Doktoranci Zakładu Społecznych Badań nad Religią

Joanna Mleczko

joannamleczkoo@gmail.com

Joanna Mleczko – doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studia magisterskie z socjologii. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z seksualnością, gender i religią. Bada zagadnienia związane z seksualnością w dyskursach oraz funkcję, jaką pełni w nich religia.

Publikacje:

  • Prywatyzacja moralności oraz Pluralizm moralności (wspólnie z:) Borowik Irena, Koralewska Inga (hasła przyjęte do publikacji) [w:] Mariański, J. (red.) Leksykon socjologii moralności, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015.
  • Miejsce religii w kształtowaniu się dyskursu publicznego na temat związków partnerskich na podstawie analizy treści wybranych czasopism. - (przyjęty do publikacji) [w:] Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, Borowik Irena, Górny Andrzej, Świątkiewicz Wojciech (red.) Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, planowana publikacja: 2016.
  • (Nie)ukryta walka dyskursów – o ukrytej i jawnej roli religii w dyskursie prasowym na temat związków partnerskich w Polsce. – (przyjęty do publikacji) [w:] Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii. Spory teoretyczne i metodologiczne, Borowik Irena, Zaręba Sławomir, Świątkiewicz Wojciech (red.), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, planowana publikacja: 2016.

Jakub Belina-Brzozowski

jakubbelinabrzozowski@gmail.com

Jakub Belina-Brzozowski - doktorant socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi zajęcia z języka tybetańskiego i historii buddyzmu w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Naukowo interesuje się przede wszystkim problemem tożsamości uchodźców tybetańskich oraz buddyjską religijnością ludową. Poza uczelnią zajmuje się tańcem i pisaniem tekstów na pograniczu literatury i reportażu.

Publikacje:

  • Wschód i Zachód. Pułapki filozoficznej komparatystyki i filozoficznych przekładów. Na przykładzie buddyjskiego pojęcia śūnyata, w: tomie pokonferencyjnym „Porównywalne i nieporównywalne: metoda komparatystyczna"
  • Buddyzm zen a konstruktywistyczna teoria komunikacji Michaela Fleischera w: Periodyk Młodych Religioznawców „Ex Nihilo", nr ISSSN 1689-9202, 2(12)/2014 Aggañña Sutta. Satyra, wykład etyczny czy buddyjska wizja początków świata?, Polish Journal of Arts and Culture 2/2014 w: Estetyka i Krytyka
  • Mieszkańcy dachu świata, Azja-Pacyfik Tom XV (2012) (recenzja)

Inga Koralewska

inga.koralewska@gmail.com

Inga Koralewska – absolwentka socjologii i filozofii na UJ. Doktorantka w Zakładzie Społecznych Badań nad Religią. Członkini European Network of Migrant Women i International Society for the Sociology of Religion. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z tożsamością religijną i migracjami. Od niedawna w polu jej zainteresowań znajdują się również badania nad dyskursem i cielesnością. Od czerwca 2015 jest członkinią projektu Dyskurs publiczny a religia. Modele legitymizacji w sporach wokół biopolityki w latach 2004-2014. Zawodowo związana z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Publikacje:

  • Migracja – doświadczenie alienujące, teologizujące czy indywidualizujące religijnie? [w:] (przyjęty do publikacji) [w:] Między głównym nurtem a pograniczami badań socjologii religii. Spory teoretyczne i metodologiczne, Borowik Irena, Zaręba Sławomir, Świątkiewicz Wojciech (red.) Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, planowana publikacja: 2016.
  • Prywatyzacja moralności oraz Pluralizm moralności (wspólnie z:) Borowik Irena, Mleczko Joanna, [w:] Leksykon socjologii moralności, Mariański J. (red.), Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2015.
  • Przemiany tożsamości religijnej w sytuacji migracyjnej na przykładzie kobiet migrujących z Ukrainy do Polski i z Polski do Islandii - (przyjęty do publikacji) [w:] Globalny i lokalny wymiar religii. Polska w kontekście europejskim, Borowik Irena, Górny Andrzej, Świątkiewicz Wojciech (red.) Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, planowana publikacja: 2016.
  • Who checks your status? Authorities Ask Social Media and Keep the Answers to Themselves (wspólnie z:) Ballaschk Julia, Brown Ian, Dexe Jacob, 2015, Fores, Sztokholm.