dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

Katarzyna Zielińska

stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: katarzyna.zielinska@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ - profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących religii we współczesnych społeczeństwach, kwestii dotyczących religii i polityki, a również zagadnień dotyczących społeczno-kulturowej tożsamości płci, szczególnie w Europie Środkowowschodniej. Jest autorką wielu artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz dwóch książek. Jest również współredaktorką kilku publikacji. W Instytucie Socjologii prowadzi kursy między innymi z zakresu socjologii religii oraz społeczno-kulturowych studiów nad płcią. W ubiegłych latach wykładała gościnnie w wielu ośrodkach zagranicznych (m.in. Uniwersytet w Glasgow w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Ljubljanie w Słowenii, Utica College w Stanach Zjednoczonych).

Publikacje

Monografie
 • Katarzyna Zielińska. 2018. W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Katarzyna Zielińska. 2009. Spory wokół teorii sekularyzacji, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Książki redagowane
 • Agnieszka Pasieka i Katarzyna Zielińska (red.). 2015. Opór i dominacja. Antologia tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos. 
 • Magdalena Góra. Zdzisław Mach i Katarzyna Zielińska (red.). 2012. Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.
 • Magdalena Góra i Katarzyna Zielińska (red.). 2011. Democracy, State and Society. European Integration in Central and Eastern Europe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska i Benjamin Koschalka (red.). 2009. Kobieta w społeczeństwie i kulturze. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 • Redakcja naukowa polskiego przekładu książki Karela Dobbelaere Secularization: An Analysis at Three Levels (polski przekład Sekularyzaca na trzech poziomach analizy, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2008) oraz przygotowanie wstępu: Katarzyna Zielińska. 2008. Sekularyzacja według Karela Dobbelaere'a. W: Karel Dobbelaere, Sekularyzacja – trzy poziomy analizy, . Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 9-23.
Artykuły w czasopismach
 • Ewa Kopczyńska, Katarzyna Zielińska, 2016. Feeding the Body, Feeding the Gender: Dietary Choices of Men and Women in Poland. East European Politics & Societies, 30(1), 147 –168.
 • Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, 2016. Gender in religion? Religion in gender?: commentary on theory and research on gender and religion. Studia Humanistyczne AGH, 15(3):7-17.
 • Magdalena Góra, Katarzyna Zielińska, 2014. Defenders of faith? Victims of secularisation? Polish politicians and religion in the European Parliament. Religion, State and Society, 42(2-3): 211–226.
 • Katarzyna Zielińska, 2013. Concepts of Religion in Debates on Secularization. Approaching Religion, 3(1):16–24.
 • Katarzyna Zielińska, 2012. Feminizm a demokracja – krytyka i reinterpretacja, Studia Humanistyczne AGH, 11(2): 18-92.
 • Katarzyna Zielińska, 2011. Localising Secularisation Thesis? The View from Poland, Religion and Society in Central and Eastern Europe, 4(1): 79-91.
 • Katarzyna Zielińska. 2007, Co łączy, a co dzieli? – spory o teorie w socjologii religii. Przegląd Religioznawczy, 4(226): 5-25.
 • Katarzyna Zielińska. 2007. Spory wokół teorii sekularyzacji. Kultura i społeczeństwo, 2: 181-198.
 • Katarzyna Zielińska. 2006, Karol Marks, Emil Durkheim i Max Weber – prekursorzy podejścia sekularyzacyjnego? Socjologia Religii, 4: 31-46.
 • Katarzyna Zielińska. 2004, Proces sekularyzacji – przypadek Polski, Przegląd Religioznawczy, 3(213): 133-144.
 • Katarzyna Zielińska. 2004, Spór o sekularyzację – od dominacji do negacji? Teologia Praktyczna, 5: 133-149.
Artykuły w książkach
 • Anna Szwed, Katarzyna Zielińska. 2017. A War on Gender? The Roman Catholic Church’s Discourse on Gender in Poland. W: Sabrina P. Ramet i Irena Borowik (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, New York: Palgrave Macmillan, s. 113–136.
 • Katarzyna Zielińska, Marcin Zwierżdżyński. 2017. Sacred or Profane? Human Rights in Religious Education in Poland. W: Anders Sjöborg i Hans-Georg Ziebertz (red.), Religion, Education and Human Rights, Cham: Springer International Publishing, s. 11–30.
 • Katarzyna Zielińska. 2015. The Roman Catholic Church and Human Rights in Poland. W: Hans-Georg Ziebertz i Goran Črpić (red.) Religion and Human Rights, Cham Springer, s. 137-149.
 • Katarzyna Zielińska. 2015. Gender Democracy in Poland: an Empty Shell? W: Yvonne Galligan (red.) States of Democracy: a gender view, Abingdon, New York: Routledge, s. 119-136.
 • Katarzyna Zielińska i Marcin Zwierżdżyński. 2012. Religious Education in Poland. W: Derek Davis i Elena Miroshnikova (red.), The Routledge International Handbook of Religious Education, Abingdon, New York: Routledge, s. 264-271.
 • Katarzyna Zielińska. 2012. Challenging the nation. Polish women's quest for democracy and justice. W: Magdalena Góra, Zdzisław Mach i Katarzyna Zielińska (red.), Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, s. 161-184.
 • Aleš Črnič i Katarzyna Zielińska. 2012, Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii – próba porównania. W: Irena Borowik (red.), W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 365-380.
 • Katarzyna Zielińska 2010. W poszukiwaniu nowej wspólnoty? Feministki o narodzie, obywatelstwie i demokracji. W: Marta Warat i Agnieszka Małek (red.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 63-85
 • Katarzyna Zielińska, Karolina Krzystek, Beata Kowalska, Krystyna Slany. 2008. Polityka integracyjna w Polsce – zarys problematyki. W: Krystyna Slany, Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 109-122.
 • Katarzyna Zielińska. 2008. Paradygmat sekularyzacji – od dominacji do współistnienia. W: I. Borowik, J. Doktór, M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Oblicza religii i religijności, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 61-77.
 • Katarzyna Zielińska. 2006. Freedom of Religion and Belief in Poland – Ideologies and Reality. W: I. Borowik (red.), Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 209-220.
 • Aleš Črnič i Katarzyna Zielińska. 2006. Question of Religious Freedom and Tolerance – Slovenia and Poland Compared. W: M. Tomka, A. Yurash (red.), Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe, Lviv: ISORECEA, Ivan Franko National University, Geneza, 33-45.

Obecnie realizowane projekty

 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez prof. dr hab. Irenę Borowik (od 2015)
 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Katarzynę Leszczyńską z Wydziału Humanistycznego AGH (od 2015)
 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Magdalenę Górę (od 2013)
 • Członkini zespołu badawczego w projekcie „Religion and Human Rights" koordynowanym przez Prof. Dr. Hans-Georg Ziebertz z Wurzburg University (od 2012).

Zrealizowane projekty

 • 2011-2016 Kierowniczka projektu „Religia w polskiej polityce w kontekście integracji europejskiej" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
 • 2010-2014 Członkini zespołu badawczego w projekcie „Religia w Parlamencie Europejskim" koordynowanego przez Prof. Francois Foret z Universite Libre de Bruxelles.
 • 2009-2011 Koordynatorka projektu "Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowowschodniej" finansowanego przez Fundusz Stypendialny I Naukowy z grantów norweskich.
 • 2008-2011 Członkini zespołu badawczego w projekcie "RECON – Reconstituting Democracy in Europe" finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego (badania w ramach dwóch tematów badawczych „Identity Formation and Enlargement" oraz „Justice, Democracy and Gender".
 • 2006-2007 Badaczka w ramach projektu „Debaty wokół sekularyzacji" finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego I kierowanego przez prof. dr hab. Irenę Borowik.