dr Daria Łucka

stanowisko: adiunkt

e-mail: daria.lucka@uj.edu.pl

dr Daria Łucka - adiunkt w Zakładzie Socjologii Władzy Instytutu Socjologii UJ. Absolwentka filozofii i socjologii na UJ. Doktorat uzyskała w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Między liberalizmem a komunitaryzmem. Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 1989-2000". Stypendystka Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (2003). Visiting Assistant Professor w Antioch College, USA (2004). 

Zainteresowania naukowe

 • historia idei
 • socjologia polityki
 • teoria socjologiczna

Publikacje

 • Marzenie o wspólnocie: retrospektywna fikcja czy wizja przyszłości? Komunitariańska koncepcja wspólnoty, 2011, w: Studia Socjologiczne, nr 4.
 • E pluribus unum. Społeczeństwo amerykańskie a imigranci, 2010, w: Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1.
 • Imigranci a społeczeństwo: w poszukiwaniu równowagi. Asymilacja, integracja i wielokulturowość oraz ich empiryczne implikacje, 2010, w: Dorota Pietrzyk-Reeves, Małgorzata Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Naród i społeczność lokalna w koncepcji komunitariańskiej, 2009, w: Zbigniew Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Komunitaryzm w USA: utopia czy rzeczywistość?, 2008, w: Obywatel, nr 39.
 • Barack Obama: ani w lewo, ani w prawo, 2008, w: Znak, nr 643.
 • Communitarian Concept of Civil Society, 2006, w: Dariusz Gawin, Piotr Gliński (red.), Civil Society in the Making, Warszawa: IFiS.
 • Naród a społeczeństwo obywatelskie. Rozważania teoretyczne, 2006, w: Andrzej Flis (red.), Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Universitas.
 • Nation and Civil Society: An Attempt at Theoretical Considerations, 2004, w: A. Cashin, J. Jirsa (red.), Thinking Together. Proceedings of the IWM Junior Fellows' Conference, Winter 2003, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 16.
 • Communitarian Concept of Civil Society: between Liberalism and…?, 2002, w: Polish Sociological Review, nr 4.
 • Political Parties and Social Movements. Two Models of their Relations, 2000, w: Hieronim Kubiak, Jerzy Wiatr (red.), Between Animosity and Utility. Political Parties and their Matrix, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.