez dr hab. Piotra Nowaka, prof. UJ projektu GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (finansowanie NCBiR). Student studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Sztompki pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą wykorzystania nowych technologii do mobilizacji społecznej na obszarach wiejskich. Od 2013 roku jest członkiem Zarządu Fundacji Socjometr Laboratorium Rozwiązań społecznych, której jest założycielem.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • nowe technologie
 • socjologia obszarów wiejskich
 • socjologia sportu
 • aktywność obywatelska i rozwój lokalny
 • metodologia badań społecznych

Publikacje

2020

 • Sanetra-Szeliga, J., Purchla, J., Knaś, P., Kozioł, A. and Dąbrowski, A. (2020) “Wrocław 2016 European Capital of Culture : new urban vision based on culture, heritage, and social dialogue,” in Ponzini, D., Bianchini, F., Georgi-Tzortzi, J.-N., and Sanetra-Szeliga, J. (eds) Mega-events and heritage : the experience of five European cities. Krakow : International Cultural Centre, pp. 102–182. PUBLIKACJA (Accessed: April 6, 2020).


2019

 • Tworzenie i wdrażanie Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami (GPOnZ). Raport z ogólnopolskich badań społecznych.
 • Kotkiewicz, M., & Dąbrowski, A. (2019). Ekonomia społeczna a Lokalne Grupy Działania  : wzajemna szansa dla rozwoju lokalnego. In J. Pach, R. Śliwa, & W. Maciejewski (Eds.), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko (pp. 107–116). Warszawa : CeDeWu.
 • Dąbrowski, A. (2019). Youtubowe kreacje : miejsca, ludzie i kultura. In M. Bogunia-Borowska (Ed.), Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja (pp. 271–287). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


2018

 • Chabiera A., Dąbrowski A., Fortuna-Marek A., Kozioł A., Lubaś M., Nowak P., Skaldawski B., Stępnik K., Polacy wobec dziedzictwa : raport z badań społecznych, Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, stron 144.


2017

 • Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy. Raport z badań. Publikacja opracowana w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – budowa sieci współpracy”, CDR Kraków, stron 47.
 • Dąbrowski A., Metoda studium przypadku krok po kroku. Studia Socjologiczne, nr 4(4) 2017.

Projekty

 • 2019 -2021: Badanie Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG. Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” (GROWID ID: 391773). Wartość projektu: 4 191 912 zł. Asystent badawczy.
 • 2019: Badania „Wdrażanie Gminnych Programów Opieki nad Zabytkami i związane z tym uwarunkowania i problemy”. Badanie finansowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wartość projektu 44.500 zł. Koordynator, główny wykonawca projektu.
 • 2019: Badanie Heritage Opportunities/Threats Within Mega-Events in Europe Changing Environments, New Challenges and Possible Solutions for Preservation in Mega-Events Embedded in Heritage-Rich European Cities. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu JPICH Heritage in Changing Environments - wsparcie badań naukowych nad dziedzictwem kulturowym w ramach Joint Programming Initiative on Cultural Heritage (JPICH). Badacz.
 • 2018 – 2021: Kierownik projektu „Ewaluacja Świętokrzyskiej Sieci Lokalnych Grup Działania 2018-2022”, wartość projektu: 202.800 zł
 • 2018: Badanie Myśl lokalnie, działaj globalnie: Polscy rolnicy w globalnym świecie rozwoju zrównoważonego i odporności na kryzys, projekt realizowany w ramach środków NCN MAESTRO 7 (2015/18/A/HS6/00114), wartość projektu: 1 886 600,00 zł. Badacz.
 • 2018: Badanie „Dziedzictwo w opinii wójtów i dyrektorów GOK”. Projekt realizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wartość projektu: 6 150,00 zł. Badacz.
 • 2015 - 2019: Badanie „Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries”, SUFISA finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (Sustainable Finance Agriculture and Fisheries, grant agreement no: 635577). Wartość całego projektu: € 4 863 662, w tym budżet krajowy: € 184 400. Asystent badawczy.