Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ

(…) Jedynie poprzez integrację oraz kolektywne działanie będziemy w stanie sprawić, że studencki głos zostanie usłyszany. Bardzo cieszy nas fakt, że górę nad partykularnymi interesami uczelni wzięła studencka solidarność i troska o przyszłość naszego zawodu.

(K. Bułka, fragm. relacji z debaty studenckiej pod tytułem "Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa", która odbyła się w czerwcu 2015 r. w ramach I Tygodnia Pracy Socjalnej)

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstało w maju 2015 roku z inicjatywy samych studentów i studentek tego kierunku, jako przestrzeń do dyskusji, wymiany poglądów oraz doświadczeń. Istotą działań podejmowanych w ramach Koła jest uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo w (od)budowaniu kultury pracy socjalnej. Zaangażowanie w zmianę prowadzi do zwiększenia świadomości poczucia wpływu na rzeczywistość, daje jeszcze większą moc i pozytywną energię do budowania relacji z tymi Osobami, które wędrują przez życie w poszukiwaniu sensu.

Podstawą działalności Koła są wspólne inicjatywy skupione wokół promowania pracy socjalnej między innymi przez:

  • integrację środowiska studenckiego
  • współpracę z organizacjami oraz instytucjami aktywnie działającymi na rzecz pracy socjalnej o zasięgu krajowym i międzynarodowym
  • działalność naukowo-badawczą

Ludzie

W Kole aktywnie działają studentki i studenci pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich na kierunku praca socjalna oraz studiów doktoranckich w IS UJ. Lista członków jest otwarta - osoby zainteresowane (także studentów innych kierunków) serdecznie zapraszamy!

Zarząd:

  • Przewodnicząca - Sylwia Butkiewicz
  • I Wiceprzewodnicząca - Julia Pawlikowska
  • II Wiceprzewodnicząca - Anna Hauser

Komisja Rewizyjna:

  • Przewodnicząca - Kamila Gierczak
  • Sekretarz - Maja Wójcik
  • Członek Komisji Rewizyjnej - Vincent Helbig

Opiekun Naukowy: dr hab. Katarzyna Ornacka (katarzyna.ornacka@uj.edu.pl)

Statut KNSPS UJ

Kontakt

Adres e-mail: knspsuj@gmail.com
Siedziba Koła: Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, sala 117 (II piętro)
Facebook: Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UJ