Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych

Rada Naukowa Centrum

Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych afiliowane przy Uniwersytecie Jagiellońskim jest jednostką badawczą. Jego celem jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac badawczych związanych z funkcjonowaniem prawa jako zjawiska społecznego, wymiarem sprawiedliwości, kulturami prawnymi czy patologiami sfery publicznej, na tle szerszych procesów zmian społecznych, przemian społeczeństwa obywatelskiego, procesów globalizacji oraz kształtowania się ponadpaństwowych porządków prawnych. Analizy te mają charakter interdyscyplinarny, a zatem podejmowane są z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim socjologii, antropologii kultury, ekonomii oraz nauk politycznych i nauk o komunikowaniu społecznym. Centrum inicjuje współpracę międzynarodową, prowadzi działalność ekspercką i konsultacyjną, realizowaną na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych, a także organizuje seminaria oraz debaty na temat funkcjonowania prawa w społeczeństwie.

Kierownik

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska (g.skapska@iphils.uj.edu.pl)

Rada Naukowa Centrum

  • Prof. Adam Czarnota, Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Sydney
  • Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. Vincenzo Ferrari, Państwowy Uniwersytet w Mediolanie
  • Prof. Martin Krygier, Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Sydney
  • Prof. Jacek Kurczewski, Uniwersytet Warszawski
  • Prof. Krzysztof Pałecki, Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. Wojciech Sadurski, Europejski Uniwersytet we Florencji, Uniwersytet Sydney
  • Prof. Andras Sajo, Uniwersytet Środkowo-Europejski, Budapeszt, Trybunał Praw Człowieka, Strasburg
  • Prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Trybunał Konstytucyjny RP

Adres kontaktowy

Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych
Instytut Socjologii UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków