dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

stanownisko: profesor nadzwyczajny 
e-mail: k.gilarek@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest okularem siedzącym na nosie połączonym z centralnym układem nerwowym. W życiu fascynuje mnie upływ czasu i zmiany jakie następują w nas i wokół nas.
Kiedy nie pracuję naukowo lubię czytać reportaże, pić kawę i głaskać mojego kota.

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ - jej zainteresowania badawcze i dydaktyka koncentrują się wokół globalizacji i globalnej edukacji w ramach akademii, współpracy z organizacjami pozarządowymi regionu oraz samorządem lokalnym. W 2011 roku uczestniczka procesu międzysektorowego, którego efektem było zawarcie porozumienia pomiędzy MSZ, MEN i Grupą Zagranica odnośnie edukacji globalnej w Polsce. W 2014 Liderka Konsorcjum przygotowującego analizę diagnostyczną dotyczącą edukacji globalnej w regionie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Konsorcjum opracowującego poradnik metodyczny dla nauczycieli z zakresu edukacji globalnej na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji. Publikująca m.in. w Studiach Socjologicznych, Studiach Socjologiczno-Politycznych i Kulturze-Historii-Globalizacji.

Wybrane najnowsze publikacje

 • (2018) Katarzyna Jasikowska, Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-8095-456-4
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Magdalena Klarenbach, Gabriela Lipska-Badoti i Robert Łuczak, Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. ISBN: 978-83-62360-95-6
 • (2015) Katarzyna Jasikowska, Ewa Pająk-Ważna i Magdalena Klarenbach, Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – Praktyki – Konteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN: 978-83-7850-767-3.
 • (2014) Państwo odchodzi? Państwo powraca? Państwo się zmienia. Esej recenzyjny na temat książki Stephena Paula Haigha "Future states. From International to Global Order (Farnham: Ashgate 2013)" (współautor: Krzysztof Gorlach), Studia Socjologiczno-Polityczne Seria Nowa, nr 2(01), s. 87-102
 • (2014) esej recenzyjny: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Foryś i Katarzyna Jasikowska, Nie tędy droga: analiza klasowa i analiza nierówności w społeczeństwie zwrotu kulturowego (Maciej Gdula i Przemysław Sadura (red.), Style życia i porządek klasowy w Polsce oraz Wojciech Woźniak, Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym) w: Studia Socjologiczne, 1/2014 (212), s. 173-200. PDF
 • (2013) Edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa: historia idei i wybrane współczesne problemy, w: Kultura – Historia – Globalizacja, Nr 14 PDF
 • (2012) Global education in statu nascendi - some reflections on Poland (współautor: Jędrzej Witkowski), w: International Journal of Development Education and Global Learning, vol. 4, No 3, s.5-25.
 • (2012) Czyńcie sobie ziemię poddaną - czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata (współautor: Krzysztof Gorlach), w: Wieś i rolnictwo, nr 4 (157), s. 9-35.
 • (2011) Nowy, lepszy świat? Globalizacja po korekcie, w: Karaszewski, R., Karwacka, M., i Paluszek, A. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - perspektywy i kierunki rozwoju. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 17-42.
 • (2011) Globalna edukacja - wyzwanie dla systemu oświaty i nauki w globalnym świecie, w: Kultura - Historia - Globalizacja, Nr 10, Uniwersytet Wrocławski, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/8khg10_jasikowska_t.pdf.
 • (2010) Etyczne dylematy pracy kobiet w dobie globalizacji - polskie wątki, w: Walczak-Duraj, D. (red.), Etyka i moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 131-144

Obecnie realizowane projekty

Liderka konsorcjum przygotowującego książkę pt."Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego" na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat" współfinansowanego z projektu nr 316/2014 programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Współautorka, redaktorka merytoryczna oraz organizatorka współpracy z fotografami w ramach przygotowywanej publikacji.

Członkini Komisji Regionalnej projektu "Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej" (REDDSO) zgodnie z uchwałą nr 329/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 III 2014 r. Partnerami projektu dla Województwa Małopolskiego są Region Rhone-Alpes, Piemont oraz Katalonia.

Zrealizowane projekty

Konsultantka merytoryczna edukacyjnego filmu dokumentalnego „Edukacja globalna – jak lepiej rozumieć świat" przygotowanego na zlecenie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Projekt współfinansowanego przez Komisję Europejską – Dyrekcje Generalną ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid na podstawie umowy nr DCI NSA ED/2012/287-834

Liderka konsorcjum przygotowującego "Analizę diagnostyczną potrzeb, znaczenia oraz ewolucji polityk prowadzonych w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej (edukacji globalnej)" na terenie Małopolski na zlecenie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

"Edukacja globalna w Polsce jako planowana zmiana społeczna" (grant DS IS).