dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś)

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia jest jak piłka nożna.
Kiedy nie pracuję naukowo, gram w piłkę nożną.
W życiu fascynuje mnie piłka nożna.

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś) - jego główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, konstrukcjonizm społeczny, pracę socjalną, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wideotrening komunikacji. Kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Society for the Study of Social Problems, American Sociological Association, International Consortium for Social Development (Vice-President, od 2005-2014, skarbnik od 2014- w European Branch of ICSD). Współpracował z Indiana University w Bloomington, (USA), Fontys University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie; Fondazione G. Brodolini (Rzym); Fachhochschule w Frankfurcie nad Menem; Employment Department w Sheffield (Wielka Brytania) oraz uniwersytetami i placówkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Publicznych). Redaktor naczelny "Zeszytów Pracy Socjalnej", wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 

Zainteresowania naukowe

 • socjologia problemów społecznych
 • bezrobocie i zatrudnienie
 • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
 • rozwój społeczny
 • konstrukcjonizm społeczny
 • wideotrening komunikacji

Publikacje (z ostatnich 4 lat)

2020
 • O twórczości Krzysztofa Frysztackiego. W: Zeszyty Pracy Socjalnej, tom 25, z.3, doi:10.4467/24496138ZPS.20.023.13078, s. 153–162 [PUBLIKACJA]
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy socjalnej i zawodach pomocowych. W: Z. Wiśniewski, C. Sadowska-Snarska (red.) Praca i rynek pracy w perspektywie gospodarki 4.0. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978-83-8180-412-7, s. 455-472 [PUBLIKACJA]
2019
 • Miś L., Wideotrening Komunikacji ćwierć wieku później. Rozwój Video Home Training/Video Interaction Guidance w pracy socjalnej, psychologii, pedagogice i medycynie (2019). W: Zeszyty Pracy Socjalnej, tom 24, z.4, doi: 10.4467/24496138ZPS.19.024.12008, s.283-296 [PUBLIKACJA]
 • Miś L., The social problems in the Visegrad Group countries. Trnava-Bratislava: TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis – VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Adademie Vied, ISBN 978-80-568-0141-3 [PUBLIKACJA]
 • Miś L., Guran P., Rodzina i polityka rodzinna w Polsce i na Słowacji, "Zeszyty Pracy Socjalnej" Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 123-132, [PUBLIKACJA]
 • Miś L., Bezrobocie i zatrudnienie w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2018, w: C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.) Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4297-3, s. 19-30
 • Miś L., Wachlarz współczesnych stanowisk teoretycznych dla pracy socjalnej, w: K. Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 97-117, ISBN 978-83-01-20849-3
 • Miś L., Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 - [O PUBLIKACJI]
2018

 

Obecnie realizowane projekty

Społeczeństwa Europy Środkowej w pracach socjologów polskich, słowackich i czeskich
 

Zrealizowane projekty

 • 2011-2012 - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00). Koordynator (Opiekun naukowy)
 • 2004-2007 - Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland. Kierownik (2004/05) ze strony polskiej
 • 2006-2007 - Study on poverty and social exclusion among lone-parent households. Koordynator (National expert)
 • 2006 - The Early School Leaving Phenomenon in Poland. Uczestnik
 • 1996-2001 - Education of careworkers of the Video Interaction Training and Kangaroo Method and the implementation of VIT in Poland. Koordynator