dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia jest jak poczucie humoru. Tylko, jeżeli złapiesz dystans, zobaczysz to, co najciekawsze

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ - profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowniczka Zakładu Socjologii Komunikowania Społecznego i koordynatorka specjalizacji komunikowanie społeczne. Doktor habilitowany socjologii i magister psychologii (absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych). W swojej pracy naukowej łączy warsztat socjologa z psychologicznymi i kulturoznawczymi inspiracjami. Zajmuje się szeroko pojętym komunikowaniem zarówno na poziomie jednostek, jak i grup. Fascynuje ją tożsamość, mechanizmy jej konstruowania i to w jaki sposób wpływa na procesy komunikowania w różnych obszarach, np. medycynie (chorobie, niepełnosprawności). Drugim ważnym biegunem naukowych zainteresowań jest socjologia energetyki i to w jaki sposób mówi się/pisze się o problemach z energetyką związanych.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • komunikowanie społeczne, w szczególności komunikowanie międzykulturowe, ale też komunikowanie w społecznościach lokalnych,
 • socjologia medycyny
 • socjologia energetyki
 • tożsamość, szczególnie tożsamość w kontekście Śląska
 • społeczne i psychologiczne aspekty humoru

Publikacje

Książki

 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji, WUJ, Kraków 2015
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera NOMOS, Kraków 2010


Redakcja monografii i czasopism naukowych

 • Maria Świątkiewicz-Mośny (red), Rodzina: stan, kondycja. WUJ, Kraków 2011
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.), COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, NOMOS, Kraków 2010
 • M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner (red.) Culture in transition- transition in culture, Kraków 2009


Artykuły w czasopismach naukowych (wybrane z ostatnich lat)

 • Polak Paulina , Świątkiewicz-Mośny Maria , Wagner Aleksandra Much ado about nothing? : the responsiveness of the healthcare system in Poland through patients’ eyes, Health Policy, 2019 vol. 123 no. 12, p. 1259-1266
 • Wagner Aleksandra , Polak Paulina , Świątkiewicz-Mośny Maria Who defines-who decides? : theorising the epistemic communities, communities of practice and interest groups in the healthcare field : a discursive approach, Social Theory and Health, 2019 vol. 17 no. 2, p. 192-212
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, (Post)modern types of identity, Sociologia a spolocnost, Sciology nad Society, 2019/rocnik 4/c. 1 , ISSN 2453-8086, s. 2-12.
 • Suboticki, I., Świątkiewicz-Mośny, M., Ryghaug, M. and Skjølsvold, T.M., 2019. Inclusive Engagement in Energy with special focus on low carbon transport solutions. Scoping workshop report. Cambridge: Energy-SHIFTS.
 • Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Maria Świątkiewicz–Mośny, 2019, Profilaktyka raka szyjki macicy, na przykładzie Tychów (raport z badań). „Chowanna” nr 1 (52) (w druku)
 • Maja Drzazga-Lech, Maria Świątkiewicz-Mośny 2019, Media discourse on university students with Asperger's syndrome and high functioning autism, Studia Humanistyczne AGH (w druku)
 • Aleksandra Wagner, Paulina Polak, Maria Świątkiewicz-Mośny, 2018, Who defines–who decides? Theorising the epistemic communities, communities of practice and interest groups in the healthcare field: a discursive approach, June 2018, Social Theory & Health, DOI: 10.1057/s41285-018-0073-6
 • Katarzyna Kowalczewska-Grabowska K., Maria Świątkiewicz – Mośny, 2018, Rak szyjki macicy wśród mieszkańców Tychów – rozpoznanie problemu oraz opinii na temat działań profilaktycznych, Chowanna nr 2(51), ISSN 0137-706x, ss. 201-220.
 • Maja Drzazga-Lech, Maria Świątkiewicz-Mośny, 2018, Nowe media jako przestrzeń konstruowania tożsamości osób z zespołem Aspergera. Studium socjologiczne, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie 16 (1), 55-63.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, 2017, Youth and cancer prevention (with example of cervical cancer), The New Educational Review; 2017, nr 4
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, 2017, What does identity mean for young people in Poland?, The New Educational Review; 2017, nr 1


Rozdziały w monografiach

 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Political humour ine the period of PRL, [w] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red) Polish humor. Humour and Culture, Kraków 2012.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Regional humour od Upper SIlesia [w] D. Brzozowska, W. Chłopicki (red) Polish humor. Humour and Culture, Kraków 2012.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Stygmaty marginalizacji i wykluczenia w środowisku wielkiego miasta [w] A. Barczak (red) Katowice. Środowisko, dzieje, kultura, język i społeczeństwo, Katowice 2012
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner ,Wizerunek nauczyciela i szkoły w polskich serialach telewizyjnych) [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011
 • Maria Swiatkiewicz-Mosny, Szkoła a rynek pracy, [w:] M.Niezgoda, Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, WUJ 2011
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Ślązacy na "naszej klasie". Społeczne reprezentacje śląskiej tożsamości - analiza forum dyskusyjnych na portalu "nasza-klasa", [w:] L. Dyczewski , R. Szwed (red) Odmiany tożsamości. Tożsamość osób, zbiorowości i instytucji, Wydawnictwo KUL, Lubin 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner , Premier kreator-komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej w expose premierów : Jarosława Kaczyńskiego, Kazimierza Marcinkiewicza, Donalda Tuska, [w:] Język IV RP, UMCS 2010.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner, Niecodzienna codzienność- kategoria codzienności jako element strategii perswazyjnej w expose premierów, [w:] M.Niezgoda, M.Świątkiewicz-Mośny, A.Wagner(red.) Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, Kraków 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner Fabryka newsów- Luhmanowska koncepcja mediów a PR [w:] J. Olędzki (red.)"Public Relations w komunikowaniu społecznym i marketingu", Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Stygmaty marginalizacji i wykluczenia w środowisku wielkiego miasta – na przykładzie Katowic, [w:] Problemy społeczne i kulturowe współczesnego miasta. Studia etnologiczne i antropologiczne, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2010
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Weronika Ślęzak-Tazbir, Dynamic of Urban Social space: The Sociological Portrait of Space Segmentation – the Case of Upper Silesia, [w:] M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A, Wagner (red) Culture in transition-transition in culutre, Kraków 2010.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Humor na granicy. Portret Czechów i Polaków w zwierciadle dowcipów słownych, [w:] Oblicza humoru, t2. 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Tożsamość napiętnowana, [w:] Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Tożsamość osób, zbiorowości, grup. Red. L. Dyczewski, D. Wadowski., Lublin 2009
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Aleksandra Wagner Ale gdzie tu jest socjologia - Mariana Niezgody koncepcja wychowania (doktorantów),[w:] K. Slany, Z. Seręga, Sprostać zmianom- szkice o powinnościach współczesnej socjologii, Kraków 2009


Inne publikacje (np. tłumaczenia, ekspertyzy i raporty, artykuły popularyzujące nauk)

 • John Beverley, Testimonio, Subalternity, and Narrative Authority, tłum. Maria Świątkiewicz-Mośny, [w:] Denzin, Lincoln, Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.
 • John K. Smith, Phil Hodkinson, The problem of criteria In the Age of Relativism, tłum. Maria Świątkiewicz-Mośny [w:] Denzin, Lincoln, Metody badań jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

Aktualnie realizowane projekty

 • Energy-SHIFTS: https://energy-shifts.eu
 • Tempus Fugit - wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej. Grant NCN Opus, kierowniczka grantu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ. 2016/21/B/HS6/03706

Zrealizowane projekty

 • LoKOMoTyWA: Lider-Komunikacja-Inicjatywa. NCBiR, POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17, kierowniczka grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny: www.lokomotywa.uj.edu.pl
 • Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce Grant NCN, Sonata , kierowniczka grantu: dr Paulina Polak 2016/21/D/HS6/02421
 • Profilaktyka raka szyjki macicy, czyli jak to się robi w Tychach. Analiza źródeł i zasobów wiedzy oraz opinii na temat szczepionek przeciwko HPV, Onkogrant I, finansowany przez Polską Ligę Walki z Rakiem. Kierowniczki grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
 • Onkoedukatornia – Przyszłość wolna od raka, Onkogrant Polskiej Ligii Walki z Rakiem, kierowniczki grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
 • INCLUSO Social software for inclusion of (marginalized) young people, 7PR, koordynator grantu Jan Engelen (Kath. Univ. Leuven): www.incluso.org
 • Konstruowanie nowych tożsamości. Socjologiczne studium definiowania tożsamości indywidualnych i zbiorowych w warunkach globalizacji". Grant habilitacyjny nr 4603/B/H032011/40 /kierownik projektu/
 • "Media jako płaszczyzna deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce: budowy elektrowni jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego i energetyki wiatrowej". 2012- 2015 grant NCN nr UMO- 2011/03/D/HS6/05874 /wykonawca/
 • Grant 1 HOZE 039:30, 2007-2009, Społeczne skutki reformy oświaty, wykonawca projektu
 • Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w polskiej prasie" 2010/11
 • „Optymalizacja komunikowania w instytucjach szkolnictwa wyższego", 2007/2008, wykonawca (we współpracy z uniwersytetem w Nijmegen)
 • Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera 2002-2006.
 • Modern family in transition in Visegrad Countries. Visegrad Fund 2007-2008