Rada Instytutu Socjologii UJ (2016-2020)

Samodzielni pracownicy nauki:
1. prof. dr hab. Irena Borowik
2. prof. dr hab. Maria Flis
3. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
4. prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
5. prof. dr hab. Jarosław Górniak
6. prof. dr hab. Marek Kucia
7. prof. dr hab. Krystyna Romaniszyn
8. prof. dr hab. Grażyna Skąpska
9. prof. dr hab. Krystyna Slany
10. dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ
11. dr hab. Riccardo Campa
12. dr hab. Marcin Lubaś - Przewodniczący Rady Instytutu Socjologii UJ
13. dr hab. Lucjan Miś
14. dr hab. Jacek Nowak
15. dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska
16. dr hab. Andrzej Bukowski
17. dr hab. Piotr Nowak
18. dr hab. Beata Kowalska
19. dr hab. Hubert Kaszyński
20. dr hab. Kaja Gadowska
21. dr hab. Grażyna Kubica-Heller
22. dr hab. Marta Smagacz-Poziemska
23. dr hab. Katarzyna Ornacka
24. dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny
25. dr hab. Jolanta Perek-Białas
26. dr hab. Aleksandra Wagner
27. dr hab. Katarzyna Zielińska
28. dr hab. Marcjanna Nóżka

Przedstawiciele pomocniczych pracowników nauki:
29. dr Marta Klekotko
30. dr Ewa Kopczyńska
31. dr Paulina Polak
32. dr Magdalena Ślusarczyk 

Przedstawiciele pozostałych pracowników:
33. mgr Teresa Jaszczyńska
34. mgr Elżbieta Kapusta

Przedstawicielka doktorantów:
35. mgr Olga Maciejewska

Przedstawiciele studentów:
36. Ewelina Bochno
37. Agata Groszek
38. Wojciech Legerski
39. Radosław Nawojski
40. Julia Pawlikowska
41. Karol Piotrowski
42. Daria Wójcik