dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: malgorzata.bogunia-borowska@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia jest codziennością. Socjologiem się jest, a nie bywa. Socjolog więcej widzi, rozumie a nawet odczuwa. To fascynująca właściwość tej profesji.
Kiedy nie pracuję naukowo, jestem wciąż socjologiem, który czyta, słucha muzyki, ogląda filmy, chodzi na spektakle operowe, podróżuje, uprawia narciarstwo, jeździ na rowerze, fotografuje i rozmawia z ludźmi, spędza czas z rodziną i cieszy się wielością form życia.

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ - socjolog, kulturoznawca i medioznawca. Profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania ukończonych na Wydziale Prawa i Administracji przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ. Specjalizuje się w tematyce socjologii codzienności, socjologii wizualnej, edukacji medialnej oraz kulturze mediów. Bada współczesne przemiany kulturowe i cywilizacyjne, w szczególności wszelkie aspekty życia w społeczeństwie konsumpcyjnym. Krytyce i analizie poddaje kulturowe treści i znaczenia kreowane na obszarze telewizji, filmu czy ogólnie kultury popularnej. W obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka edukacji medialnej i komunikacji. Stypendystka Fundacji Nauki na rzecz Nauki Polskiej i wielokrotna stypendystka rządu Republiki Włoskiej. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologii Wizualnej (IVSA). Stale współpracuje z Instytutem Obywatelskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od stycznia 1993 do sierpnia 1994 roku brała udział w tworzeniu pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Polsce: TV Krater. Prowadziła główne wydanie wiadomości. Realizowała w niej reportaże i wywiady w prime time. Więcej w reportażu o TV Krater.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia kultury i konsumpcji
 • socjologia mediów
 • socjologia filmu
 • współczesne teorie socjologiczne
 • procesy kulturowo-cywilizacyjne

Publikacje

Książki:

 • 2021 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN
 • 2019 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 382.
 • 2016 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Social Spaces and Social Relations. Peter Lang Peter Lang – Frankfurt am Main-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Warszawa-Wien.
 • 2015 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 381. [rosyjskojęzyczna recenzja książki autorstwa prof. A. A. Zotova]
 • 2012 – Bogunia-Borowska Małgorzata Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 328.
 • 2012 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK.
 • 2009 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 380.
 • 2008 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Socjologia codzienności. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 974.
 • 2006 – Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Dziecko w świecie mediów i konsumpcji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 270.
 • 2004 – Bogunia-Borowska Małgorzata Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 160.
 • 2003 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Śleboda Marta (współautorska) Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 155-316 (część poświęcona dylematowi konsumpcji).

Wstępy do książek redagowanych:

 • 2021 – Odpowiedzialność i nieodpowiedzialność w kulturze [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN
 • 2020 – Katastrofy, kataklizmy, klęski. Narracje, obrazy i reprezentacje dramatycznych zdarzeń we współczesnej kulturze. „Kultura Współczesna”, nr 2, s. 10-16 [PUBLIKACJA]
 • 2019 – Dziecko w społecznym i kulturowym laboratorium konsumpcji i imaginarium mediów [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-27
 • 2015 – Życie w dobrym społeczeństwie. Wartości jako fundament dobrego społeczeństwa. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s. 13-46.
 • 2012 – Fotospołeczeństwo. Społeczno-kulturowe konteksty dyskursu o społeczeństwie [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata, Sztompka Piotr (red.) Fotospołeczeństwo. Teksty z socjologii wizualnej. Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków, s. 11-44
 • 2009 – Codzienność i społeczne konteksty życia codziennego – Wstęp do książki Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-29.
 • 2008 – Codzienność życia społecznego. Wyzwania dla socjologii XXI wiek – Wstęp do książki Socjologia codzienności [w:] Sztompka Piotr, Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, s. 53-96.
 • 2006 - Adolescencja dzieci oraz infantylizacja dorosłych w dobie infantylizacji kulturowej – Wstęp do książki Dziecko w świecie mediów i konsumpcji [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s.7-44.

Redakcja numerów tematycznych czasopism naukowych

 • 2020 – Bogunia-Borowska Małgorzata (redakcja i koncepcja numeru tematycznego) „Kultura Współczesna” nr 2. Katastrofy, kataklizmy, klęski, s. 254.

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w książkach:

 • 2021 – Politycy na okładkach tygodników społeczno-politycznych w latach wyborów prezydenckich 2015 i 2020. Analiza tygodników „Sieci” i „Newsweek”. „Res Rhetorica” nr 3, tom 8, s. 54-74.
 • 2021 – Doświadczenie zmiany w czasie pandemii. Perspektywa fenomenologiczna [w:] Wiesław Gumuła (red.) Dzienniki stanu pandemii. Czytanie z perspektywy socjologii codzienności. Kraków: Nomos. Instytut Literatury.
 • 2021 – Kultura odpowiedzialności [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Kultura (nie)odpowiedzialności. Społeczne konteksty zaniechanej cnoty. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 2020 – Museum Vitae: pęknięcia i kontynuacje po katastrofie. 9/11 Memorial And Museum W Nowym Jorku. „Kultura Współczesna” nr 2, s. 32-53 [PUBLIKACJA]
 • Museum Vitae: Cracking and Continuing after a Disaster. The 9/11 Memorial and Museum in New York. Culture „Contemporary Culture. Theory. Interpretation. Practice"
 • 2019 – Kamil, czyli historia dojrzewania z nowymi mediami. Analiza krytycznej i kreatywnej postawy wobec mediów i kultury konsumpcyjnej. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2018 – Metafora konsumpcji. Sposób opisu zmian kulturowych i społecznych w Ameryce lat 80. i 90. XX wieku w filmie Co gryzie Gilberta Grape’a Lassego Hallströma [w:] „Kultura Popularna”, nr 2, s. 66-87.
 • 2017 – Kompetencje medialne młodzieży w wieku gimnazjalnym. Co i w jaki sposób badać? (wraz z Kamilem Łuczajem), „Państwo i Społeczeństwo” – Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii (red.) Pokorna-Ignatowicz K., Ptaszek G., Kraków, s. 135-151.
 • 2017 – Tradycja, historia, religia versus obyczaje, kwestie społeczne, świeckość. Systemy aksjonormatywne tygodników „W Sieci” oraz „Newsweek” [w:] Kampka Agnieszka, Kiryjow Anna, Sobczak Katarzyna (red.) Czy obrazy rządzą ludźmi? Warszawa: Wydawnictwo SGGW, s. 251-266.
 • 2017 – Zmiany obyczajowości i codziennego życia Polaków. Polskie społeczeństwo w badaniach Jolanty Arcimowicz, Marioli Bieńko, Beaty Łaciak. „Societas/Communitas”, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, nr 1 (27), s. 175-181.
 • 2016 – Bogunia-Borowska М. The Museum as a Space of Social Relations. Oskar Schindler’s Enamel Factory Museum in Cracow and POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes. 2016. n. 5, p. 233-255, dostęp do tekstu
 • 2016 Socjologia historyczna – refleksje i spostrzeżenia na temat trendów we współczesnej socjologii [w:] Cymbrowski Borys, Frysztacki Krzysztof (red.) Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 31-44.
 • 2016  –  Harmonia życia społecznego. Pakiet wartości jako podstawa umowy społecznej w polskim społeczeństwie [w:] Szomburg Jan, Leśniewicz Adam (red.) Na jakich wartościach oprzeć rozwój Polski? Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Wolność i Solidarność nr 70.
 • 2015 – Odpowiedzialność. [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata (red.) Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, s.98-121.
 • 2015 – Bogunia-Borowska Małgorzata, Dąbrowski Adam, Euro 2012 in Poland – the social factor – "doping" in mobilization of polish society and creation of a global community [w:] Pardo Rodrigo, González Aja Teresa, Irureta-Goyena Pilar (editores) El fenómeno del dopaje. Desde la perpectiva de las Ciencias Sociales. Universidad Politécnica de Madrid. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF.
 • 2015 – Obraz klasy średniej w telewizyjnych programach kulinarnych „Studia Socjologiczne" nr 1 (216) 119-148.
 • 2014 – Fundamenty akademickiej wspólnoty uniwersytetu [w:] Sztompka Piotr, Matuszek Krzysztof (red.) Idea Uniwersytetu. Reaktywacja. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2014 – O zwyczajach pobożnych – groby w Wielki Piątek i procesje w Boże Ciało. Antropologia zwyczajów religijnych w społeczeństwie polskim „Societas/Communitas. Opis obyczajów na początku XXI wieku".
 • 2014 – The Light and Dark Sides of Consumption in the New Democracies. The Images from Poland of Polish Consumption as a Case Study [w:] Frysztacki Krzysztof, Śliz Anna (red.) OPEN CULTURE: Cultural Dialogue Across Borders, Culture or Cultures in the Dynamics of Social Life. Opole: University of Opole, Volume 4.
 • 2014 – Zderzenie nowoczesności i tradycji, czyli obyczajowość polskiej rodziny w serialu Rodzinka.pl [w:] Beata Łaciak (red.) Obyczajowość polska początku XXI wieku – w procesie przemian. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 2014 – Homo tabloidus i tabloidowy świat, [w:] Markowski Jarosław, Kaniewska Aleksandra) (red.) Polacy: kim jesteśmy, kim będziemy. Warszawa: Instytut Idei, nr 5.
 • 2013 – Trzy bajkowe modele opisywania świata społecznego: od świata porządku dziecka przez świat porządku dorosłych do świata porządku przedmiotów i ich zaczarowania [w:] Beata Łaciak (red.) Dzieciństwo we współczesnej Polsce. Charakter przemian. Warszawa: Wydawnictwo Żak.
 • 2012 – Kultura codzienności i społeczna percepcja treści kulturowych – konteksty analityczne i postulaty badawcze [w:] Krzysztof Frysztacki, Piotr Sztompka (red.) Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne. Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii.
 • 2012 – Przestrzeń komórki – mój mikroświat. Mikroświat przestrzeni komórek jako reprodukcja makroświata struktur społecznych [w:] Maślanka Tomasz, Strzyczkowski (red.) Konstanty Między rutyną a refleksyjnością. Praktyki kulturowe i strategie życia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2012 – Europa na przecięciu kultur – jednostka w europejskiej przestrzeni. „ Kod nieznany" Michel Haneke i „Noi Albinoi" Dagur Kári. „Kultura i Historia", nr 21.
 • 2012 – Kryzys ojcostwa – style życia i typologia męskich postaw w polskim kinie po 1989 roku [w:] Jawłowska Aldona, Pawlik Wojciech, Fatyga Barbara (red.) „Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia" Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2011 – Obrazy i znaczenie dziecka w filmowych opowieściach z czasów transformacji i nowej rzeczywistości [w:] Łaciak Beata (red.) Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • 2010 – Koncepcja self-television – refleksja nad statusem ponowoczesnej telewizji. Analiza meta-telewizyjnej narracji oraz autoreferencyjnej natury telewizji. "Kultura i Społeczeństwo" nr 2.
 • 2010 – Kultura codzienności – portret Polaków dziś i jutro [w:] Łaciak Beata (red.) Polskie style życia. Między miastem a wsią. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • 2010 – Flaneur w Opolu, czyli subiektywny portret miasta - spostrzeżenia i rozważania ( [w:] Frysztacki Krzysztof Obrazy i zagadnienia Opolszczyzny (oczyma socjologów). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
 • 2010 – Dyskursy miłości w kinie polskim lat 1989-2009 [w:] Szczepaniak Monika Miłość we współczesnych tekstach kultury. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • 2009 – Telewizja śniadaniowa czyli codzienność z telewizją na żywo [w:] Bogunia-Borowska Małgorzata Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 2009 – Zmiany w stylu życia Polaków [w:] W poszukiwaniu portretu Polaków. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Wolność i Solidarność nr 12, Gdańsk.
 • 2009 – Mediolan – subiektywny portret metropolii „Kultura Popularna" nr 2 (24).
 • 2008 – Magda M. czyli singielka w wielkim mieście – prawda czy fikcja na temat stylu życia pokolenia trzydziestolatków „Societas/Comunitas" nr 6.
 • 2007 – Portfel – Polaków portfel własny [w:] Godzic Wiesław (red.) Gadżety podkultury. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • 2007 – Polskie strachy – przykłady absurdów polskiej rzeczywistości społecznej. Na przykładzie konstrukcji informacji Tomasza Sianeckiego w Faktach TVN [w:] Maria Libiszowska-Żółtkowska. Czego obawiają się ludzie – Współczesne zagrożenia społeczne – diagnoza i przeciwdziałanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2007 – Koncepcja marketingu społecznego na przykładzie brytyjskiej antynikotynowej kampanii społecznej - Don't give up, giving up. „Zeszyty Pracy Socjalnej" (red.) Keler Karolina, Nóżka Marcjanna Granice i zastosowania reklamy społecznej, nr 13.
 • 2006 – Ekstremalne metamorfozy – projekt idealnego człowieka i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie (2006) „Kultura i Społeczeństwo" nr 4.
 • 2006 – Telewizyjny entertainment – analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych [w:] Flis Andrzej (red.) Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • 2006 – Gender study w przedszkolu. Wizerunek kobiet w dobranockach czyli co Bob Budowniczy Listonosz Pat myślą o feminizmie „Kultura Popularna" nr 1.

Przekłady tekstów naukowych:

 • 2005 – Tłumaczenia tekstów do pracy zbiorowej Socjologia. Lektury pod redakcją Piotra Sztompka i Marka Kuci przygotowanej przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005.

  Anthony Giddens:
  „Transformacja intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach".
  Źródło tekstu: Anthony Giddens, Love, Sex and Other Addictions, [w:] The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Cambridge: Polity Press, 1992, s. 66-85.

  Peter L. Berger, Hansfried Kellner
  „Socjologia zreinterpretowana".
  Źródło tekstu: Peter L. Berger, Hansfried Kelner, Akt interpretacji. The Act of Interpretation, [w:] Sociology Reinterpreted. An Essay on Method and Vocation, New York: Doubleday Anchor Books, 1981, ss. 17-29, 37-38, 40.

 • 2008 – Tłumaczenia tekstów do publikacji Socjologia codzienności pod redakcją Piotra Sztompka i Małgorzaty Boguni-Borowskiej, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2008.

  Stein Peter
  „Być singlem – próba zrozumienia życia singli"
  Źródło tekstu: Stein, Peter (1981), Being Single; Understanding Single Adulthood, [w]: J.Stimson, A.Stimson, Sociology: Contemporary Readings, Itasca: Peacock Publishers, ss. 254-263.

  Douglas Mary
  "W obronie zakupów"
  Źródło tekstu: Douglas, Mary (1997), In Defence of Shopping, w: Falk, P., Campbell, C. [w:] The Shopping Experience, London: Sage, ss. 15-30.

Stypendia i granty

2020
grant uzyskany w ramach Inicjatywa Doskonałości UJ w ramach program SocietyNow! Tytuł projektu: Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy i prognozy. Kierownik projektu.

2018-2020
grant hiszpańskiego Ministerstwa Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności (MINECO) pod opieką rządowego programu Social Challenges on R+D+I. Projekt międzynarodowy kierowany przez profesora Uniwersytetu Complutense Justo Villafane, dyrektora the Media Reputation Lab research group. Kierowanie polską realizacją projektu.

Inna działalność

 • Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego
 • Audycja z dnia 22.02.2019 r. pt. "Przed hejnałem" w Radio Kraków z udziałem dr hab. Małgorzaty Boguni-Borowskiej na temat aktywności młodzieży w sieci, kreowania wizerunku w mediach społecznościowych, świata nowych mediów i dynamicznych przemian współczesnego społeczeństwa: Świat nowych mediów i my
  Gośćmi w programie byli:
  - dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska - socjolog, kulturoznawca i medioznawca, UJ
  - dr Aleksandra Powierska - medioznawca, UJ
  - mgr Maciej Myśliwiec - Biuro Prasowe AGH
 • Udział w programie radiowym "Magazyn Familijny": AUDYCJA
 • Kultura konsumpcyjna to wentyl bezpieczeństwa - wywiad Katarzyny Płachty z dr hab. Małgorzatą Bogunią-Borowską, prof. UJ. "Plus Minus", nr 33(1378), 17-18.08.2019
 • Inna bajka - wywiad Ewy Wilk z dr hab. Małgorzatą Bogunią-Borowską, prof. UJ. "Polityka", nr 50(3240), 11.12-17.12.2019
 • Członkini Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ
 • Wywiad z prof. Małgorzatą Bogunią-Borowską na temat pandemii koronawirusa: Sytuacja kryzysowa zawsze obnaża mocne i słabe strony
  Prof. Bogunia-Borowska jest kierownikiem grantu "Dyskurs naukowy i ekspercki w czasach pandemii koronawirusa. Diagnozy i prognozy" aktualnie realizowanego w ramach SocietyNow! - programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.