Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Obszary badawcze

 • socjologia stosowana
 • studia miejskie
 • teoria i historia problemów społecznych
 • problematyka marginalizacji i wykluczenia społecznego
 • kliniczna praca socjalna
 • praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach

Pracownicy i pracowniczki

Doktoranci i doktorantki

 • mgr Olaf Gwiżdż
 • mgr Marta Kamińska
 • mgr Olga Maciejewska
 • mgr Justyna Mańka
 • mgr Natalia Martini
 • mgr Zdzisław Skuza

Zrealizowane projekty (wybrane)

 • Społeczne zamykanie (się) przestrzeni. Wpływ wykluczenia społecznego na postrzeganie i poznawczą schematyzację przestrzeni fizycznej oraz zachowania terytorialne osób wykluczonych (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) – kierownik dr Marcjanna Nóżka (2013-2016)
 • Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta" (finansowany przez Narodowe Centrum Nauki) – kierownik dr Marta Smagacz-Poziemska (2011-2014)
 • Diagnoza problemów społecznych i monitoring polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach. Program współfinansowany przez Unię Europejska ze środków EFS (nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09) – Koordynator/opiekun naukowy: dr hab. Lucjan Miś (2011-2012)
 • „Dzieci ulicy": procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich. Rozpoznanie determinantów zjawiska i jego społeczno-kulturowej manifestacji" (Projekt badawczy własny nr N N116 088434, finansowany przez MNiSW). Kierownik projektu prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, główni wykonawcy: dr Marta Smagacz-Poziemska, dr Marcjanna Nóżka (2008 – 2011)
 • Solution Focused Approach as a new method in social welfare and education in Poland – Kierownik części polskiej: dr hab. Lucjan Miś (2004-2007)
 • Projekt CASE: Cities Against Social Exclusion [Interreg IIIC] (2005-2007); kierownik: dr Andrzej Bukowski, główni wykonawcy: dr Marta Smagacz-Poziemska, dr Barbara Jabłońska.

Współpraca

 • Urząd Miasta Krakowa
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej
 • Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Architektury Wnętrz
 • Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Stowarzyszenie MONAR (Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie)
 • Stowarzyszenie SIEMACHA
 • Ohio State University College of Social Work
 • Evangelische Hochschule Berlin
 • XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Chrzanowskiej w Krakowie
 • Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie
 • Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej