dr Adam Mielczarek

stanowisko: adiunkt naukowy
e-mail: adam.mielczarek@sws.org.pl, adam.mielczarek@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe

 • socjologia ruchów społecznych
 • ruch społeczny „Solidarność" i opozycja antykomunistyczna
 • samorząd terytorialny

Wybrane publikacje

Książki:

 • Nie-strategiczne zarządzanie rozwojem? Mechanizmy zarządzania środkami ZPORR na poziomie regionalnym a skuteczność realizacji celów rozwojowych (z Pawłem Swianiewiczem, Joanną Krukowską, i Martą Lackowską), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach (z Pawłem Swianiewiczem, Janem Herbstem i Martą Lackowską), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 • Śpiący rycerze. Szeregowi działacze warszawskiego podziemia wydawniczego lat osiemdziesiątych (z Aleksandrą Domańską, Janem Strękowskim i Pawłem Swianiewiczem), Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Warszawa 2006.
 • Nierówne koalicje – liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania rozwojem (z Pawłem Swianiewiczem i Urszulą Klimską), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Historia Idei Politycznych tom I i II (z: Krzysztofem Pielińskim i Maciejem Tańskim pod kierownictwem prof. Stanisława Filipowicza) - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995-2012 (4 wydania).

Artykuły:

 • Wojna interpretacji. Lata osiemdziesiąte XX wieku i upadek komunizmu w świadomości potocznej Polaków, "Working Papers on the Solidarity Movement", 1/2012.
 • Społeczny skład podziemnych grup opozycji Warszawy, Siedlec i Rzeszowa w latach 1982–1989, "Pamięć i Sprawiedliwość", 1/2013.
 • Wolność słowa czy niepodległość? Różnorodność motywacji i tożsamości szeregowych działaczy podziemia wydawniczego, w: Noszczak Bartłomiej (red.), Warszawa niezłomna. Antysystemowe formy opozycji i oporu społecznego w stolicy (1980-1989), Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2013.
 • Scenariusz bez alternatywy. Zapomniana lekcja pierwszej Solidarności, w: „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury", 4/2012, Europejskie Centrum Solidarności.
 • Ruch «Solidarności» w świetle teorii ruchów społecznych, w: Ciechorska-Kulesza Karolina, Kossakowski Radosław, Łuczeczko Paweł, Kultura Solidarności. Socjologiczno-antropologiczne analizy kulturowego dziedzictwa „Solidarności", Wydawnictwo Orbis Exterior, Pszczółki 2011.
 • Przemiany roku 1989 w oczach szeregowych działaczy podziemia, w: Brzechczyn Krzysztof (red.), Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. XIV). Poznań, Instytut Pamięci Narodowej, 2011, s. 251–262
 • Georgian Local Government Reform: State Leviathan Redraws Borders?, "Local Government Studies", 2010, vol. 36, No. 2, s. 291-311 (z Pawłem Swianiewiczem).
 • Polish solectwo – A Latent Field for Rural Governance (z Martą Derek), w: Peteri Gabor, Mind Your Own Business. Community Governance in Rural Municipalities, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Initiative - Budapest.
 • Lost Capital-the Intelligentsia Current o Underground «Solidarity» in Free Poland, w: "Polish Sociological Review", 3(163), 2008.
 • Czy polski trzeci sektor jest spadkobiercą podziemia lat osiemdziesiątych?, w: "Trzeci Sektor" nr 11, jesień/zima 2007.
 • Uneven Partnerships: Polish city leaders in search of local governance (z Pawłem Swianiewiczem i Urszulą Klimską) w: Hubert Heinelt, David Sweeting and Panagiotis Getimis (ed.), Legitimacy and Urban Governance. A cross-national comparative study, Routledge 2006.
 • Bezradność i autorytaryzm, w: A miało być tak pięknie..., Barbara Lewenstein i Wojciech Pawlik (red.), ISNS UW, 1994.

Projekty

 • „Opozycja – «Solidarność» – Podziemie. Próba teoretycznego ujęcia doświadczenia opozycyjnych ruchów społecznych ostatniej dekady PRL"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2013/08/S/HS6/00199 (od 2013 w strukturach Wydziału Filozoficznego UJ). Kierownik projektu.
 • „Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja ruchu. Solidarność, nowe podejścia do ruchu społecznego"; projekt finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (od 2013 w strukturach ISP PAN pod kierunkiem dr hab. Marcina Zaremby). Wykonawca.
 • „Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS4/03878 (od 2012 w strukturach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW pod kierunkiem dr Marty Derek). Główny wykonawca.
 • "Polskie i litewskie doświadczenie sprzeciwu wobec systemu komunistycznego: podobne czy wspólne dziedzictwo?" projekt finansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013" (2013 w strukturach Centrum Studiów Litewskich UJ pod kierunkiem dr Małgorzaty Stefanowicz). Wykonawca.
 • „Świadomość wielkiej zmiany: społeczna percepcja roli «Solidarności» w upadku komunizmu"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr NN116 680740 (2011 – 2013 w strukturach CBOS). Kierownik projektu.
 • „Czynniki zróżnicowania realizacji ZPORR w województwach"; projekt finansowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007 – 2008 w strukturach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza). Wykonawca.
 • „Samoorganizacja społeczna w latach 1982-1989 a współczesna aktywność obywatelska Polaków"; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr N116 2595 33 (2007 – 2009 w strukturach IFiS PAN pod kierunkiem prof. Piotra Glińskiego). Wykonawca.
 • „The Challenge of Socio-Economic Cohesion in Enlarged European Union"; projekt finansowany w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej (2006 – 2007 w strukturach Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza). Wykonawca.
 • „Opracowanie i wydanie publikacji na temat współczesnych losów szeregowych działaczy warszawskiego «solidarnościowego» podziemia z lat 80."; projekt finansowany przez miasto stołeczne Warszawa, GfK Polonia, SPSS Polska, Macieja Radziwiłła oraz darczyńców anonimowych (2005 - w strukturach Stowarzyszenia Wolnego Słowa). Kierownik projektu.
 • „Participation, leadership and urban sustainability"; projekt finansowany w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej (2003 – 2004 w strukturach EUROREG UW pod kierunkiem prof. Pawła Swianiewicza). Wykonawca.