dr Marta Klekotko

stanownisko: adiunkt

e-mail: marta.klekotko@uj.edu.pl


Socjologia jest moją pasją. Jak każda nauka, jest sztuką zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Gdy mamy w sobie wystarczająco dużo ciekawości, by zadawać dobre pytania i wystarczająco dużo cierpliwości w szukaniu odpowiedzi na nie, uprawianie socjologii może nam przynieść wiele satysfakcji.

dr Marta Klekotko - adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka University of Chicago oraz State University of New York w Buffalo. Laureatka nagrody im. Floriana Znanieckiego oraz im. Jana Józefa Lipskiego. Członkini i współpracowniczka Scenes Working Group przy Uniwersytecie w Chicago. Autorka licznych publikacji z zakresu przemian i rozwoju społeczności lokalnych. Prowadzi badania nad funkcjonowaniem społeczności lokalnych, kulturowymi mechanizmami zmiany i rozwoju oraz problemami upodmiotowienia społeczno-politycznego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kultury i sztuki na inkluzję społeczną i lokalny proces polityczny. Członkini Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA) oraz Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (ESA).

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia społeczności lokalnych (community studies), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnych oraz kulturowych mechanizmów upodmiotowienia społeczno-politycznego i dobrego współrządzenia (good governance)
 • socjologia zmiany i rozwoju (development studies), ze szczególnym uwzględnieniem kulturowych mechanizmów zmiany i rozwoju
 • problemy społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie na poziomie lokalnym

Publikacje

 • Rozwój po śląsku. Procesy kapitalizacji kultury w społeczności lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Autorka ponad 20 artykułów z zakresu przemian i rozwoju społeczności lokalnych, zob.: http://jagiellonian.academia.edu/MartaKlekotko

Obecnie realizowane projekty

 • "Escenas culturales saludables: el carácter simbólico del contexto cultural y los estilos de vida saludables" ("Healthy cultural scenes: the symbolic character of the cultural context and healthy lifestyles (HEALTHY-SCENES)"). Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Innowacji Królestwa Hiszpanii w ramach konkursu "Wyzwania społeczeństwa", edycja 2019. Kierownicy projektu: Angel R. Zapata i Cristina Mateos, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Hiszpania

Zrealizowane projekty

 • „W poszukiwaniu równowagi: analiza przemian społeczności wiejskich i małomiasteczkowych w perspektywie koncepcji rozwoju neo-endogennego" - grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N116 003 31/0267, 2006-2009 (główny wykonawca)
 • "Młodzi Polacy jako obywatele" - badania nad obywatelskością młodzieży licealnej z Górnego Śląska oraz Śląska Cieszyńskiego (badania własne, 2004 r.)
 • Uczestnictwo w kilku projektach krajowych i międzynarodowych w charakterze wykonawcy (zob. http://jagiellonian.academia.edu/MartaKlekotko)
 • Uczestnictwo w Scenes Working Group przy University of Chicago, międzynarodowym zespole badawczym prowadzącym badania nad wpływem kultury i sztuki na rozwój lokalny
 • „Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych" (DS ISUJ 2005-2013)
 • Ruchy społeczne na rzecz autonomii i rozwoju regionalnego: przypadek Śląska i Katalonii (badania własne)
 • „Sceny miejskie: kultura w rozwoju polskich miast" - grant Narodowego Centrum Nauki nr 2011/01/D/HS6/04057, 2011-2014 (kierownik projektu)