dr Justyna Struzik

stanowisko: adiunktka

e-mail: justyna.struzik@uj.edu.pl

 

dr Justyna Struzik jest adiuntką w Instytucie Socjologii UJ. Pracę doktorską poświęciła mobilizacji queerowej w Polsce. Jej książka Solidarność queerowa została nagrodzona jako najlepsza książka genderowa przez Polskie Towarzystwo Genderowe w 2020 roku, a w 2021 roku otrzymała Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Obecnie w ramach projektu Crimscapes – Navigating Citizenship through European Landscapes of Criminalisation przygląda się kryminalizacji używania substancji psychoaktywnych z perspektywy użytkowników oraz aktywistów. Szczególnie interesują ją oddolne mechanizmy nawigowania kryminalizacji. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem metody jakościowej oraz opartych na współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współprowadziła pionierskie badania dotyczące sytuacji kobiet nieheteroseksualnych poza dużymi miastami (razem z N. Saratą i E. Furgał). Aktywnie działa w Sekcji Socjologii Płci Polskiego Towarzystwa Socjologicznego - jest obecnie przewodniczącą Zarządu Sekcji. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół ruchów społecznych, socjologii płci i seksualności, nierówności społecznych i oddolnych strategii odpowiadania na nie.
 

Publikacje

Monografie
 • 2019. J. Struzik, Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchy queerowych w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2017. J. Mizielińska, J. Struzik, A. Król, Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Warszawa: PWN.
Artykuły w czasopismach
 • 2021. Wołowicz, A., Król, A. & Struzik, J. Disabled Women, Care Regimes, and Institutionalised Homophobia: a Case Study From Poland . Sex Res Soc Policy. https://doi.org/10.1007/s13178-021-00586-7 [PUBLIKACJA]
 • 2021. Dziuban, A., Faust, F., Sekuler, T., Struzik, J., Bonde, L., & Nicholls, E. J., HIV/AIDS and its monsters. Negotiating criminalisation along the monster–human continuum. European Journal of Cultural Studies, https://doi.org/10.1177/13675494211017911
 • 2021. J Struzik, Thick times – transformation, activism and HIV in Poland, European Review of History: Revue européenne d'histoire, 28:4, 570-587, DOI: 10.1080/13507486.2021.1881048
 • 2021. J. Struzik, Citizenship and pleasure: a study on harm reduction assemblages in Poland. Critical Public Health, 31(1 (33)), 30–42. https://doi.org/10.1080/09581596.2020.1849562 [PUBLIKACJA]
 • 2020. J. Struzik, Lawirowanie: praktyki w świecie polityki HIV/AIDS. Studia Socjologiczne, 2 (237), 111–134. https://doi.org/10.24425/sts.2020.132464 [PUBLIKCJA]
 • 2019. Krzaklewska, E., Sekuła, P., Ciaputa, E., & Struzik, J. Why does it happen in physics?: opinions of european physicists on gender inequality. Studia Humanistyczne AGH, 18(4), 13–29. https://doi.org/10.7494/human.2019.18.4.13 [PUBLIKACJA]
 • 2018. Gober, G., & Struzik, J. Transnational diaspora in the making: the case of the #BlackProtest. Praktyka Teoretyczna, 4 (30), 117–140. https://doi.org/10.14746/prt.2018.4.5. [PUBLIKACJA]
 • 2018. J. Struzik Praca nad sobą i solidarność: ramowanie queerowego aktywizmu w Polsce. Czas Kultury, 1(196), 6-12.
 • 2015. Caught between Breadwinning and Emotional Provisions. The Case of Polish Migrant Fathers in Norway, razem z Paulą Pustułką and Magdaleną Ślusarczyk, Studia Humanistyczne AGH 14.2 (2015): 117-140 [PUBLKACJA]
 • 2015. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Redakcja numeru specjalnego 3(157) razem z Magdaleną Ślusarczyk.
 • 2015. J. Struzik. „My się kochamy, jesteśmy parą gejów z pieskiem, a seksu nigdy nie uprawiamy”. Męskość i seksualność w perspektywie aktywistów ruchów queerowych w Polsce, Interalia – pismo poświęcone studiom queer, nr 10.
 • 2014. J. Struzik. Seksualność intersekcjonalnie, Studia Socjologiczne, 4/2014: 235-253.
 • 2012. J. Struzik. Publiczna Socjologia Queer. Studia Humanistyczne AGH. 2(11): 92-103.
 • 2012. E. Ciaputa, J. Struzik. Lesbians go public? Die (Un-)Sichtbarkeit von Lesben un bisexuellen Frauen in Polens öffentlichem Diskurs, Gender. Zeitschrift fur Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 3(4): 9-24
Rozdziały
 • 2020. Agata Dziuban, Todd Sekuler, Justyna Struzik. 2020. Żywa pamięć o aktywizmie HIV/AIDS w Europie w: Kreatywne stany chorobowe: AIDS, HIV, RAK, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (red). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, s. 266-283
 • 2020. Agata Dziuban, Todd Sekuler, Justyna Struzik. 2020. A Living Memory of HIV/AIDS Activism in European w: Creative Sick States: AIDS, HIV, CANCER, Zofia nierodzińska, Jacek Zwierzyński (red). Poznań: Galeria Miejska Arsenał, s. 284-294.
 • 2020. Struzik J. Framing queer activism in Poland : from liberal values to solidarity. In R. Buyantueva & M. Shevtsova (Eds.), LGBTQ+ activism in Central and Eastern Europe : resistance, representation and identity (pp. 265–288). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20401-3_11 [PUBIKACJA
 • 2019. Bednarczyk, A., & Struzik, J. Gender a bezpieczeństwo : utopie o przyjaznym mieście. In K. Slany, J. Struzik, M. Ślusarczyk, B. Kowalska, M. Warat, E. Krzaklewska, E. Ciaputa, A. Ratecka, & A. Król (Eds.), Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) (pp. 209–230). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2019. Slany, K., Struzik, J., Ślusarczyk, M., Kowalska, B., Warat, M., Krzaklewska, E., Ciaputa, E., Ratecka, A., & Król, A. W setną rocznicę praw wyborczych Polek - pamięć, utopie, życie kobiet : wywalczone prawo do obywatelstwa. In K. Slany, J. Struzik, M. Ślusarczyk, B. Kowalska, M. Warat, E. Krzaklewska, E. Ciaputa, A. Ratecka, & A. Król (Eds.), Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) (pp. 9–28). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2018. Ślusarczyk, M., Pustułka, P., & Struzik, J. Introduction. In M. Ślusarczyk, P. Pustułka, & J. Struzik (Eds.), Contemporary migrant families : actors and issues (pp. 1–12). Cambridge Scholars Publishing.
 • 2018. What can we learn from the research project “Doing Family in A Transnational Context” (TRANSFAM)?, razem z K. Slany, w: Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, K. Slany, P. Pustułka, M. Ślusarczyk, E. Guribye, Peter Lang
 • 2018. Health practices and health services: attitudes and evaluations among Polish migrants in Norway, razem z M. Ślusarczyk, J. Bell, Paulą Pustułką, w: Contemporary Migrant Families: Actors and Issues, Cambridge Scholars.
 • 2017. Transgressing the ‘Luggage’ Metaphor: Children and Pets as Migrants in the Context of Contemporary International Mobility from Poland to Norway, razem z Paulą Pustułką, w: Childhood and Pethood in Literature and Culture, Anna Feuerstein, Carmen Nolte-Odhiambo (red.), Routledge.
 • 2012. Mężczyźni w działaniu. Problematyka męskich ruchów społecznych w Polsce, razem z K. Wojnicka, w: K. Wojnicka, E. Ciaputa (red). Karuzela z mężczyznami. Kraków: Impuls, s. 257-278.
 • 2012. Politics. The Necessity of the Political Actions. W M. Makuchowska, M. Pawlega (red.) Situation of LGBT Persons in Poland. 2010 and 2011 Report. Warszawa: KPH, pp. 122-144. Dostępny w dwóch wersjach językowych na STRONIE
Książki pod redakcją
 • 2019 K. Slany, J. Struzik, M. Ślusarczyk, B. Kowalska, M. Warat, E. Krzaklewska, E. Ciaputa, A. Ratecka, A. Król, Utopie kobiet. 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2018 M.Ślusarczyk, P.Pustułka, J.Struzik (red.). Contemporary Migrant Families: Actors and Issues. Cambridge Scholars Publishing.
 • 2011 K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). Gender w społeczeństwie polskim. Nomos: Kraków
Raporty z badań
 • 2017. M. Gryszko, M. Rawłuszko, J. Struzik, K. Śmiszek. Civil Society in Poland. Research Report. Kraków, Warszawa: OSIFE.
 • 2017. Struzik J. Disentangling the 1980s and 1990s in Poland. Milestones and Framework of HIV/AIDS Policies. Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/5. Dostępne na STRONIE
 • 2018. Sekuła, P., Struzik, J., Krzaklewska, E., Ciaputa, E. Gender Dimension of Physics. A Qualitative Study from the ERA, GENERA Project. Dostępne na STRONIE
 • 2016 K. Slany, J. Struzik (red.). TRANSFAM. Doing Family in a Transnatioanl Context. Research Report. Zakład Badań Problemów Ludnościowych UJ: Kraków. Dostępny na STRONIE
 • 2016 J. Struzik (red.). O wsi bez uprzedzeń. Raport z badań, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na STRONIE
 • 2015 J. Struzik (red.). Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania, 2015, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na STRONIE
 • 2012 J. Struzik (red.). Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małym miastach w Polsce. Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na STRONIE

Publikacje i wystąpienia popularno-naukowe

 • 2021 #CriticalPoint, 30.09.2021, Violence. Power. Power. From feudalism to millenials.
 • 2021 Struzik. J. Dense times of paranoia, afterword to the book Homosexual Desire by Guy Hocquenghem, translated by Piotr Skalski. Kraków: Ostrogi.
 • 2020. Chetaille, A., Chmurski, M., Safuta, A., & Struzik, J. Violences d’État contre les LGBT en Pologne : quelles solidarités internationales pour quels effets? In Mediapart [PUBLIKACJA
 • 2020. HIVstorie : żywe polityki (Z. Çetin, A. Dziuban, F. Friederike, E. J. Nicholls, N. Oertel, T. Sekuler, J. Struzik, & A. Turan, Eds.; p. 53). Instytut Socjologii UJ [PUBLIKACJA
 • 2019. Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., & Turan, A. (2019). HIVstories : living politics (p. 30). Humboldt-Universitat zu Berlin.
 • 2019. Krzaklewska, E., Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. Działania na rzecz równości płci w nauce: determinanty nierówności i narzędzia zmiany. Alma Mater, 208-209, 60–62.
 • 2017. Furgał, E., Sarata, N., & Struzik, J. “Nikt nie chce być w sferze nieistnienia” : lesbijki, wieś i Kościół. Znak, 9 (748), 18–25.
 • 2017. Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. GENERA: czyli równość płci w fizyce. Alma Mater, 197, 89–90.

Obecnie realizowane projekty badawcze

 • Crimscapes – Navigating Citizenship through European Landscapes of Criminalisation finansowany ze środków NORFACE
 • Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (CHILD-UP) finansowany ze środków Horizon 2020

Projekty zakończone (wybrane)

 • Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health EUROPACH, 9/2016-9/2019; projekt badawczy finansowany przez Sieć HERA– Humanities in the European Research Area, www.europach.eu
 • Gender Equality Network in the European Research Area GENERA, 9/2016-92018, projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską, http://genera-project.com/index.php
 • Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality, finansowany przez Granty Norweskie w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i kierowany przez prof. Krystynę Slany, 2013-2016;
 • Civil Society in Poland 3/2017-7/2017, projekt finansowany przez Open Society Institute for Europe, projekt realizowany przez grupę badawczą: Magdalena Gryszko, Krzysztof Śmiszek, Marta Rawłuszko i Justyna Struzik;
 • O wsi bez uprzedzeń, 2015-2016, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie;
 • Spoza centrum widać więcej, 2014-2015, projekt realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie;
 • Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce, 2012-2013, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet I finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”