dr Wit Hubert

stanowisko: asystent badawczy

e-mail: wit.hubert@uj.edu.pl

dr Wit Hubert - socjolog, badacz rynku i opinii, asystent w Instytucie Socjologii UJ. W 2015 roku ukończył studia III stopnia w Instytucie Socjologii UJ. Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej (studia magisterskie z zakresu socjologii). Ukończył studia podyplomowe „Społeczeństwo informacyjne” (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ).

Zainteresowania naukowe i badawcze

Jego główne zainteresowania naukowe krążą wokół problematyki społecznych aspektów upowszechniania się nowych technologii. Obecnie bada procesy kształtowania się wspólnot energetycznych i procesów związanych gospodarką niskoemisyjną. Publikuje również w zakresie problematyki partycypacji społecznej i tematyki miejskości. W pracach często wykorzystuje techniki badawcze dotyczące zawartości nowych i starych mediów.

Publikacje

Aktualna lista publikacji dostępna jest TUTAJ

Obecnie realizowane projekty

Zrealizowane projekty

  • “Anatomy of Disbelief: Explaining Polish Climate Skepticism" – Noble Oxford Foundation, we współpracy z King’s College of London, Oslo University, 2018-2019 – rola: wykonawca w projekcie
  • „Media jako płaszczyzna deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce”, grant NCN nr UMO2011/03/D/HS6/0587, 10.2014-07.2016, rola: wykonawca w projekcie.

Inna działalność i osiągnięcia

Wit Hubert jest autorem i współautorem licznych opracowań badawczych oraz prac wdrożeniowych prowadzonych dla takich instytucji jak: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Instytut Studiów Strategicznych, Małopolski Instytut Kultury, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bank Żywności, Polska Zielona Sieć, Fundacja Otwarty Plan. Swoje doświadczenie zdobywał kooperując z takimi firmami jak Grupa RMF, TNS Polska, NUTRICIA Polska (Danone).