dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ

stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl

Dla mnie socjologia jest jak poczucie humoru /bez poczucia humoru jest ciężko/.
Kiedy nie pracuję naukowo bawię się. Wolny czas najchętniej spędzam w „Panamie".
W życiu fascynuje mnie człowiek /teraz chyba taki mały człowieczek najbardziej/.

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ - profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany socjologii i magister psychologii (absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych). W swojej pracy naukowej łączy warsztat socjologa z psychologicznymi i kulturoznawczymi inspiracjami. Zajmuje się szeroko pojętym komunikowaniem zarówno na poziomie jednostek, jak i grup. Fascynuje ją tożsamość, mechanizmy jej konstruowania i to w jaki sposób wpływa na procesy komunikowania w różnych obszarach, np. medycynie (chorobie, niepełnosprawności). Drugim ważnym biegunem naukowych zainteresowań jest socjologia energetyki i to w jaki sposób mówi się/pisze się o problemach z energetyką związanych.

Zainteresowania naukowe

 • komunikowanie społeczne, w szczególności komunikowanie międzykulturowe, ale też komunikowanie w społecznościach lokalnych,
 • media, w szczególności nowe media
 • tożsamość, szczególnie tożsamość w kontekście Śląska
 • humor

Publikacje

Artykuły:

 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, How much energy in energy policy? The media on energy problems in developing countries (with the example of Poland) Energy Policy 50 (2012) 383–390, 36 p.
 • Aleksandra Wagner, Maria Świątkiewicz-Mośny, Lower Co2 emmission? w Sbornik prispevku z mezinarodni vedecke konference MMK 2012, ISBN 978-80-905243-3-0 ; December 10-14th , 2012 Harlove Kralove, 2012 ,
 • Maria .Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w  prasie polskiej- doniesienia z badań, Zeszyty WSZIB, 2010 
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Social Representations of School in Television Serials on the Example of Poland," The New Educational Review 21/2010 
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Świąteczny koszyk -  wymiary sacrum i profanum wielkanocnego świętowania na podstawie obserwacji uczestniczących studentów socjologii,[w:] Wielkanoc, Socjologia Religii T.VII, 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Komunikacyjne uwarunkowania mobilności studentów. Eksploracja przypadków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radboud University Nijmegen (Holandia) i Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja).Zeszyty WSZIB, Kraków 2009

Rozdziały w recenzowanych monografiach:

 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Political humour ine the period of PRL,  [w] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red) Polish humor. Humour and Culture, Kraków 2012.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Regional humour od Upper SIlesia [w] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red) Polish humor. Humour and Culture, Kraków 2012.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Stygmaty marginalizacji i wykluczenia w środowisku wielkiego miasta [w] A. Barczak (red) Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, Katowice 2012
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner ,Wizerunek nauczyciela i szkoły w polskich serialach telewizyjnych) [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej  w Polsce, WUJ 2011
 • Maria Swiatkiewicz-Mosny, Szkoła a rynek pracy, [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej  w Polsce, WUJ 2011
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Ślązacy na "naszej klasie". Społeczne reprezentacje śląskiej tożsamości - analiza forum dyskusyjnych na portalu "nasza-klasa", [w:] L. Dyczewski , R. Szwed (red) Odmiany tożsamości. Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji, Wydawnictwo KUL, Lubiczn 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner , Premier kreator-komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej w expose premierów : Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, Donalda Tuska, [w:] Język IV RP, UMCS 2010.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Niecodzienna codzienność- kategoria codzienności jako element strategii perswazyjnej  w  expose premierów, [w:] M.Niezgoda, M.Świątkiewicz-Mośny, A.Wagner(red.) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner Fabryka newsów- Luhmanowska koncepcja mediów a PR [w:] J. Olędzki (red.)"Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu", Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Stygmaty marginalizacji i wykluczenia w środowisku wielkiego miasta – na przykładzie Katowic, [w:] Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Studia etnologiczne i antropologiczne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir, Dynamic of Urban Social space: The Sociological Portrait of Space Segmentation – the Case of Upper Silesia, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A, Wagner (red) Culture in transition-transition in culutre, Kraków 2010.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Humor na granicy. Portret Czechów i Polaków w zwierciadle dowcipów słownych, [w:] Oblicza humoru, t2. 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Tożsamość napiętnowana, [w:] Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Tożsamość osób, zbiorowości, grup. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski., Lublin 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner  Ale gdzie tu jest socjologia - Mariana Niezgody koncepcja wychowania (doktorantów),[w:] K. Slany, Z. Seręga, Sprostać zmianom- szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków 2009

Książki:

 • Maria Swiatkiewicz-Mosny (red), Rodzina: stan, kondycja. WUJ, Kraków 2011
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera NOMOS, Kraków 2010 
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, NOMOS, Kraków 2010
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009

Projekty

 • "Konstruowanie nowych tożsamości. Socjologiczne studium definiowania tożsamości indywidualnych i zbiorowych w warunkach globalizacji". Grant habilitacyjny nr 4603/B/H032011/40 /kierownik projektu/
 • "Media jako płaszczyzna deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce: budowy elektrowni jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego i energetyki wiatrowej". 2012- 2015 grant NCN nr UMO- 2011/03/D/HS6/05874 /wykonawca/
 • Grant  1 HOZE  039:30, 2007-2009, Społeczne skutki reformy oświaty, wykonawca projektu
 • Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w polskiej prasie" 2010/11
 • „Optymalizacja komunikowania w instytucjach szkolnictwa wyższego", 2007/2008, wykonawca (we współpracy z uniwersytetem w  Nijmegen)
 • Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera 2002-2006.
 • Modern family in transition in Visegrad Countries. Visegrad Fund 2007-2008