Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

O Szkole

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych to seria cyklicznych szkoleń i warsztatów oferowanych przez Pracownię CAQDAS TM Lab badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne. Ideą Letniej Szkoły jest rozwój świadomości, wiedzy i kompetencji metodologicznych oraz analitycznych wśród badaczy jakościowych, poprzez szkolenia praktyczne. W jej ramach oferujemy najwyższej jakości szkolenia prowadzone przez doświadczonych badaczy i praktyków w dziedzinie metodologii badań jakościowych i wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych.

Udział w szkoleniach jest odpłatny, zajęcia trwają przez 2 lub 3 dni - w zależności od stopnia zaawansowania tematu. W ramach szkoleń zapewniamy materiały dydaktyczne i catering. Ukończenie każdego szkolenia potwierdzane jest certyfikatem.

Szkolenia oferowane w kolejnych edycjach Szkoły prowadzone są w dwóch obszarach tematycznych: ścieżka metodologiczna i ścieżka analityczna. Do udziału w Letniej Szkole zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych i agencji badawczych – każdego, kto chciałby nauczyć się czegoś nowego w zakresie badań i analiz jakościowych! Studenci i doktoranci mogą uzyskać za udział w Letniej Szkole punkty ECTS.

Druga edycja Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 1-6 lipca 2019 roku w Krakowie.

Wszystkie zajęcia w ramach 2. Letniej Szkoły odbędą się w budynku Instytutu Socjologii UJ przy ul. Grodzkiej 52 w Krakowie.

Tematyka warsztatów

W tegorocznej edycji odbędzie 10 warsztatów. Będą one prowadzone w dwóch turach: 1-3 lipca i 4-6 lipca. Można zapisać się na jeden warsztat w każdej turze. Jeden warsztat trwa 18 godzin. Minimalna liczba uczestników wymagana do otwarcia szkolenia wynosi 7 osób.

I tura: 1-3 lipca 2019

 • Metodologia teorii ugruntowanej (ścieżka metodologiczna) 
 • Metody z pola sztuki (arts-based research) (ścieżka metodologiczna) 
 • Analiza treści (jakościowa i ilościowa) (ścieżka analityczna) 
 • Wprowadzenie do analizy danych z MAXQDA (ścieżka analityczna) 
 • Wprowadzenie do analizy danych z RQDA (ścieżka analityczna)

II tura: 4-6 lipca 2019

 • Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) (ścieżka metodologiczna)
 • Wywiad biograficzny/narracyjny/oral story (ścieżka metodologiczna) 
 • Analiza danych w teorii ugruntowanej (ścieżka analityczna) 
 • Analiza pola semantycznego (ścieżka analityczna)
 • Metody i techniki wizualizacji danych jakościowych (ścieżka analityczna)

Rejestracja

Warunkiem udziału w 2. Letniej Szkole jest rejestracja w terminie do 17 maja 2019 roku:
 • poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY ONLINE, w którym należy wskazać warsztaty, w których chce się uczestniczyć
 • w systemie ERK - po 17 maja 2018 roku (czyli po zamknięciu zapisów przez formularz online) każdy uczestnik otrzyma numer konta, na który należy uiścić opłatę za szkolenie

UWAGA!

Szanowni Państwo,
ze względu na bardzo duże zainteresowanie kursami prowadzonymi w ramach Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych, zmuszeni byliśmy zamknąć możliwość rejestracji na zdecydowaną większość kursów.

Wolne miejsca pozostały jeszcze na jednym kursie:

 • Wprowadzenie do analizy danych z RQDA (ścieżka analityczna)

W przypadku tego kursu również będziemy zamykać w formularzu online możliwość rejestracji po wyczerpaniu wolnych miejsc. Z powodu wielu zapytań o możliwość wpisywania na tzw. listę rezerwową, postanowiliśmy uruchomić formularz LISTA REZERWOWA, gdzie można rejestrować się na preferowane kursy. Przyjęliśmy zasadę, zgodnie z którą osoby z listy rezerwowej będą przyjmowane na kurs, gdy osoba z listy podstawowej nie uiści opłaty w wyznaczonym przez nas terminie. W takiej sytuacji z listy rezerwowej będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń dokonywanych na liście rezerwowej.

Link do listy rezerwowej: LISTA REZERWOWA

Opłaty

Opłata obejmuje udział w jednym kursie (w pierwszej lub drugiej turze Letniej Szkoły, tj. łącznie 18 godzin zegarowych szkoleń), posiłki obiadowe podczas zajęć, poczęstunek podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Wysokość opłat:

 • Pracownicy administracji i biznesu - 1500 zł
 • Pracownicy naukowi i organizacji pozarządowych - 1200 zł
 • Studenci i Doktoranci - 900 zł

Istnieje także możliwość udziału w dwóch kursach (po jednym w I i II turze Letniej Szkoły, tj. łącznie 36 godzin zegarowych szkoleń).
Wówczas uczestnik ponosi opłatę (obejmującą udział w szkoleniach, posiłki obiadowe podczas zajęć, poczęstunek podczas przerw, certyfikat uczestnictwa) w wysokości:

 • Pracownicy administracji i biznesu - 3000 zł
 • Pracownicy naukowi i organizacji pozarządowych - 2400 zł
 • Studenci i Doktoranci - 1800 zł

O Organizatorze

Pracownia CAQDAS TM LAB (Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna, której celem jest realizacja eksperymentalnych projektów naukowo-badawczych z zakresu metodologii badań jakościowych, a także adaptacja nowych rozwiązań metodologicznych tj. metody z pola sztuki, metody mieszane, text mining, web mining, visual mining, opinion mining itp. w praktykę badawczą, rozwijanie technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych) oraz wykorzystanie nowych technologii w metodologii i analizie danych.

Więcej informacji o Pracowni na stronie: CAQDAS TM LAB

Kontakt z Organizatorami Letniej Szkoły