dr Agata Dziuban

stanownisko: adiunktka
e-mail: agata.dziuban@uj.edu.pl

dr Agata Dziuban – socjolożka, outreachworkerka i tłumaczka. Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych sytuacji osób pracujących seksualnie w Polsce i w Europie. Członkini zespołu badawczego projektu "Disentangling European HIV/AIDS Policies: Citizenship, Activism and Health" (EUROPACH). Związana z Sex Work Polska, koalicją działającą na rzecz osób pracujących seksualnie w Polsce. W latach 2014-2016 Policy Officer przy Międzynarodowym Komitecie na rzecz Praw Osób Pracujących Seksualnie w Europie (International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe, ICRSE).

Zainteresowania naukowe

 • socjologia HIV
 • socjologia pracy seksualnej
 • socjologia polityk publicznych i zdrowotnych
 • antropologia medyczna
 • socjologia ciała
 • socjologia kultury
 • metody jakościowe w badaniach społecznych

Publikacje

 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2020) Mapping HIV-Related Figures of Risk in Europe’s Blood Donation Regime, European Journal of Cultural Studies, PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Januschke, E., Klöppel, U., Sekuler, T. & Struzik, J. (2020) The European HIV/AIDS Archive (EHAA): Building a Queer Counter Memory, in J. Weston (ed.), Histories of HIV/AIDS in Western Europe. Manchester: Manchester University Press, accepted for publication
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2020) HIVstorie: Żywe polityki / HIVStories: Living Politics, Warszawa: Biennale, Kraków: Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2019) Reflecting on Labour Exploitation in the Sex Industry, in S. Dewey, I. Crowhurst, C. Izugbara (eds.), Routledge International Handbook of Sex Industry Research. London & New York: Routledge, pp. 405-417.
 • Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., Turan, A. (2019) HIVstories: Living Politics Berlin: Humboldt-Universitat zu Berlin
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2018) Reflecting on labour exploitation in the sex industry, in: S. Dewey, I. Crowhurst, C. Izugbara (eds.) The Routledge Handbook of Sex Industry Research, London, New York: Routledge.
 • Dziuban, A. (2018) Dekryminalizacja, praca, intersekcjonalność, uznanie : ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie, Przegląd Socjologii Jakościowej 14(1): 12-44; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2018) Silent no more: self-determination and organization of sex workers in Europe, in: S. Jahnsen, H. Wagenaar (eds.), Assessing Prostitution Policies in Europe, London, New York: Routledge, pp. 376-392.
 • Dziuban, A., Tomanek, P. (2018) Cultural Reflexivity in Poland and Beyond: Introduction, Societas/Comunitas 1-1 (25-1): 1-14; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Tomanek, P., red. (2018) Cultural Reflexivity in Poland and Beyond, Societas/Comunitas 1-1(25-1).
 • Dziuban, A., Ratecka, A. (2017) Sprostytuowane, zranione, wrobione : konstruowanie reprezentacji pracownic seksualnych w dyskursie abolicyjnym, LUD 101: 167-198; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Sekuler, T. (2017) Mapping HIV-related figures of risk in Europe’s blood donation regime, Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/1; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Król, A. (2016) Język, stereotypy, zmiana: o społecznych konsekwencjach nazywania, w: M. Mijas i in. (red.) Język, media, HIV: obraz zakażenia i osób seropozytywnych w artykułach prasowych, Kraków: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat", s. 27-42; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2016) Exploitation: Unfair labour arrangements and precarious working conditions in sex industry, Community Report, ICRSE; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Friedman, S. (2015) A gap in science’s and the media images of people who use drugs and sex workers: research on organizations of the oppressed. Substance Use & Misuse 50(4): 508-511.
 • Dziuban, A. (2015) Structural violence. Social and Institutional Oppression experienced by sex workers in Europe. Community Report, ICRSE; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Stevenson, L. (2015) Nothing about us without us!: Ten years of sex workers' rights activism and advocacy in Europe, ICRSE; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Fedorko, B. (2015) Training manual on sex work, HIV and human rights, ICRSE; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2014) Good Practice in Sex Worker-Led HIV Programming. Regional Report: Europe, NSWP; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2013) Gry z tożsamością. Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Monografia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Dziuban, A. (2013) Starzejące się ciało w społeczeństwie somatycznym, Zeszyty Pracy Socjalnej 28(1): 13-25; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K., red. (2012) Płeć kulturowa a teorie socjologiczne, Studia Humanistyczne AGH 11(2).
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K. (2012) Pomiędzy esencjalizmem a konstruktywizmem. Płeć (kulturowa) w refleksji teoretycznej socjologii – przegląd koncepcji, Studia Humanistyczne AGH 11(2): 13-34; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A., Leszczyńska, K. (2012) Od redakcji. Płeć kulturowa a teorie socjologiczne, Studia Humanistyczne AGH 11(2): 7-10; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2012) 'Ja' zapisane na skórze. Tatuowanie ciała jako praca tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim, Przegląd Socjologii Jakościowej 8(2): 200-227; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2011) Tatuowanie ciała jako element konstruowania jednostkowej tożsamości w społeczeństwie zindywidualizowanym, w: R. Furman, E. Litak, H. Bożek (red.), Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dziuban, A. (2010) Społeczny obraz starości i postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia, Gerontologia Polska 18(3): 140-147; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. i in. (2009) Poziom wiedzy na temat ‘pigułki gwałtu' wśród studentów", Przegląd Lekarski 66(6): 301-310.
 • Dziuban, A. (2008) System religijny w czasach globalizacji. Fundamentalizm i inkluzja z perspektywy teorii systemowej Niklasa Luhmanna, Poznańskie Studia Teologiczne tom 22: 319-336.
 • Dziuban, A. (2008) Doświadczenie religijne jako doświadczenie transgresyjne", Kwartalnik Religioznawczy Nomos 61-61.
 • Dziuban, A. (2007) Spirituality and the Body in Late Modernity, Religion Compass 1: 479-497; PUBLIKACJA
 • Dziuban, A. (2007) Wstręt i jego rola w określaniu granic cielesności", Filozoficznie, www.filozoficznie.pl
 • Dziuban, A. (2007) Socjologia i problem cielesnej konstytucji człowieka", w: J. Bator, A. Wieczorkiewicz (red.), Ucieleśnienia. Ciało w perspektywie współczesnej humanistki, Warszawa: IFiS PAN.
 • Dziuban, A, (2007) Ciało a tożsamość społeczna z perspektywy konstruktywistycznej socjologii ciała, w: J. Leoński, U. Kozłowska (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością, Szczecin: Economicus.

Obecnie realizowane projekty

 • Kierowniczka polskiego zespołu w międzynarodowym projekcie "CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalisation" funded by New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe (NORFACE), 2020-2023.
 • Projekt habilitacyjny "(nie)Wypowiedziane obywatelstwo", poświęcony sytuacji osób pracujących seksualnie w Europie w świetle teorii obywatelstwa, realizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012-2021)

Zrealizowane projekty

 • Principal Investigator and Senior Researcher in the project "Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH)" funded by the Humanities in the European Research Area (HERA), with Prof. Dr. Beate Binder Institute for European Ethnology, Humboldt University Berlin, Germany; Prof. Dr. Marsha Rosengarten, Goldsmiths University of London, United Kingdom; Prof. Dr. Martin Lengwiler, Department of History, University of Basel, Switzerland (2016-2019); europach.eu
 • Project "Improving Treatment Engagement and Adherence for People Who Inject Drugs in Ukraine", conducted by the International HIV/AIDS Alliance in Ukraine and the National Development and Research Institutes (NDRI), funded by the Center for the Disease Control and Prevention, USA; Dr. Dziuban is a consultant supporting qualitative research component of this project together with Prof. Dr. Sam Friedman and Prof. Dr. Pedro Mateu-Gelabert from NDRI (2014-2018).
 • International project ‘Structural violence: Social and institutional oppression experienced by sex workers in Europe’, conducted by International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), the Netherlands, funded by the Red Umbrella Fund, the Netherlands (2014-2015).
 • International project ‘PrEP and Early Treatment as Prevention Strategies among Sex Workers. Global Consultations’, conducted by the Global Network of Sex Work Projects (NSWP), Scotland, within the framework of ‘Bridging the Gaps’ project (2014).
 • International project ‘Sex worker-led HIV programming good practice in the European region’ conducted by the Global Network of Sex Work Projects (NSWP), Scotland, funded by the Robert Carr Fund for the civil society networks (2013).
 • Udział w projekcie badawczym “Śladami pamięci. Strategie pamiętania o kulturze żydowskiej w Galicji”, pod kierownictwem dr hab. Jacka Nowaka, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2012/07/B/HS3/03464) (2013-2016).
 • Przygotowanie i realizacja projektu doktorskiego „Tatuowanie ciała jako praktyka tożsamościowa w indywidualizującym się społeczeństwie polskim" w Instytucie Socjologii UJ (2007-2011).
 • Udział (w roli lokalnej koordynatorki) w projekcie Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego, zorganizowanym przez Polski Instytut Antropologii przy współpracy z Royal Anthropological Institut of Great Britain and Ireland (XI 2011-V 2012).
 • Udział w programie badawczym „Percepcja przemocy wobec osób starszych" realizowanym przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM w ramach grantu KBN (K/PBW/000058), kierownik projektu: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk (2008-2009).
 • Udział w projekcie badawczym „Postrzeganie własnego ciała w procesie starzenia" w ramach badań własnych w Zakładzie Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM.
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego „Poziom wiedzy studentów na temat substancji psychoaktywnych ułatwiających przemoc seksualną" prowadzonego przez Zakład Socjologii Medycyny Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydział Lekarski UJ CM oraz Instytut Ekspertyz Sądowych (2008-2009).
 • Udział w projekcie badawczym „Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków" realizowanym przez Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii UJ, projekt realizowany na zlecenie firmy CEBOS i Ereste (2007).