dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś)

stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: lucjan.mis@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest jak piłka nożna.
Kiedy nie pracuję naukowo, gram w piłkę nożną.
W życiu fascynuje mnie piłka nożna.

dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ (vel Łucjan Miś) - jego główne zainteresowania naukowe obejmują: socjologię problemów społecznych, konstrukcjonizm społeczny, pracę socjalną, podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wideotrening komunikacji. Kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Society for the Study of Social Problems, American Sociological Association, International Consortium for Social Development (Vice-President, od 2005-2014, skarbnik od 2014- w European Branch of ICSD). Współpracował z Indiana University w Bloomington, (USA), Fontys University of Applied Sciences w Tilburgu (Holandia), Evangelische Hochschule w Berlinie; Fondazione G. Brodolini (Rzym); Fachhochschule w Frankfurcie nad Menem; Employment Department w Sheffield (Wielka Brytania) oraz uniwersytetami i placówkami badawczymi w kraju (Uniwersytet Łódzki, Instytut Spraw Publicznych). Redaktor naczelny "Zeszytów Pracy Socjalnej", wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zainteresowania naukowe

 • socjologia problemów społecznych
 • bezrobocie i zatrudnienie
 • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach
 • rozwój społeczny
 • konstrukcjonizm społeczny
 • wideotrening komunikacji

Publikacje (z ostatnich 6 lat)

2019
 • Miś L., The social problems in the Visegrad Group countries. Trnava-Bratislava: TYPI Vydavatelstvo Universitatis Tyrnaviensis – VEDA Vydavatelstvo Slovenckej Adademie Vied, ISBN 978-80-568-0141-3
 • Miś L., Guran P., Rodzina i polityka rodzinna w Polsce i na Słowacji, "Zeszyty Pracy Socjalnej" Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 123-132, DOI 10.4467/24496138ZPS.19.010.11087
 • Miś L., Bezrobocie i zatrudnienie w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004-2018, w: C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski (red.) Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-4297-3, s. 19-30
 • Miś L., Wachlarz współczesnych stanowisk teoretycznych dla pracy socjalnej, w: K. Frysztacki (red.), Praca socjalna. 30 wykładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 97-117, ISBN 978-83-01-20849-3
 • Miś L., Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019 - (O PUBLIKACJI)
2018
 • Miś L., Badania problemów społecznych w polskiej socjologii w ostatnich trzydziestu latach, "Zeszyty Pracy Socjalnej", 2018, Tom 23, numer 3, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 252-261, DOI 10.4467/24496138ZPS.18.023.10143
2016
 • Miś L., Ornacka K., “Dziecięcy zwrot”w socjologii i polityce społecznej, "Przegląd Socjologiczny", tom LXV, nr 2, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0033-2356, e-ISSN 2350-9351, s. 33-56
 • Miś L., To be like Copehagen…Central European city residents’ dreams versus reality, w: R. Sundby, A.Heimgartner (eds.) The Welfare Society – an Aim for Social Development. Zurich: LIT Verlag, ISBN 978-3-643-90718-9, s. 97-108
 • Miś L., Dąbrowska B., Familie als ein problem, familie als eine loesung, "Zeszyty Pracy Socjalnej. Translations", 2016, tom 19, nr 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, e-ISSN 2449-6138, s. 41-51, DOI 10.4467/24496138PS.15.003.4808 [Tłumaczenie tekstu „Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie” z 2014 roku na język niemiecki]
2015
 • Miś L., Ornacka K., Children's social campaigns in Polish mass media. Research study on social marketing in 2012, "Youth in Central and Eastern Europe. Sociological studies", 1(3) 2015, ISSN: 2409-952X, s.58-69
 • Miś L., Pieklus I., Porzucanie nauki szkolnej przez uczniów – kontekst europejski, "Debata edukacyjna", 2013, rocznik nr 6 (tytuł tomu: „Wokół wyzwań współczesnej edukacji"), Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, ISSN 1895-2763, s.97-109 (tom opublikowany w czerwcu 2015)
 • Miś L., Ornacka K., Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej, "Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje", 2014, nr 28(1). Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej, ISSN: 1640-1808, s. 63-84
2014
 • Miś L., Rodzina jako problem, rodzina jako rozwiązanie, "Zeszyty Pracy Socjalnej", 2014, tom 19, nr 4, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, e-ISSN 2449-6138, s. 123-132, DOI 10.4467/24496138PS.14.010.3726
 • Miś L., Mężczyźni w pracy socjalnej - analiza wybranych zagadnień, "Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje", 2014, nr 27(4). Warszawa: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej, ISSN: 1640-1808, s.109-125
 • Miś L., Ornacka K., Żuraw K., Zooterapia jako innowacyjna metoda pracy socjalnej wspierająca jakość życia seniorów, w: M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.) Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, seria: "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt 18), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, ISBN 978-83-233-3830-7, s.175-186
 • Miś L., Szepski M., Ornacka K., Starość na stronach internetowych Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Problemy ludnościowe a polityka społeczna, w: M.Nóżka, M.Smagacz-Poziemska (red.) Starzenie się. Problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, seria: "Zeszyty Pracy Socjalnej" (zeszyt 18), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1507-4285, ISBN 978-83-233-3830-7, s.188-204 
 • Miś L., Mirewska E., Kwestia bezdomności w bieżących programach polityk publicznych. W: J. Matejek, E.Zdebska (red.) Bezdomność - wymiar osobowy i instytucjonalny, Kraków: Wydawnictwo Scriptum, ISBN 978-83-64028-61-8, s.93-108
 • Miś L., Szepski M., Internet, Social Welfare and Participatory Democracy, w: S.Elsen, W.Lorenz (eds.) Social Innovation, Participation and the Development of Society. Soziale Innovation, Partizipation und die Entwicklung der Gesellschaft, Bozen-Bolzano: Bozen-Bolzano University Press, ISBN 978-88-6046-070-7, s. 129-148
 • Miś L., Pieklus I., Wojna w mediach. Wizualne przedstawienia wojny domowej w Libii, w: M.Plucińska (red.) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, ISBN 978-83-62243-13-6, s. 105-120
 • Miś L., Mirewska E., Rola pracownika socjalnego w systemie służby zdrowia, "Studia Sieradzana", Sieradz: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, nr 6A/2014, ISSN 2299-2938, s. 48-62
 • Miś L., Polityka społeczna a polityka symboliczna. Związki między nierównością a niesprawiedliwością, w: W.Koczur, A.Rączaszek (red.) Polityka społeczna wobec problem bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, Katowice: Studia Ekonomiczne, nr 179, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISSN 2083-8611, s. 9-20
 • Miś L., Męska praca socjalna. Zarys problematyki, w: K.Frysztacki (red.) Krakowskie studia pracy socjalnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN: 978-83-233-3683-9, s.93-112
 • Miś L., The ‘natural history' of unemployment in Poland during past two decades. w: M.Schaefer (ed.) Social Education Project of Improving Knowledge in Economics. Ausgabe 2013/4, Osthofen, Germany, Poitiers, France: Journal L'Association 1901 "Sepike", ISSN: 2196-9531, s. 157-167 


dr hab. Lucjan Miś, prof. UJ - PEŁEN SPIS PUBLIKACJI

Obecnie realizowane projekty

Społeczeństwa Europy Środkowej w pracach socjologów polskich, słowackich i czeskich

Zrealizowane projekty

 • 2011-2012 - Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00). Koordynator (Opiekun naukowy)
 • 2004-2007 - Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland. Kierownik (2004/05) ze strony polskiej
 • 2006-2007 - Study on poverty and social exclusion among lone-parent households. Koordynator (National expert)
 • 2006 - The Early School Leaving Phenomenon in Poland. Uczestnik
 • 1996-2001 - Education of careworkers of the Video Interaction Training and Kangaroo Method and the implementation of VIT in Poland. Koordynator