dr Paulina Sekuła

stanowisko: adiunkt

e-mail: paulina.sekula@uj.edu.pl


Dla mnie socjologia jest zawodem i powołaniem

dr Paulina Sekuła – adiunkt w Zakładzie Socjologii Władzy Instytutu Socjologii UJ. Jej zainteresowania dotyczą socjologii polityki, w tym wzorców i determinant aktywności politycznej kobiet, przywództwem w sferze publicznej, polityką protestu i kulturowymi uwarunkowaniami demokracji. Pracę doktorską poświęciła kulturze politycznej Polaków („Kultura polityczna a konsolidacja demokracji", 2009, Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego). Obecnie bierze udział w projekcie A Cross- National Comparative Approach to CEDAW as an Instrument to Effect Women's Rights and Gender Equality.

Zainteresowania naukowe

 • aktywność polityczna kobiet
 • zagadnienia przywództwa w sferze publicznej
 • kultura polityczna społeczeństwa polskiego
 • teorie demokracji
 • polityka protestu

Publikacje

 • 2011, Kobiety na stanowiskach politycznych. Realia polskie w perspektywie porównawczej, (w:) A. Palęcka, H. Szczodry, M. Warat (red.), Kobiety w społeczeństwie polskim, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 105-132
 • 2010, Zaangażowanie polityczne kobiet w Polsce po 1989 roku: dynamika zmian i uwarunkowania, (w:) M. Frąckowiak-Sochańska, S. Królikowska (red.), Kobiety w polskiej transformacji 1989-2009. Podsumowania, interpretacje, prognozy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 63-92
 • 2009, „Kultura polityczna a konsolidacja demokracji", Kraków: Wydawnictwie Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza Modrzewskiego
 • 2009, System międzynarodowy jako konstrukcja społeczna: o roli kultury, Studia Socjologiczne, 2 (193), 145-156
 • 2009, Znaczenie aktywności obywatelskiej w świadomości społecznej Polaków, (w:) G. Babiński, M. Kapiszewski (red.), Zrozumieć współczesność, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 403-424.
 • 2009, The role of political culture in the consolidation of Eastern and Central European democracies, (w:) U. Backes, T. Jaskulowski, A. Polese (ed.), Totalitarismus und Transformation. Defizite der Demokratiekonsolidierung im Mittel- und Osteuropa, Göttingen: Vadenhoeck & Ruprecht, 285-304.
 • 2009, Jasikowska Katarzyna, Kucia Marek, Sekuła Paulina, Analysis of the Political Culture and Civic Society of Poland, http://www.indogermanistik.uni-jena.de/NW/_pdf/Analysis%20of%20Political%20Culture%20and%20Civic%20Society%20in%20Poland%20-%20Structures%20and%20Peculiarities.pdf
 • 2008, Przywództwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym. Kryzys czy ewolucja modelu?, Państwo i Społeczeństwo. Kwartalnik Krakowskiej Szkoły Wyższej im A. Frycza Modrzewskiego, nr 1, 193-207

Obecnie realizowane projekty

 • Kobiety i polityka w Europie Środkowej i Wschodniej
 • Aktywność protestacyjna Polaków

Zrealizowane projekty

Kultura polityczna a konsolidacja demokracji