dr Wit Hubert

stanowisko: asystent
e-mail: wit.hubert@uj.edu.pl
dr Wit Hubert - socjolog, badacz rynku i opinii, asystent w Instytucie Socjologii UJ. Jego główne zainteresowania naukowe krążą wokół problematyki społecznego wpływu nowych technologii informacyjnych oraz teorii kapitału społecznego. Publikuje również w zakresie problematyki partycypacji społecznej i tematyki miejskości. W charakterze badawczym współpracuje z wieloma instytucjami: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Instytut Studiów Strategicznych, Małopolski Instytut Kultury, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polska Zielona Sieć, Fundacja Otwarty Plan. Swoje doświadczenie zdobywał kooperując z takimi firmami jak Grupa RMF, TNS Polska, NUTRICIA Polska. Prywatnie sympatyk ruchów miejskich, praktykujący entuzjasta narciarstwa wysokogórskiego. Lubi majsterkować.

Publikacje

Aktualna lista publikacji dostępna jest TUTAJ