mgr Adam Dąbrowski

mgr Adam Dąbrowski
stanowisko: asystent naukowy
e-mail: adamdabrowski.mail@gmail.com

mgr Adam Dąbrowski – socjolog, europeista. Zatrudniony w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach koordynowanego przez dr hab. Piotra Nowaka, prof. UJ projektu SUFISA (Sustainable Finance Agriculture and Fiisheries, grant agreement no: 635577) odbywającego się w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020. Student studiów III stopnia na Wydziale Filozoficznym UJ, gdzie pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Sztompki pracuje nad rozprawą doktorską dotyczącą wykorzystania nowych technologii do mobilizacji społecznej na obszarach wiejskich. Od 2013 roku jest członkiem Zarządu Fundacji Socjometr Laboratorium Rozwiązań społecznych, której jest założycielem.

Zainteresowania naukowe

  • socjologia masowego komunikowania
  • socjologia obszarów wiejskich
  • socjologia sportu
  • aktywność obywatelska i rozwój lokalny
  • metodologia badań społecznych

Publikacje

  • „Analiza oddziaływania KRS i związków rewizyjnych na zrzeszone spółdzielnie", [w:] Zbigniew Brodziński, Leszek Leśniak, Jarosław Bomba (red.) „Stan i perspektywy rozwoju spółdzielczości wiejskiej w Polsce", CDR: 203-217, Kraków 2015.
  • „Postawy doradców rolniczych wobec spółdzielczości", z P. Nowak (IS UJ), [w:] „Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich". CDR: 44-71, Kraków 2013.
  • „Roszczeniowość i zaradność – dwie siły, jeden cel: sprostać zmianom", „Człowiek ważniejszy niż urząd. Rola kontaktów nieformalnych w zarządzaniu gminą", „(Nie) zależne media lokalne, czyli o specyfice małych społeczności w kontekście wolnych mediów" [w:] Anna Olech (red.) „Przepis na uczestnictwo. Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce", Tom II, ISP: 155- 169, 199-211, 233-244, Warszawa 2013.
  • „Szanse i zagrożenia dla publicznego doradztwa rolniczego w opinii kadry zarządzającej doradztwem publicznym oraz doradców pracujących w publicznych jednostkach doradztwa rolniczego" [w:] Józef Kania, Leszek Leśniak (red.) „Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi" z P. Nowak (IS UJ), CDR: 9-21, Kraków 2013.
  • „Kondycja publicznego doradztwa rolniczego w Polsce w opinii kadry zarządzającej i pracowników", z P. Nowak (IS UJ), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 3., s. 5.20, 2013.

Projekty

2015: Ewaluacja Lokalnych Strategii Rozwoju Świętokrzyskich Lokalnych Grup Działania (ŚSLGD, Leader) (koordynator projektu, współautor raportu)

2014: Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016 (współwykonawca projektu, współautor raportu)

2014: Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Postrzeganie i poznawcza schematyzacja przestrzeni fizycznej przez osoby wykluczone społecznie i ich wpływ na zachowania terytorialne (NCN DEC-2012/05/B/HS6/03876) (badacz terenowy)

2013: Spółdzielczość w świadomości rolników i doradców oraz praktyczne wykorzystywanie idei spółdzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (FAPA 59/KSOW/PN-AB/2013) (badacz terenowy, autor części raportu i publikacji)

2013: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" (ISP, POKL 1.19) (współwykonawca projektu, współautor raportu)

2013: Publiczne doradztwo rolnicze wobec wyzwań przyszłości i oczekiwań mieszkańców wsi (CDR o/Kraków) (badacz terenowy, autor części raportu i publikacji)

2013: Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych (ISP, POKL 5.4) (badacz terenowy, autor części publikacji)