prof. dr hab. Piotr Sztompka

e-mail: piotr.sztompka@uj.edu.pl

Profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zainteresowania naukowe

 • teoria socjologiczna
 • zmiana społeczna
 • transformacja systemowa
 • koncepcje traumy społecznej
 • socjologia wizualna
 • socjologia życia codziennego

Wybrane publikacje

Książki autorskie:

 • Socjologia: analiza społeczeństwa, (Sociology: Analysis of Society, in Polish), Kraków 2002, Wydawnictwo Znak.
 • Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza, (Visual Sociology: Photography as a Research Method), Warszawa 2005: Polish Scientific Publishers.
 • Zaufanie: fundament spoleczenstwa (Trust: the Foundation of Society, in Polish), Kraków 2007: Wydawnictwo Znak.

Książki redagowane i współautorskie

 • Socjologia: lektury, (Sociology: Readings, in Polish), red. P.Sztompka i M.Kucia, Kraków 2005: Wydawnictwo Znak.
 • Socjologia codzienności, (Sociology of the Everyday), red. P.Sztompka i M.Bogunia-Borowska, Kraków 2008, Wydawnictwo Znak.
 • Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K.Frysztacki i P.Sztompka, Warszawa 2012: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

 • „Zaufanie: brakujące ogniwo polskiej transformacji", w: Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, rok 2007/2008, Kraków 2008, PAU, ss. 127-134. Przedruk w: Odra, nr. 3, marzec 2009, ss. 16-20.
 • „Zaufanie: fundament życia społęcznego", Seminaria Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2008, PAU, ss. 83-107.
 • „Nowe formy życia społecznego a nowy kształt teorii socjologicznej", w: Janusz Mucha (i inni) red., Co nas łączy? Co nas dzieli?, Zielona Góra 2008, Wyd Uniw. Ziel. i PTS, ss. 213-224.
 • „Czy istnieje socjologia polska?", w: Studia Socjologiczne, Nr. 2/2011, ss. 43-54.
 • "Trust in Science", in: Journal of Classical Sociology, No.2/2007, ss. 211-220.
 • "Coming in From the Cold: My Road from Socialism to Sociology", w: Sociologists in a Global Age" Biographical Prespectives, ed. by Matthieu Deflem, Burlington 2007: Ashgate, ss. 189-202.
 • "Worrying About Trust", in: European Review, vol.15, No.2/2007, pp. 147-152.
 • "Return to Values in Recent Sociological Theory", w: The Polish Sociological Review, No.3/2007, ss. 247-261.
 • "The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology", w: European Review, vol. 16/2008, No. 1, pp. 23-37.
 • "Scientific Ethos and Trust in Science", w: Why Chemistry?, Krakow, 2008 wyd.PAN, pp. 13-21.
 • "The Ambivalence of Social Change in Post-Communist Societies", w: A.Śliz i M.S.Szczepański, Czy koniec socjalizmu?, Warszawa 2008, wyd. Scholar, ss. 36-57.
 • Review essay on Mattei Dogan (ed.), Political Mistrust and Discrediting of Politicians, and M.Cleary, S.Stokes, Democracy and the Culture of Scepticism, w: International Sociology, March 2008, pp. 215-221.
 • "The Assault Badly Misses the Mark", w: Philosophy of the Social Sciences, vol.39, June 2009, pp. 260-266.

Pełna lista publikacji
 

Biogram

Profesor Piotr Sztompka urodził się w 1944 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1966 r., rok później obronił także pracę magisterską w Instytucie Socjologii UJ. Tutaj też trzy lata później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1974 r., tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r., a siedem lat później - tytuł profesora zwyczajnego. Od 1994 r. członek korespondent, a od 2002 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, należy też do zagranicznych akademii nauk - Academia Europaea (od 1990 r.) i American Academy of Arts and Sciences (zagraniczny członek honorowy od 1996 r.).

Od ukończenia studiów pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1987 r. jako profesor zwyczajny), gdzie kierował Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kierował Centrum Analiz Zmian Kulturowych „Europa'89" Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje także w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.

Jest autorem ponad dwudziestu książek z dziedziny socjologii, w większości opublikowanych w USA i Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych należą: "System and Function" (1974), "Robert K. Merton - An Intellectual Profile" (1986), "Society in Action - The Theory of Social Becoming" (1990), "The Sociology of Social Change" (1993), "Trust: a Sociological Theory" 1999). W Polsce w ostatnich latach ukazały się: "Socjologia. Analiza społeczeństwa" (2002), „Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza" (2005) oraz „Socjologia zmian społecznych" (2005). Jego książki były tłumaczone na 7 jezyków, w tym tak egzotyczne jak indonezyjski, chiński i japoński, a artykuly naukowe ukazywały się w 13 językach.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach USA, Włoch, Meksyku, Australii oraz Belgii. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie.

Nagrodzony m.in.: Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego (1975), Nagrodą I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej (sześciokrotnie), Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów (1995 i 2001), New Europe Prize (nagroda 6 centrów badań zaawansowanych w USA i w Europie dla uczonego z Europy Środkowej i Wschodniej, 1995). W roku 2006 otrzymał Nagrode Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną zwyczajowo „polskim Noblem"). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2000). W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego Medal Merentibus. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie (2005 r.) i profesorem honorowym Universidad de Museo Social w Buenos Aires. Od 2002 r. do 2006 r. był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), przez dwie kadencje (od 1996 do 2003) był przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, ponadto jest członkiem kilkunastu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych na całym świecie.

Profesor Piotr Sztompka jest Profesorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.