dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni 

e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ - jest absolwentką socjologii (Instytut Socjologii UJ) i filologii germańskiej (studia I stopnia NKJO UJ). W 2005 roku obroniła pracę doktorską i ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Badań Problemów Ludnościowych IS UJ. Była członkiem zespołów badawczych kilku projektów międzynarodowych (6 PR i program MSZ RFN, projekt Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, Erasmus+), obecnie jest członkinią zespołu w projekcie w ramach H2020. Współpracowała w Biurem RPO oraz Komitetem Badań nad Migracjami PAN. Jest członkiem komitetu redakcyjnego Studiów Migracyjnych-Przeglądu Polonijnego, należy do Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Od 2019 roku jest członkinią Komitetu Badań nad Migracjami PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Wśród jej głównych zainteresowań badawczych są socjologia migracji oraz edukacji.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia migracji
 • socjologia wychowania
 • socjologia edukacji
 • polityka społeczna, nierówności społeczne

Publikacje

Książki

 • Transnarodowe życie rodzin. Na przykładzie polskich migrantów w Norwegii (2019) Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Spory o edukację. Wczoraj i dziś (2010) Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. - redakcja monografii i czasopism naukowych
 • Ślusarczyk, M., Pustułka, P., & Struzik, J. (red.). (2018). Contemporary migrant families: actors and issues. Cambridge Scholars Publishing.
 • Slany, K., Struzik, J., Ślusarczyk, M., Kowalska, B., Warat, M., Krzaklewska, E., Ciaputa, E., Ratecka, A. & Król, A. (2019). Utopie kobiet: 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • K. Slany , M. Ślusarczyk, P. Pustułka,E. Guribye (red.) Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care. Frankfurt am Main ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang.
 • Redakcja (wraz z K. Slany) numeru specjalnego „Studiów Migracyjnych-Przeglądu Polonijnego”


Artykuły w czasopismach naukowych

 • Migliarini, V., Lazzari, A., Balduzzi, L., De Mets, J., & Slusarczyk, M. (2019). The Contributions of Video-Analysis in Early Childhood Education and Care Research. Italian Journal of Educational Research, (23), 106-121.
 • Ł. Krzyżowski, K. Slany, M. Ślusarczyk (2017). Care Issues in the Transnational Families. A Polish Research Review. Polish Sociological Review, 3(199), 367-385.
 • P. Pustułka, M. Ślusarczyk (2016) Understanding Foreign Future and Deconstructing Polish Past: The Experiences of Schooling Under a Communist Rule Recollected by Contemporary Polish Migrants, European Education, 48 (3), 220-237.


Rozdziały w monografiach

 • M. Ślusarczyk, R. Wærdahl, S. Strzemecka (2018). Polish children and their parents adapting to a new school reality in Norway. W: K. Slany , M. Ślusarczyk, P. Pustułka,E. Guribye (red.) Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care. Frankfurt am Main ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang, 251-271.
 • M. Ślusarczyk, P. Pustułka (2016) Mobile Peripheries? Contesting and Negotiating Peripheries in the Global Era of Mobility w: E. Peeren, H. Stuit, A. van Weyenberg, Peripheral Visions in the Globalizing Present, Brill/Rodopi, 141-163


Artykuly popularyzujące naukę

Obecnie realizowane projekty

 • CHILD-UP. Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (Horizon 2020), 2019-2022 (członkini zespołu)
 • Social policies, cultural values and work-life balance in crisis times and beyond – trilateral project with University of Luxembourg and Leibniz Universität Hannover (2020)

Zrealizowane projekty

 • TRACKs Transitions Children and Kindergarten, projekt badawczy w ramach ERAMUS+ Akcja KA201 (2017-2020), kierowniczka projektu
 • Projekt w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej - Core „Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality" (2013-2016)
 • Social Problems and welfare under the democratic conditions – the case of Darmstadt, the City of Science, 2011-2012, finansowany przez rząd Republiki Federalnej Niemiec, członek zespołu.
 • Prace w Zespole eksperckim ds. migracji powrotnych i imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V kadencji – 2009-2010, członek zespołu
 • 02266, FeMiPol: Integration of female immigrants in labour market and society. Policy assessment and policy recommendations, 2006-2008, 6. Framework Programme - Policy-Oriented Research. Scientific Support To Policies, członek zespołu

Inna działalność i osiągnięcia

W 2017 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania