dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: kowalska@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia oznacza „podejmowanie istotnych problemów społecznych, adekwatne ich rozwiązywanie, eksplikację ideałów wolności i rozumu oraz stworzenie warunków, w których te ideały mogłyby być zrealizowane" (W. Mills).

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ - przedmiotem jej zainteresowań badawczych w ostatnich latach był muzułmański feminizm i sytuacja kobiet w krajach Bliskiego Wschodu. Temat ten pozwalał połączyć fascynacje naukowe z doświadczeniem w pracy w programach na rzecz równości płci w kraju i za granicą. Podejmowane badania znajdowały także odbicie w prowadzonych kursach zarówno z dziedziny studiów rozwojowych, jak i studiów genderowych. Została wyróżniona najważniejszą nagrodą JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za dydaktykę – Pro Arte Docendi. Najważniejsze stypendia i wykłady zagraniczne: Cambridge University, Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, American Centre for Oriental Research w Ammanie, New School for Social Research w Nowym Jorku, Rutgers University, Bufflo University.

Pełni funkcję Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich UJ na kadencję 2020-2025. Członkini Honorowa Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2020–2024

Zainteresowania naukowe

 • socjologia feministyczna
 • development studies
 • studia postkolonialne

Wybrane publikacje

 • Kobiety rozwój obywatelstwo w Haszymidzkim Królestwie Jordanii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013 (rozprawa habilitacyjna)
 • Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011 (z Krystyną Slany i Magdaleną Ślusarczyk)
 • Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo Rabid, 2009 (z Benem Koschalko i Katarzyną Zielińską)
 • O metodologii feministycznej: ogólnie i osobiście, "Studia Humanistyczne AGH", tom 11/2/2012
 • Queerowanie islamu, [w:] Katarzyna Górak-Sosnowska (red.), Queer a islam. Alternatywne seksualności w kulturach muzułmańskich, Gdańsk: Wydawnictwo Smak Słowa, 2012.
 • Global Dreams: Class, Gender, and Public Space in Cosmopolitan Cairo, "Social Anthropology" nr 19/2011
 • Rozwój i kobiety, [w:] Katarzyna Górak-Sosnowska, Joanna Jurewicz (red.), Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Łodź: Wydawnictwo Ibidiem, 2010.
 • Socjologia krytyczna a rozwój gender studies, [w:] Krystyna Slany, Justyna Struzik, Katarzyna Wojnicka (red.), Gender w społeczeństwie polskim, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2010.
 • Płeć i płeć na Bliskim Wschodzie na przykładzie Haszymidzkiego Królestwa Jordanii, [w:] Marta Warat, Agnieszka Małek (red.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010
 • Edukacja kobiet na Bliskim Wschodzie: wybrane aspekty, [w:] Krystyna Slany, Zygmunt Seręga (red.), Sprostać zmianom! Szkice o powinnościach współczesnej socjologii,  Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2009.
 • Płeć w badaniu socjologicznym, [w:] Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka (red.), Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo Rabid, 2009.
 • O upadku imperium, republice i zasłonie: zmagania kobiet tureckich o autonomię, [w:] Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska, Ben Koschalka (red.), Kobieta w kulturze i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwo Rabid, 2009.
 • Kontrola kobiecej cielesności: refleksje o orientalizmie, fundamentalizmie i zasłonie, [w:] Joanna Bator, Anna Wieczorkiewicz (red.), Ucieleśnienie II. Między ciałem a tekstem, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2008.
 • Płeć, islam a zmiana społeczna: dylematy współczesnego dyskursu emancypacyjnego na Bliskim Wschodzie, [w:] Andrzej Kapiszewski (red.), Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reform polityczne, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008
 • Polityka integracyjna w Polsce: zarys problematyki, [w:] Krystyna Slany (red.) Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Obecnie realizowane projekty

Pprojekty w ramach działalności Zakładu Badań Problemów Ludnościowych

Zrealizowane projekty

 • Płeć i obywatelstwo, badania terenowe, Amerykańskie Centrum Badań Orientalnych w Ammanie (2008-2011)
 • Przeskoczyć mur: kobiety w czasie transformacji, projekt w ramach Grundvig Workshop Programme (2010)
 • European Biographies: Biographical Approaches in Adult Education –Grundtvig Learning Partnerships Projects (2009-2011)
 • Women in the Transition Period: Comparative Perspectives, British Foreign and Commonwealth Office under the Global Opportunities Fund, Re-Uniting Europe Programme, Armenia.