Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Justyna Struzik

stanowisko: adiunktka

e-mail: justyna.struzik@uj.edu.pl


Justyna Struzik - jest adiuntką w Instytucie Socjologii UJ. Pracę doktorską poświęciła mobilizacji queerowej w Polsce. Jej książka Solidarność queerowa została nagrodzona jako najlepsza książka genderowa przez Polskie Towarzystwo Genderowe w 2020 roku, a w 2021 roku otrzymała Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego.

Obecnie w ramach projektu Crimscapes – Navigating Citizenship through European Landscapes of Criminalisation przygląda się kryminalizacji używania substancji psychoaktywnych z perspektywy użytkowników oraz aktywistów. Szczególnie interesują ją oddolne mechanizmy nawigowania kryminalizacji. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych z wykorzystaniem metody jakościowej oraz opartych na współpracy z organizacjami pozarządowymi. Współprowadziła pionierskie badania dotyczące sytuacji kobiet nieheteroseksualnych poza dużymi miastami (razem z N. Saratą i E. Furgał).

Aktywnie działa w Sekcji Socjologii Płci oraz Oddziale Krakowskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej zainteresowania badawcze oscylują wokół ruchów społecznych, socjologii płci i seksualności, nierówności społecznych i oddolnych strategii odpowiadania na nie.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • ruchy społeczne (ruchy feministyczne, ruchy queerowe)
 • polityki HIV/AIDS i polityki narkotykowe
 • nierówności i sprawiedliwość społeczna

Publikacje

Książki
 • Struzik J. (2019). Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchy queerowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mizielińska J., Struzik J., Król A., Różnym głosem. Rodziny z wyboru w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN.


Monografie redagowane

 • Struzik, J., & Dziuban, A., eds. (2022). HIVstorie : żywe polityki HIV/AIDS w Polsce (p. 324). Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Slany, K., Struzik, J., Ślusarczyk, M., Kowalska, B., Warat, M., Krzaklewska, E., Ciaputa, E., Ratecka, A., & Król, A., eds. (2019). Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) (p. 352). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ślusarczyk, M., Pustułka, P., & Struzik, J., eds. (2018). Contemporary migrant families : actors and issues (p. 231). Cambridge Scholars Publishing.
 • Slany, K., Struzik, J., & Wojnicka, K., eds. (2011). Gender w społeczeństwie polskim. Nomos.


Artykuły w czasopismach


Rozdziały w recenzowanych monografiach

 • Dziuban, A., Januschke, E., Klöppel, U., Sekuler, T., & Struzik, J. (2022). The European HIV/AIDS archive : building a queer counter-memory. In: J. Weston & H. J. Elizabeth (Eds.), Histories of HIV/AIDS in Western Europe: new and regional perspectives (pp. 192-214). Manchester University Press. https://doi.org/10.7765/9781526151223.00016
 • Sekuła, P., Ciaputa, E., Struzik, J., & Krzaklewska, E. (2022). Gendered excellence in physics. In: F. Jenkins, B. Hoenig, S. M. Weber, & A. Wolffram (Eds.), Inequalities and the paradigm of excellence in academia (pp. 209–227). https://doi.org/10.4324/9780429198625-15
 • Struzik, J., & Dziuban, A. (2022). Epidemia HIV : oddolne mobilizacje i państwo : światy polityk HIV/AIDS w Polsce. In: J. Struzik & A. Dziuban (Eds.), HIVstorie : żywe polityki HIV/AIDS w Polsce (pp. 11-31). Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Dziuban, A., Sekuler, T., & Struzik, J. (2020). Żywa pamięć o aktywizmie HIV/AIDS w Europie. In: Z. Nierodzińska & J. Zwierzyński (Eds.), Kreatywne stany chorobowe : AIDS, HIV, RAK = Creative sick states : AIDS, CANCER, HIV (pp. 263–288). Galeria Miejska Arsenał. https://issuu.com/galeriamiejskaarsenal/docs/creative_sick_states
 • Struzik, J. (2020). Framing queer activism in Poland : from liberal values to solidarity. In: R. Buyantueva & M. Shevtsova (Eds.), LGBTQ+ activism in Central and Eastern Europe : resistance, representation and identity (pp. 265–288). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20401-3_11
 • Bednarczyk, A., & Struzik, J. (2019). Gender a bezpieczeństwo: utopie o przyjaznym mieście. In K. Slany, J. Struzik, M. Ślusarczyk, B. Kowalska, M. Warat, E. Krzaklewska, E. Ciaputa, A. Ratecka, & A. Król (Eds.), Utopie kobiet : 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018) (pp. 209–230). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Slany, K., & Struzik, J. (2018). What can we learn from the research project “Doing Family in A Transnational Context” (TRANSFAM)? In: K. Slany, M. Ślusarczyk, P. Pustułka, & E. Guribye (Eds.), Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care (pp. 297–305). Peter Lang.
 • Struzik, J., Bell, J., Pustułka, P., & Ślusarczyk, M. (2018). Handling ambivalence : transnational health practices and migrant evaluation of health services. In: M. Ślusarczyk, P. Pustułka, & J. Struzik (Eds.), Contemporary migrant families : actors and issues (pp. 48–73). Cambridge Scholars Publishing.
 • Struzik, J., & Pustułka, P. (2017). Transgressing the “Luggage” metaphor : children and pets as migrants in the context of contemporary international mobility from Poland to Norway. In: A. Feuerstein & C. Nolte-Odhiambo (Eds.), Childhood and pethood in literature and culture : new perspectives in childhood studies and animal studies (pp. 37–53). Routledge Taylor & Francis Group.

Obecnie realizowane projekty badawcze

 • Crimscapes - Navigating Citizenship through European Landscapes of Criminalisation - finansowany ze środków NORFACE
 • PrEcIOUS - Promoting pluralistic education in European universities to combat invisible discrimination related to LGBTQ+ - finansowany w ramach program Erasmus+

Zrealizowane projekty

 • Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading Policies of Participation (CHILD-UP) finansowany ze środków Horizon 2020
 • Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health EUROPACH, 9/2016-9/2019; projekt badawczy finansowany przez Sieć HERA – Humanities in the European Research Area; www.europach.eu
 • Gender Equality Network in the European Research Area GENERA, 9/2016-92018, projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską; http://genera-project.com/index.php
 • Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality, finansowany przez Granty Norweskie w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza i kierowany przez prof. Krystynę Slany, 2013 - 2016
 • Civil Society in Poland, 3/2017 - 7/2017, projekt finansowany przez Open Society Institute for Europe, projekt realizowany przez grupę badawczą: Magdalena Gryszko, Krzysztof Śmiszek, Marta Rawłuszko i Justyna Struzik;
 • wsi bez uprzedzeń, 2015 - 2016, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie
 • Spoza centrum widać więcej, 2014 - 2015, projekt realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet i finansowany przez Granty Norweskie;
 • Niewidoczne (dla) społeczności. Sytuacja społeczna lesbijek i kobiet biseksualnych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach w Polsce, 2012 - 2013, projekt badawczy realizowany przez Fundację Przestrzeń Kobiet I finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu "Demokracja w działaniu”

Inne aktywności

 • Obecnie przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkini Zarządu Sekcji Socjologii Płci Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 • 2022: ECREA GSC Section Podcast z udziałem Justyny Struzik i Anny Rateckiej - https://open.spotify.com/episode/7cX15IRKV4xpj6udVSMnIe?si=ddcca1e8877e4f1f
 • 2021: #CriticalPoint, 30.09.2021, Violence. Power. Power. From feudalism to millenials.
 • 2021: Struzik. J. Dense times of paranoia, afterword to the book Homosexual Desire by Guy Hocquenghem, translated by Piotr Skalski. Kraków: Ostrogi.
 • 2020: Chetaille, A., Chmurski, M., Safuta, A., & Struzik, J. Violences d’État contre les LGBT en Pologne : quelles solidarités internationales pour quels effets? In Mediapart
 • 2020: HIVstorie : żywe polityki (Z. Çetin, A. Dziuban, F. Friederike, E. J. Nicholls, N. Oertel, T. Sekuler, J. Struzik, & A. Turan, Eds.; p. 53). Instytut Socjologii UJ
 • 2019: Dziuban, A., Struzik, J., Cetin, Z., Faust, F., Nicholls, E. J., Oertel, N., Sekuler, T., & Turan, A. (2019). HIVstories : living politics (p. 30). Humboldt-Universitat zu Berlin.
 • 2019: Krzaklewska, E., Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. Działania na rzecz równości płci w nauce: determinanty nierówności i narzędzia zmiany. Alma Mater, 208-209, 60–62.
 • 2017: Furgał, E., Sarata, N., & Struzik, J. “Nikt nie chce być w sferze nieistnienia” : lesbijki, wieś i Kościół. Znak, 9 (748), 18–25.
 • 2017: Sekuła, P., Struzik, J., & Ciaputa, E. GENERA: czyli równość płci w fizyce. Alma Mater, 197, 89–90.