dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ

Katarzyna Zielińska

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: katarzyna.zielinska@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Zielińska, prof. UJ - jej zainteresowania badawcze koncentrują się na związkach pomiędzy religią a polityką, płcią i migracjami oraz na tożsamościach zbiorowych we współczesnej Europie. Jest (współ)autorką wielu artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych czasopismach oraz trzech monografii. Jest również współredaktorką kilku publikacji. W Instytucie Socjologii prowadzi kursy między innymi z zakresu socjologii religii oraz społeczno-kulturowych studiów nad płcią. W ubiegłych latach wykładała gościnnie w wielu ośrodkach zagranicznych (m.in. Uniwersytet w Glasgow w Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Ljubljanie w Słowenii, Utica College w Stanach Zjednoczonych). Obecnie kieruje laboratorium naukowym Social (r)Evolutions Lab, które postało jako część inicjatywy doskonałości w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future.

Publikacje

Monografie
 • Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska and Katarzyna Zielińska. 2020. Poza granicami. Płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Katarzyna Zielińska. 2018. W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Katarzyna Zielińska. 2009. Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
Książki redagowane
 • Agnieszka Pasieka i Katarzyna Zielińska (red.). 2015. Opór i dominacja. Antologia tekstów. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos. 
 • Magdalena Góra, Zdzisław Mach i Katarzyna Zielińska (red.). 2012. Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang.
 • Magdalena Góra i Katarzyna Zielińska (red.). 2011. Democracy, State and Society. European Integration in Central and Eastern Europe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Beata Kowalska, Katarzyna Zielińska i Benjamin Koschalka (red.). 2009. Kobieta w społeczeństwie i kulturze. Kraków: Wydawnictwo Rabid.
 • Redakcja naukowa polskiego przekładu książki Karela Dobbelaere Secularization: An Analysis at Three Levels (polski przekład: Sekularyzaca na trzech poziomach analizy, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2008) oraz przygotowanie wstępu: Katarzyna Zielińska. 2008. Sekularyzacja według Karela Dobbelaere'a. W: Karel Dobbelaere, Sekularyzacja – trzy poziomy analizy, . Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 9-23.
Artykuły w czasopismach recenzowanych
 • Inga Koralewska, Katarzyna Zielińska (online first). ‘Defending the unborn’, ‘protecting women’ and ‘preserving culture and nation’: anti-abortion discourse in the Polish right-wing press, Culture, Health & Sexuality.
 • Magdalena Góra and Katarzyna Zielińska. 2019. Competing Visions: Discursive Articulations of Polish and European Identity after the Eastern Enlargement of the EU, East European Politics & Societies, 33(2): 331-356.
 • Katarzyna Zielińska. 2019. W poszukiwaniu inspiracji badawczych: religia w sferze publicznej w perspektywie teorii dyskursu. Studia Socjologiczne, 2: 179-204.
 • Radosław Nawojski, Magdalena Pluta, Katarzyna Zielińska. 2018. The Black Protests: a Struggle for (Re)Definition of Intimate Citizenship, Praktyka Teoretyczna, 30(4): 51-74.
 • Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska, Katarzyna Zielińska. 2018. Płeć społeczno-kulturowa jako kategoria różnicująca w migracyjnych organizacjach religijnych, Lud, 102: 301-338.
 • Ewa Kopczyńska, Katarzyna Zielińska, 2016. Feeding the Body, Feeding the Gender: Dietary Choices of Men and Women in Poland. East European Politics & Societies, 30(1), 147 –168.
 • Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Zielińska, 2016. Gender in religion? Religion in gender?: commentary on theory and research on gender and religion. Studia Humanistyczne AGH, 15(3):7-17.
 • Magdalena Góra, Katarzyna Zielińska, 2014. Defenders of faith? Victims of secularisation? Polish politicians and religion in the European Parliament. Religion, State and Society, 42(2-3): 211–226.
 • Katarzyna Zielińska, 2013. Concepts of Religion in Debates on Secularization. Approaching Religion, 3(1):16–24.
 • Katarzyna Zielińska, 2012. Feminizm a demokracja – krytyka i reinterpretacja, Studia Humanistyczne AGH, 11(2): 18-92.
 • Katarzyna Zielińska, 2011. Localising Secularisation Thesis? The View from Poland, Religion and Society in Central and Eastern Europe, 4(1): 79-91.
 • Katarzyna Zielińska. 2007, Co łączy, a co dzieli? – spory o teorie w socjologii religii. Przegląd Religioznawczy, 4(226): 5-25.
 • Katarzyna Zielińska. 2007. Spory wokół teorii sekularyzacji. Kultura i społeczeństwo, 2: 181-198.
 • Katarzyna Zielińska. 2006, Karol Marks, Emil Durkheim i Max Weber – prekursorzy podejścia sekularyzacyjnego? Socjologia Religii, 4: 31-46.
 • Katarzyna Zielińska. 2004, Proces sekularyzacji – przypadek Polski, Przegląd Religioznawczy, 3(213): 133-144.
 • Katarzyna Zielińska. 2004, Spór o sekularyzację – od dominacji do negacji? Teologia Praktyczna, 5: 133-149.
Artykuły w książkach
 • Pål Ketil Botvar, Claudia Sarti, Katarzyna Zielińska, Marcin K. Zwierżdżyński. 2019. Religion and Attitudes Towards Abortion and Euthanasia Among Young People in Poland and Norway. In: Ziebertz HG., Zaccaria F. (eds) Euthanasia, Abortion, Death Penalty and Religion - The Right to Life and its Limitations. Religion and Human Rights, vol 4, Cham: Springer International Publishing, 243–70.
 • Katarzyna Zielińska. 2019. Religion in the European Parliament’s Discourse on Enlargement and the European Neighbourhood Policy. 2019. In Góra Magdalena, Styczyńska Natasza i Zubek Marcin (eds) Contestation of EU enlargement. Kopenhaga: Djøf Publishing, 231-257.
 • Anna Szwed, Katarzyna Zielińska. 2017. A War on Gender? The Roman Catholic Church’s Discourse on Gender in Poland. W: Sabrina P. Ramet i Irena Borowik (red.), Religion, Politics, and Values in Poland: Continuity and Change Since 1989, New York: Palgrave Macmillan, s. 113–136.
 • Katarzyna Zielińska, Marcin Zwierżdżyński. 2017. Sacred or Profane? Human Rights in Religious Education in Poland. W: Anders Sjöborg i Hans-Georg Ziebertz (red.), Religion, Education and Human Rights, Cham: Springer International Publishing, s. 11–30.
 • Katarzyna Zielińska. 2015. The Roman Catholic Church and Human Rights in Poland. W: Hans-Georg Ziebertz i Goran Črpić (red.) Religion and Human Rights, Cham Springer, s. 137-149.
 • Katarzyna Zielińska. 2015. Gender Democracy in Poland: an Empty Shell? W: Yvonne Galligan (red.) States of Democracy: a gender view, Abingdon, New York: Routledge, s. 119-136.
 • Katarzyna Zielińska i Marcin Zwierżdżyński. 2012. Religious Education in Poland. W: Derek Davis i Elena Miroshnikova (red.), The Routledge International Handbook of Religious Education, Abingdon, New York: Routledge, s. 264-271.
 • Katarzyna Zielińska. 2012. Challenging the nation. Polish women's quest for democracy and justice. W: Magdalena Góra, Zdzisław Mach i Katarzyna Zielińska (red.), Collective Identity and Democracy in the Enlarging Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, s. 161-184.
 • Aleš Črnič i Katarzyna Zielińska. 2012, Wolność i tolerancja religijna w Polsce i Słowenii – próba porównania. W: Irena Borowik (red.), W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 365-380.
 • Katarzyna Zielińska 2010. W poszukiwaniu nowej wspólnoty? Feministki o narodzie, obywatelstwie i demokracji. W: Marta Warat i Agnieszka Małek (red.), Ponad granicami. Kobiety, migracje, obywatelstwo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 63-85
 • Katarzyna Zielińska, Karolina Krzystek, Beata Kowalska, Krystyna Slany. 2008. Polityka integracyjna w Polsce – zarys problematyki. W: Krystyna Slany, Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 109-122.
 • Katarzyna Zielińska. 2008. Paradygmat sekularyzacji – od dominacji do współistnienia. W: I. Borowik, J. Doktór, M. Libiszowska-Żółtkowska (red.), Oblicza religii i religijności, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 61-77.
 • Katarzyna Zielińska. 2006. Freedom of Religion and Belief in Poland – Ideologies and Reality. W: I. Borowik (red.), Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 209-220.
 • Aleš Črnič i Katarzyna Zielińska. 2006. Question of Religious Freedom and Tolerance – Slovenia and Poland Compared. W: M. Tomka, A. Yurash (red.), Challenges of Religious Plurality for Eastern and Central Europe, Lviv: ISORECEA, Ivan Franko National University, Geneza, 33-45.

Obecnie realizowane projekty

 • 2020 Kierowniczka minigrantu Religia, nowe rozłamy socjopolityczne a wizje integracji europejskiej w Parlamencie Europejskim. Przypadek polskiej reprezentacji do Parlamentu Europejskiego w Global Trends Lab, finansowanego przez Inicjatywę Doskonałości - Uczelnia Badawcza w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future.
 • 2019 Badaczka w projekcie H2020 EU Differentiation, Dominance and Democracy finansowany przez Komisję Europejską.

Zrealizowane projekty

 • 2015-2021 Członkini zespołu badawczego w projekcie Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez prof. dr hab. Irenę Borowik (od 2015-2021).
 • 2015-2020 Członkini zespołu badawczego w projekcie Płeć kulturowa jako czynnik różnicujący organizacje religijne. Płciowe praktyki społeczne i ich interpretacje w organizacjach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii, Szwecji i Belgii finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Katarzynę Leszczyńską z Wydziału Humanistycznego AGH (od 2015-2020).
 • 2013-2018 Członkini zespołu badawczego w projekcie Kontrola demokratyczna i legitymizacja Europejskiej Polityki Zagranicznej na przykładzie polityki rozszerzenia UE i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki i kierowanym przez dr Magdalenę Górę.
 • 2012-2018 Członkini zespołu badawczego w projekcie Religion and Human Rights koordynowanym przez Prof. Dr. Hans-Georg Ziebertz z Wurzburg University.
 • 2011-2016 Kierowniczka projektu Religia w polskiej polityce w kontekście integracji europejskiej finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2010-2014 Członkini zespołu badawczego w projekcie Religia w Parlamencie Europejskim koordynowanego przez Prof. Francois Foret z Universite Libre de Bruxelles.
 • 2009-2011 Koordynatorka projektu Europeizacja i rządy prawa w Europie Środkowowschodniej finansowanego przez Fundusz Stypendialny i Naukowy z grantów norweskich.
 • 2008-2011 Członkini zespołu badawczego w projekcie RECON – Reconstituting Democracy in Europe finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego.
 • 2006-2007 Badaczka w ramach projektu Debaty wokół sekularyzacji finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego I kierowanego przez prof. dr hab. Irenę Borowik.