dr Ewa Kopczyńska

stanownisko: adiunktka

e-mail: ewa.kopczynska@uj.edu.pl

dr Ewa Kopczyńska - socjolożka w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii UJ. Zajmuje się socjologią jedzenia: kulturą jedzenia i wzorcami żywieniowymi oraz związanymi z nimi praktykami społecznymi i formami zrzeszania się. Aktualnie bada alternatywne sieci żywieniowe, funkcjonujące na przecięciu tradycji i innowacji społecznych, a także obawy żywieniowe i strategie unikania zagrożeń żywnościowych. Absolwentka kilku staży naukowych: Visiting Scholar w Minda de Gunzburg Centre for European Studies, Uniwersytet Harvarda, SIFO - National Institute of Consumer Studies w Oslo, Department of Food and Resource Economics (IFRO), Uniwersytet w Kopenhadze. Aktywna członkini Laboratorium Praktyk Społecznych w IS oraz interdyscyplinarnego zrzeszenia Jedzenie Sieć Badawcza.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia i antropologia jedzenia
 • socjologia i antropologia ciała
 • socjologia nauki i socjologia wiedzy
 • historia i teoria antropologii
 • metodologia jakościowa – nowa etnografia

Publikacje

 • Kopczyńska E., Jedzenie i inne rzeczy. Antropologia zmiany w systemach żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2021 - w druku.
 • Kopczyńska E., Are There Local Versions of Sustainability? Food Networks in the Semi-Periphery, 2020, Sustainability 12(7):2845. doi: 10.3390/su12072845.
 • Stefler, D., Brett, D., Sarkadi-Nagy, E., Kopczynska, E., Detchev, S., Bati, A., ... & Simonova, G. (2020). Traditional Eastern European diet and mortality: prospective evidence from the HAPIEE study. European Journal of Nutrition, 1-10.
 • Kopczyńska E., Dynamic press discourses of school meal reform in Poland : from expertise implementation to resistance and rejection. Polish Sociological Review, 1(209)2020, 117–133. doi:10.26412/psr209.07
 • Kopczyńska E., Are There Local Versions of Sustainability? Food Networks in the Semi-Periphery, 2020, Sustainability 12(7):2845. doi: 10.3390/su12072845
 • Redakcja (wraz z Agatą Bachórz) numeru czasopisma "Studia Humanistyczne AGH" tom 17(2)/2018 pt. The Deficit of Trust in Contemporary Food Cultures (dostęp on-line: STUDIA SOCJOLOGICZNE AGH)
 • Czego nie jemy. Obawy żywieniowe jako klucz porządkujący wzorce żywieniowe, w: Żywność kulturowo przetworzona, red. Anna Gomóła i Barbara Bokus. Warszawa: Studio Lexem, ss. 163–176.
 • How food fears frame criticism of the food system. A case study od customers of farmers' markets, "Studia Humanistyczne AGH" tom 17(2)/2018, ss. 79-96.
 • Economies of Acquaintances. Social Relations during Shopping at Food Markets and in Consumers’ Food Cooperatives, "East European Politics & Societies", 2017 (DOI: 10.1177/0888325417710079)
 • Feeding the Body, Feeding the Gender. Dietary Choices of Men and Women in Poland, E. Kopczyńska, K. Zielińska, "East European Politics & Societies" 30(1), ss. 147–168 (PUBLIKACJA ON-LINE)
 • Co to jest jedzenie naturalne? Socjonatura na targowisku, "Studia Socjologiczne" tom 219(4), 2015, ss. 181–203.
 • Novelty with Traditional Twist: Food Co-Operatives as Short Food Chains in Global Network, in: "Food and the Internet", Krawczyk-Wasilewska V., Lysaght P. (eds.). Peter Lang Edition, 2015, pp. 125-132.
 • Stare i nowe smaki lokalnego wina: o lubuskiej winorośli, winnicach i winiarzach, w: Terytoria smaku. Studia z antropologii i socjologii jedzenia, red. Urszula Jarecka, Anna Wieczorkiewicz, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014, ss. 133-152.
 • Wine Histories, Wine Memories and Local Identities in Western Poland, Rachel E. Black, Robert C. Ulin (eds.), Wine and Culture. Vineyard to Glass, Bloomsbury Academic 2013.
 • Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism, ZW NOMOS, Kraków 2012.
 • Udomawianie przestrzeni. Dynamika tożsamości miejsca na Ziemiach Zachodnich, w: A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (red.), Społeczne tworzenie miejsc: globalizacja, etniczność, władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 187-202.
 • Dynamika kształtowania prywatnej ojczyzny na przykładzie Ziemi Lubuskiej, w: Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, red. D. Rancew-Sikora, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss. 203-218.
 • Lubuskie winogrodnictwo jako tradycja podtrzymana, ożywiona czy na nowo wymyślona?, w: Kreacje i nostalgie. Antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach, red. D. Rancew-Sikora, G. Woroniecka, C. Obracht-Prondzyński, Wydawca: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2009, ss. 252-260.

Obecnie realizowane projekty

Zrealizowane projekty

 • Społeczne postrzeganie zagrożeń żywieniowych i jego rola w dynamice wzorów jedzenia - analiza jakościowa (kierowniczka, MINIATURA NCN, styczeń - czerwiec 2018)
 • Przetwory 2012. Kulturowe znaczenie domowego przetwórstwa żywności - koordynacja projektu studenckiego realizowanego w ramach kursu „Antropologia jedzenia"
 • Studia nad procesami autochtonizacji ludności zachodniej Polski (2009 - 2011) – badania nad kulturą winną i współczesnym winiarstwem w lubuskiem
 • Aksjologia w nauce. Studia nad wartościami poznania w socjologii i antropologii społecznej (projekt doktorski, 2004 - 2007)

Inne aktywności