dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ - absolwentka (magister - 1996 oraz doktorat - 2001) Szkoły Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Instytucie Statystyki i Demografii oraz od 2001 pracuje także w Instytucie Socjologii UJ prowadząc zajęcia z metodologii badań społecznych, statystycznej analizy danych zastanych oraz doboru próby. Koordynowała projekty międzynarodowe dotyczące aktywnego starzenia, aktywizacji osób starszych, godzenia pracy i opieki nad osobami starszymi (w ramach 5, 6 oraz 7 Programu Ramowego UE oraz fundacji Volkswagena). W Instytucie Socjologii UJ opiekuje się studentami z Sekcji Badawczej, organizując wspólnie od ponad 10 lat Warsztaty Analizy Danych. Współpracuje z wieloma instytucjami, w tym z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Wspiera też działania Centrum Ewaluacji i Analizy Polityk Publicznych UJ m.in. realizując w 2014 roku projekt dot. jakości życia osób starszych.

Zainteresowania naukowe

 • aktywność osób starszych, starzenie się społeczeństwa i społeczno-ekonomiczne konsekwencje
 • zachowania ekonomiczne gospodarstw domowych (oszczędzanie, dochody, wydatki)
 • wykorzystanie metod statystycznych w analizach zjawisk społeczno-ekonomicznych
 • statystyczna analiza danych zastanych

Publikacje (wybrane)

2021
 • Vidovićová L., Alisch M., Kümpers S., Perek-Białas J. (2021) Ageing and Caring in Rural Environments: Cross-National Insights from Central Europe. In: Walsh K., Scharf T., Van Regenmortel S., Wanka A. (eds) Social Exclusion in Later Life. International Perspectives on Aging, vol 28. Springer, Cham. DOI
 • Vanhuysse, P., & Perek-Bialas, J. (2021). Populations and Policies in a Younger but Faster-Aging East Central Europe: The Political Demography of Missed Opportunity. Forthcoming in Achim Goerres and Pieter Vanhuysse, eds., Global Political Demography: The Politics of Population Change, Palgrave Macmillan [PUBLIKACJA]
2020
 • Abramowska-Kmon, A., Antczak, R., Kubicki, P., Perek-Białas, J., & Szweda-Lewandowska, Z. (2020). Srebrna gospodarka szansą rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej [PUBLIKACJA]
 • VAN HOOF, J. O. O. S. T. (2020). CHAPTER SEVENTEEN URBAN AGEING JOOST VAN HOOF, JAN K. KAZAK, JOLANTA M. PEREK-BIAŁAS AND SEBASTIAAN TM PEEK. Changing Horizons in the 21st Century: Perspectives on Ageing, 291.
 • Motel-Klingebiel, A., Perek-Białas, J., Genelyte, I., & Kelfve, S. (2020). Exclusion and Inequality in Late Working Life–On the Gendered Risks for Old-Age Exclusion in Sweden and Poland. Innovation in Aging, 4(Suppl 1), 65. [PUBLIKACJA]
 • Perek-Bialas, J., Dolberg, P. and Schippers, J. (2020), Editorial: the labour market is not fit for older workers yet. The role of ageism, tradition and institutional factors, International Journal of Manpower, Vol. 41 No. 5, pp. 493-501 [PUBLIKACJA]
2019
 • Ayalon, L., Dolberg, P., Mikulionienė, S., Perek-Białas, J., Rapolienė, G., Stypinska, J., Wilińska, M. & de la Fuente-Núñez, V. (2019). A systematic review of existing ageism scales. Ageing research reviews, 100919. [PUBLIKACJA - open access]
 • Wilińska, M., Grzenda, W., & Perek-Białas, J. (2019). Grandmothers and Non-grandmothers in the Polish Labor Market: The Role of Family Issues. Journal of Family Issues, 0192513X19842243.
2018
 • Zaidi, A., Harper, S., Howse, K., Lamura, G., & Perek-Białas, J. (Eds.). (2018). Building Evidence for Active Ageing Policies: Active Ageing Index and Its Potential. Springer.
 • Abuladze, L., & Perek-Białas, J. (2018). Measures of ageism in the labour market in international social studies. In Contemporary perspectives on ageism (pp. 461-491). Springer, Cham. [PUBLIKACJA - open access)
 • van Hoof, J., Kazak, J., Perek-Białas, J., & Peek, S. (2018). The challenges of urban ageing: Making cities age-friendly in Europe. International journal of environmental research and public health, 15(11), 2473. [PUBLIKACJA].
2017
 • Perek-Białas, J. (2017). Zaufanie obywateli do systemu emerytalnego a skłonność do oszczędzania na starość. Ubezpieczenia Społeczne, (2).
 • Perek-Białas, J., Sagan, I., Stronkowski, P., & Szukalski, P. (2017). Regional approaches to demographic change in Poland. In Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience (pp. 29-72). Springer, Cham.
2016
 • Perek-Białas, J. (2016). Tradycyjne i uzupełniające podejścia do ewaluacji efektów polityki senioralnej w Polsce. Problemy Polityki Społecznej. [PUBLIKACJA]
 • Perek-Białas, J., & Sagan, A. (2016). Eksploracyjne podejścia w budowie modeli strukturalnych. In A. Grześkowiak, K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, & A. Stanimir (Eds.), Metody badań marketingowych : modelowanie, technologia, wizualizacja (pp. 38–51). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
2015
 • Turek, K., Perek-Białas, J., & Stypińska, J. (2015). Socioeconomic status in ageing Poland: a question of cumulative advantages and disadvantages. Lifecourse perspective on ageing populations: critical and international approaches. Policy Press, Bristol, 85-107.
 • Perek-Białas, J., & Slany, K. (2015). The elderly care regime and migration regime after the EU accession: The case of Poland. In Ageing in contexts of migration (pp. 27-38). Routledge.
 • Hoff, A., & Perek-Białas, J. (2015). Introduction: Towards a sociology of ageing in Central and Eastern Europe. Studia Socjologiczne, (2 (217)).
2014
 • Stypinska, J., & Perek-Białas, J. (2014). Working carers in Poland-successful strategies of reconciliation of work and care of an older adult. Anthropol Notebooks, 20(1), 87-104.
 • Perek-Białas, J., & Racław, M. (2014). Transformation of elderly care in Poland. In The transformation of care in European societies (pp. 256-275). Palgrave Macmillan, London.
 • Perek-Białas, J., & Zwierzchowski, J. (2014). Wskaźnik aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym–edycja 2014. Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Turek, K., & Perek-Białas, J. (2014). Older volunteers in Poland: the heritage of a Socialist regime. ACTIVE AGEING, 173.
 • Perek-Białas, J. (2014). Active ageing and material deprivation of older generations in Europe and in Poland: How do they interplay?. Studia Humanistyczne AGH, 13(4).
 • Principi, A., & Perek-Białas, J. (2014). Voluntary organisations’ characteristics and practices towards older volunteers. In Active Ageing: Voluntary Work by Older People in Europe (pp. 245-274). Policy Press.
2013
 • Rószkiewicz, M., Perek-Białas, J., Węziak-Białowolska, D., & Zięba-Pietrzak, A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych: rekomendacje i praktyka badawcza. PWN Warszawa
 • Perek-Białas J., Schippers J., "Economic gerontology: Older people as consumers and workers", in Growing old in Europe. A textbook of gerontology, edited by Kathrin Komp & Marja Aartsen, Springer, NL, 2013
 • Ruzik-Sierdzińska A., J. Perek-Białas, K. Turek "Did the transition to a market economy and the EU membership have an impact on active ageing policy in Poland?" in ‘The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe', editors R. Ervik, T. Linden, Edward Elgar Press, 2013
 • Drożdżak, Z., Melchiorre, M. G., Perek-Białas, J., Principi, A., & Lamura, G. (2013). Ageing and long-term care in Poland and Italy: A comparative analysis. In The Making of Ageing Policy. Edward Elgar Publishing.
 • Turek, K., & Perek-Bialas, J. (2013). The role of employers opinions about skills and productivity of older workers: example of Poland. Employee Relations, 35(6), 648-664.
 • Perek-Białas, J., & Mysińska, E. (2013). Indeks aktywnego starzenia w ujęciu regionalnym. Ekspertyza dla Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Perek-Białas, J. (2013). Starzenie się ludności–wyzwanie dla podmiotów ekonomii społecznej?. ekonomia społeczna, (2), 70-81.
 • Perek-Białas, J. (2013). Quality of life in old age in the central and Eastern European countries. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (308), 113-127.
2012
 • Perek-Białas, J., Mjelde-Mossey L. A. „Older Women in Central and Eastern Europe: Economic and Health Concerns" in the book: Women and Aging International: Diversity, Challenges and Contributions (the book is a re-publication of a Special Issue of the Journal of Ethnic & Cultural Diversity In Social Work), 2012.
 • Perek‐Białas, J., & Turek, K. (2012). Organisation‐level policy towards older workers in Poland. International Journal of Social Welfare, 21, S101-S116.
 • Principi, A., Lindley, R., Perek-Bialas, J., Turek, K. "Volunteering in older age: an organizational perspective", International Journal of Manpower. 2012
 • Perek-Białas, J., Hoff A., (editors), Developing the ‘Sociology of ageing' to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe', Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012

Obecnie realizowane projekty

 • Euroageism - Marie Skłodowska-Curie - Innovative Training Network (2017-2021). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764632. (https://euroageism.eu/). Projekt realizowany we współpracy z mgr Marią Varlamową - doktorantką w Instytucie Socjologii UJ, która swą rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ
  Zachęcamy do obejrzenia FILMU NA TEMAT PROJEKTU, który był wyświetlany podczas debaty pt. Młodość i doświadczenie – współpraca międzypokoleniowa na rzecz rozwoju małopolskich firm. Debata odbyła się 24 stycznia 2020 r. na Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wspólnie z powiatowymi urzędami pracy z Małopolski
 • CareEr- wzmacnianie pozycji nieformalnych opiekunów osób starszych (2018-2020) - ERASMUS+ (zob. strona projektu na portalu Facebook)
 • EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions (od 1/07/2019-)

Zrealizowane projekty

 • 2012 -2013 – lokalny ekspert OECD w Małopolsce w projekcie na temat lokalnych zmian demograficznych i ich konsekwencji
 • 2011-2012: ekspert ds. badań oraz koordynator obszaru wiek w projekcie ds. równego traktowania (Minister ds. Równego Statusu) UJ
 • 2010-2013: partner w projekcie finansowanym przez Norwegian Research Council nt. The Policy Ideas and Practice of Active Ageing: Political, Economical and Cultural Challenges in Europe (SGH)
 • 2010: udział w pracach projektu INSITO (udział w spotkaniu, prezentacja, opracowanie) Active Ageing in Poland
 • 2010: udział w pracach zespołu pod kierunkiem Prof. dr hab. Stanisławy Golinowskej przygotowującego dokument pt. Rozwój regionalny Małopolski w kontekście starzenia się ludności. Współpraca pokoleń i zdrowe starzenie się. Starzenie się populacji szansą rozwoju Małopolski, Urząd Marszałkowski w Krakowie, 2009-2010.
 • 2010: udział w pracach projektu w ramach 7 PR UE FUTURAGE (praca w grupach roboczych projektu nt. aktywnego starzenia, luty, lipiec 2010)
 • 2009-2010: projekt „Socio-economic consequences of population ageing in selected Central and Eastern European Countries" w ramach „Generations in Dialogue" – fundacja ERSTE
 • 2009-2011: koordynator krajowy projektu fundacji Volkswagena na temat: Godzenia ról zawodowych i opieki nad osobą starszą, (współpraca z instytucjami z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii)
 • 2008-2011: koordynator krajowy międzynarodowego projektu w ramach 7 Programu Ramowego UE nt. Activating Senior Potentials in Ageing Europe
 • 2005-2007: pomysłodawca/ekspert/analityk w projekcie Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy, ZPORR na lata 2004-2006, Działanie 2.1 (Badania i analizy)
 • 2005-2007: partner projektu (z Krajowym Punktem Kontaktowym) w ramach 6 Programu Ramowego UE Triple-Dose (Days of Socio-Economic: Education, Employment, Europe) CIT
 • 2006-2007 współtwórca koncepcji informatycznego systemu monitorowania równego statusu między kobietami i mężczyznami (system wskaźników) dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ekspert/analityk (obliczenia wskaźników do systemu)
 • 2006-2007: koordynator projektu badawczego z Polskie Książki Telefoniczne (PKT.pl) i Call Center Poland nt. wykorzystania informacji teleadresowych (współpraca z TNS OBOP, CCP)
 • 2006 ekspert/konsultant metodologiczny oraz analityk w projekcie Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy (m.in. raport dotyczący wykorzystania zasobów informacyjnych z różnych instytucji regionalnych)
 • 2002-2005: koordynator krajowy projektu w ramach 5 Programu Ramowego UE nt. Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing Policies in Europe HPSE-CT-2002-00102
 • 1999 – 2002: koordynator krajowy projektu w ramach 5 Programu Ramowego UE nt. Public Participation and the Pension Policy Process: The Citizen and Pension Reform (w ramach akcji kluczowej: badania społeczno- ekonomiczne), HPSE-CT-1999-00023