Dr Justyna Struzik

stanowisko: asystentka
e-mail: justyna.struzik@uj.edu.pl

 

dr Justyna Struzik jest asystentką w Instytucie Socjologii UJ. W projekcie Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health realizuje badania podoktorskie na temat historii polskich polityk HIV/AIDS, skupiając się m.in. na ich rozwoju w okresie transformacyjnym. Swoją pracę doktorską poświęciła ruchom queerowym. Posiada doświadczenia koordynacji międzynarodowego projektu badawczego (Doing Family in a Transnational Context, TRANSFAM 2013-2016), realizacji różnych projektów badawczych z wykorzystaniem metody jakościowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współprowadziła pionierskie badania dotyczące sytuacji kobiet nieheteroseksualnych poza dużymi miastami (razem z N. Saratą i E. Furgał). Jest członkinią Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet i wolontariuszką w Stowarzyszeniu „Jeden Świat”. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół ruchów społecznych, socjologii płci i seksualności, nierówności społecznych i polityk społecznych.

Publikacje

Monografie
 • 2018. J. Struzik, Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchy queerowych w Polsce, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 2017. J. Mizielińska, J. Struzik, A. Król, Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. PWN: Warszawa.
Książki i raporty redagowane
 • 2018 M.Ślusarczyk, P.Pustułka, J.Struzik (red.). Contemporary Migrant Families: Actors and Issues. Cambridge Scholars Publishing (w druku).
 • 2017. M. Gryszko, M. Rawłuszko, J. Struzik, K. Śmiszek. Civil Society in Poland. Research Report. Kraków, Warszawa: OSIFE.
 • 2017. Struzik J. Disentangling the 1980s and 1990s in Poland. Milestones and Framework of HIV/AIDS Policies. Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH) Working Paper No. 17-001/5. Dostępne na: europach.phils.uj.edu.pl/projectoutcomes/library/workingpapers/
 • 2018. Sekuła, P., Struzik, J., Krzaklewska, E., Ciaputa, E. Gender Dimension of Physics. A Qualitative Study from the ERA, GENERA Project. Dostępne na: http://genera-project.com/index.php/project-outputs
 • 2016 K. Slany, J. Struzik (red.). TRANSFAM. Doing Family in a Transnatioanl Context. Research Report. Zakład Badań Problemów Ludnościowych UJ: Kraków. Dostępny na stronie: https://goo.gl/gEpT2j
 • 2016 J. Struzik (red.). O wsi bez uprzedzeń. Raport z badań, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na stronie: http://www.przestrzenkobiet.pl/assets/publikacje/o-wsi-bez-uprzedzen-raport.pdf
 • 2015 J. Struzik (red.). Spoza centrum widać więcej. Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce zamieszkania, 2015, Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na stronie: http://www.przestrzenkobiet.pl/assets/publikacje/spozacentrum.pdf
 • 2012 J. Struzik (red.). Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małym miastach w Polsce. Fundacja Przestrzeń Kobiet: Kraków. Dostępny na stronie: http://www.przestrzenkobiet.pl/assets/publikacje/NDS-pages.pdf
 • 2011 K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka (red.). Gender w społeczeństwie polskim. Nomos: Kraków
Wybrane artykuły
 • 2018 Praca nad sobą i solidarność : ramowanie queerowego aktywizmu w Polsce. Czas Kultury, 1(196), 6-12;
 • 2018. What can we learn from the research project “Doing Family in A Transnational Context” (TRANSFAM)?, razem z K. Slany, w: Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, K. Slany, P. Pustułka, M. Ślusarczyk, E. Guribye, Peter Lang
 • 2018. Health practices and health services: attitudes and evaluations among Polish migrants in Norway, razem z M. Ślusarczyk, J. Bell, Paulą Pustułką, w: Contemporary Migrant Families: Actors and Issues, Cambridge Scholars (w druku)
 • 2017. Transgressing the ‘Luggage’ Metaphor: Children and Pets as Migrants in the Context of Contemporary International Mobility from Poland to Norway, razem z Paulą Pustułką, w: Childhood and Pethood in Literature and Culture, Anna Feuerstein, Carmen Nolte-Odhiambo (red.), Routledge.
 • 2015. Caught between Breadwinning and Emotional Provisions. The Case of Polish Migrant Fathers in Norway, razem z Paulą Pustułką and Magdaleną Ślusarczyk, Studia Humanistyczne AGH 14.2 (2015): 117-140.
 • 2015. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, Redakcja numeru specjalnego 3(157) razem z Magdaleną Ślusarczyk.
 • 2015. „My się kochamy, jesteśmy parą gejów z pieskiem, a seksu nigdy nie uprawiamy”. Męskość i seksualność w perspektywie aktywistów ruchów queerowych w Polsce, Interalia – pismo poświęcone studiom queer, nr 10.
 • 2014. Seksualność intersekcjonalnie, Studia Socjologiczne, 4/2014: 235-253.
 • 2012. Publiczna Socjologia Queer. Studia Humanistyczne AGH. 2(11): 92-103.
 • 2012. Lesbians go public? Die (Un-)Sichtbarkeit von Lesben un bisexuellen Frauen in Polens öffentlichem Diskurs, Gender. Zeitschrift fur Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 3(4): 9-24
 • 2012. Mężczyźni w działaniu. Problematyka męskich ruchów społecznych w Polsce, razem z K. Wojnicka, w: K. Wojnicka, E. Ciaputa (red). Karuzela z mężczyznami. Kraków: Impuls, s. 257-278
 • 2012. Politics. The Necessity of the Political Actions. W M. Makuchowska, M. Pawlega (red.) Situation of LGBT Persons in Poland. 2010 and 2011 Report. Warszawa: KPH, pp. 122-144. Dostępny w dwóch wersjach językowych na stronie: https://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_EN_net.pdf

Obecnie realizowane projekty badawcze

 • Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health EUROPACH, 9/2016-9/2019; projekt badawczy finansowany przez Sieć HERA– Humanities in the European Research Area, kierowany przez dr Agatę Dziuban; www.europach.eu
 • Gender Equality Network in the European Research Area GENERA, 9/2016-92018, projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską i kierowany przez dr Paulinę Sekułę, http://genera-project.com/index.php

Projekty zakończone (wybrane)

 • Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality, finansowany przez Granty Norweskie w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i kierowany przez prof. Krystynę Slany, 2013-2016;
 • Civil Society in Poland 3/2017-7/2017, projekt finansowany przez Open Society Institute for Europe, projekt realizowany przez grupę badawczą: Magdalena Gryszko, Krzysztof Śmiszek, Marta Rawłuszko i Justyna Struzik;
 • Rodziny z wyboru w Polsce, 2015-2016, projekt badawczy finansowany w ramach Programu Idea Plus i kierowany przez prof. Joannę Mizielińska (Instytut Psychologii PAN). http://rodzinyzwyboru.pl/
 • O wsi bez uprzedzeń, 2015-2016, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie;
 • Spoza centrum widać więcej, 2014-2015, projekt realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie;
 • Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce, 2012-2013, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet I finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”;
 • Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia, 2011-2012; projekt badawczy realizowany przez Instytut Socjologii UJ oraz SGH finansowany przez Pełnomocniczkę ds. Równego Traktowania.