mgr Ewelina Ciaputa

stanowisko: asystent naukowy

e-mail: ewelina.caiputa@uj.edu.pl

mgr Ewelina Ciaputa pracuje na stanowisku asystenta naukowego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół gender oraz queer studies, zagadnień dotyczących dyskursywnego stwarzania tożsamości i obywatelstwa oraz seksualności i intymności we współczesnych społeczeństwach. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz współredaktorką książki z zakresu studiów nad męskością w Polsce.

Publikacje

Książki redagowane

 • Katarzyna Wojnicka i Ewelina Ciaputa. 2011. Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Impuls: Kraków.
 • Ewelina Ciaputa (red.), Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat i Barbara Wożniak. 2016. Równość płci i jakość życia. Raport z badań sondażowych. Uniwersytet Jagielloński: Kraków.
 • Ewelina Ciaputa (red.), Beata Kowalska, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, Krystyna Slany, Beata Tobiasz-Adamczyk, Marta Warat i Barbara Wożniak Gender. 2016. Equality and Quality of Life in Poland. A Survey Research Report. Uniwersytet Jagielloński: Kraków.
Artykuły w czasopismach
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat, Aleksandra Migalska. 2014. Macierzyństwo kobiet z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku i słuchu. Studia Socjologiczne 2/2014 (2013): 203-225
 • „Grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam gdzie chcą”. Kilka uwag krytycznych na temat książki Anielice czy diablice. Dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej. 2012. Kultura i społeczeństwo 3/2012: 187-191
 • Ewelina Ciaputa, Justyna Struzik. 2012. Lesbians go public? Die (Un-)Sichtbarkeit von Lesben und bisexuellen Frauen in Polens öffentlichem Diskurs. GENDER Heft 3/2012: 9–24
 • Ewelina Ciaputa. 2012. Obywatelstwo – od uniwersalizmu do równości w różnicy? Fragile. Pismo kulturalne, nr 3 (17) 2012: 17-19 Ewelina Ciaputa. 2010. Zjednoczeni w odmienności? MASKA. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy 9/2010: 91-104.
Artykuły w książkach
 • Ewelina Ciaputa. 2016. Reproductive rights and gender equality in Poland after 1989. W: Warat M., Krzaklewska E., Ratecka A., Slany K. (red.), Gender equality and quality of life. Perspectives from Poland and Norway. Peter Lang, s. 285-307.
 • Ewelina Ciaputa, Agnieszka Król, Marta Warat. 2014. Genderowy wymiar niepełnosprawności. Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami wzorku, słuchu i ruchu. W: Gąciarz B., Rudnicki S. (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, AGH, Kraków.
 • Ewelina Ciaputa. 2013. Profanacja bogini? Feminizm, pornografia i kultura masowa. W: Wycisk A., Krawczyk-Antońska Ż. (red.), Z szerszej perspektywy: gender, Katowice Ewelina Ciaputa. 2012. Alternatywna pornografia i negocjacje tożsamości poźnonowoczesnych podmiotów społecznych. W: Banot A., Barabasz A., Majka R. (red.), Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowczesnym świecie, ATH, Bielsko-Biała
 • Ewelina Ciaputa. 2011. Nienawiść czy uwielbienie? Wizerunki kobiet w kinie polskim. W: Palęcka A., Szczodry H., Warat M. (red.), Kobiety w społeczeństwie polskim, WUJ, Kraków Katarzyna Wojnicka,
 • Ewelina Ciaputa. 2011. Wprowadzenie: refleksja naukowa nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości. W: Katarzyna Wojnicka, Ewelina Ciaputa (red.). Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Impuls, Kraków
 • Ewelina Ciaputa, Katarzyna Wojnicka. 2011. Zakończenie. W: Katarzyna Wojnicka, Ewelina Ciaputa (red.). Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych. Impuls, Kraków
 • Ewelina Ciaputa. 2011. Jak płeć stawała się rodzajem. W: Slany K., Kowalska B., Ślusarczyk M. (red.), Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce, WUJ, Kraków
 • Ewelina Ciaputa. 2010. Transgenderyzm w kinie. Kinowe reprezentacje transgresji płci i rodzaju. Charzyńska E. (red.), Seksuologia w obiektywie innych nauk. Interdyscyplinarny zbiór artykułów studenckich i doktoranckich, Uniwersytet Śląski w Katowicach & Wydawnictwo AT Group, Kraków

Obecnie realizowane projekty

 • Członkini zespołu badawczego w projekcie ACT Community of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change In Research and Innovation across Europe (2017-2021) finansowanego z Horizon 2020 oraz koordynowanego przez dr Ewę Krzaklewską.

Zrealizowane projekty

 • Kierowniczka projektu badawczego Krytyczna analiza dyskursu prasowego o próbach legalizacji związków jednopłciowych w Polsce w latach 2003-2017 w świetle koncepcji seksualnego obywatelstwa (2017-2018) finansowanego ze środków DSC Wydziału Filozoficznego UJ.
 • Koordynatorka wdrożenia Planu Równości Płci oraz badaczka w projektcie GENERA: Gender Equality Network in the European Research Area (2015-2018) finansowanego ze środków Horizon 2020, pod kierownictwem dr Pauliny Sekuły.
 • 2014-2016 Koordynatorka i badaczka w projekcie Równość płci i jakość życia. Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii (Gender equality and quality of life. How gender equality contribute to development in Europe. Study of Poland and Norway) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • 2013-2014 Kierowniczka projektu badawczego Debata prasowa o in vitro w latach 2007-2013, finansowanego z DSC, Wydział Filozoficzny UJ.
 • 2010-2013 Badaczka w projekcie Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności; moduł VI – Genderowy wymiar niepełnosprawności, finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 2010-2012 Badaczka w projekcie Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia, zespół dot. orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, finansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki.