Rozmieszczenie Zakładów w IS UJ

  • Zakład Badań Kultury Współczesnej - pok. 50, I piętro oraz pokój 59d, I piętro - amfilada
  • Zakład Socjologii Struktur Społecznych - pok. 56 i 58, I piętro - amfilada
  • Zakład Antropologii Społecznej - pok. 53, I piętro i 69/78, II piętro
  • Zakład Socjologii Sfery Publicznej - pok. 59a, I piętro - amfilada
  • Zakład Badań Problemów Ludnościowych - pok. 76 i 77, II piętro
  • Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej - pok. 59bc i 58a, I piętro - amfilada
  • Zakład Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych - pok. 68 - wejście z podwórka, III brama, parter
  • Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej - pok. 73 - wejście z podwórka, III brama, II piętro
  • Zakład Socjologii Władzy - pok. 75, II piętro
  • Zakład Społecznych Badań nad Religią - pok. 74 - wejście z podwórka, III brama, II piętro