Rada Instytutu Socjologii UJ (2016-2020)

Samodzielni pracownicy nauki:
1. prof. dr hab. Irena Borowik
2. prof. dr hab. Maria Flis
3. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
4. prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
5. prof. dr hab. Jarosław Górniak
6. prof. dr hab. Marek Kucia
7. prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
8. prof. dr hab. Grażyna Skąpska
9. prof. dr hab. Krystyna Slany
10. dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
11. dr hab. Riccardo Campa
12. dr hab. Marcin Lubaś - Przewodniczący Rady Instytutu Socjologii UJ
13. dr hab. Lucjan Miś
14. dr hab. Jacek Nowak
15. dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska
16. dr hab. Andrzej Bukowski
17. dr hab. Piotr Nowak
18. dr hab. Beata Kowalska
19. dr hab. Hubert Kaszyński
20. dr hab. Kaja Gadowska
21. dr hab. Grażyna Kubica-Heller
22. dr hab. Marta Smagacz-Poziemska
23. dr hab. Katarzyna Ornacka
24. dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny
25. dr hab. Jolanta Perek-Białas
26. dr hab. Aleksandra Wagner
27. dr hab. Katarzyna Zielińska

Przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki:
28. dr Marta Klekotko
29. dr Ewa Kopczyńska
30. dr Paulina Polak
31. dr Magdalena Ślusarczyk 

Przedstawiciele pozostałych pracowników:
32. mgr Teresa Jaszczyńska
33. mgr Elżbieta Kapusta

Przedstawicielka doktorantów:
34. mgr Olga Maciejewska

Przedstawiciele studentów:
35. Ewelina Bochno
36. Agata Groszek
37. Wojciech Legerski
38. Radosław Nawojski
39. Julia Pawlikowska
40. Karol Piotrowski
41. Daria Wójcik