Pracownia Społecznych Badań nad Religią

Obszary badawcze

 • Przemiany religijne w Środkowo – Wschodniej Europie
 • Religijność w Europie i na świecie
 • Tożsamość: teorie i badania
 • Mniejszości religijne
 • Badania jakościowe
 • Religia w kontekście płci kulturowej

Pracowniczki

Doktoranci i doktorantki

Współpracownicy

 • dr Marcin Zwierżdżyński

Obecnie realizowane projekty

 • Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce (umowa nr UMO-2017/26/D/HS6/00125) - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierowniczka projektu: dr Anna Szwed. Czas trwania: 2018-2021

Zakończone projekty

 • Dyskurs publiczny w Polsce a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014 - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Irena Borowik. Członkowie zespołu: A. Dyczewska, I. Koralewska, A. Mleczko, K. Zielińska, M. Zwierżdżyński. Czas trwania: 2015 - 2018.
 • Religia a tożsamość w perspektywie biografii Rosjan, Polaków i Tatarów Krymskich - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr NN116 090334). Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Irena Borowik. Czas trwania: 2008-2013
 • Welfare and Values in Europe: Transition Related to Religion, Minorities and Gender - projekt finansowany z UE w ramach 6 PR; nr 0286321. Kierowniczka projektu: prof. dr hab. Irena Borowik. Członkowie zespołu: Agnieszka Dyczewska, Eliza Litak. Czas trwania: 2006-2010.