Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

O Szkole

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych (LS CAQDAS) powstała w 2018 roku z myślą o rozwijaniu wiedzy metodologicznej i analitycznej oraz umiejętności praktycznych wśród badaczy jakościowych, poprzez udział z zakresu wspomaganej komputerowo analizy danych i prowadzenia badań jakościowych. Jej pomysłodawcą, twórcą i kierownikiem jest dr Grzegorz Bryda z Instytutu Socjologii UJ.

Letnia Szkoła to interdyscyplinarne szkolenia i warsztaty oferowane przez Pracownię CAQDAS TM Lab badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne. Do udziału w LS CAQDAS zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych i agencji badawczych – słowem – każdego, kto chciałby nauczyć się czegoś nowego w zakresie analiz danych i prowadzenia badań jakościowych. Studenci i doktoranci mogą uzyskać za udział w Letniej Szkole punkty ECTS.

W ramach odbywającej się rokrocznie Letniej Szkoły prowadzimy specjalistyczne warsztaty z metodologii badań jakościowych, wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych, digital humanities, przetwarzania języka naturalnego, text mining oraz zastosowania algorytmów i technik uczenia maszynowego w analizie jakościowych. Warsztaty prowadzą je doświadczeni badacze i praktycy, m.in. prof. AP dr hab. Marek Gorzko, prof. dr hab. Krzysztof Konecki, dr hab. Grażyna Kubica-Heller, dr hab. Anna Kacperczyk, dr hab. Barbara Worek, dr hab. Jakub Niedbalski, dr Joanna Bielecka-Prus, dr Marcin Kafar, dr Maciej Brosz, dr Grzegorz Bryda, dr Krzysztof Tomanek, dr Jan Wieczorek, dr Justyna Wieczorek.


Czwarta edycja Letniej Szkoły odbędzie się w dniach 06-11.09.2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na STRONIE

O Organizatorze

Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych (CAQDAS TM LAB) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna, której celem jest realizacja eksperymentalnych projektów naukowo-badawczych z zakresu metodologii badań jakościowych, a także adaptacja nowych rozwiązań metodologicznych tj. metody z pola sztuki, metody mieszane, text mining, web mining, visual mining, opinion mining itp. w praktykę badawczą, rozwijanie technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych) oraz wykorzystanie nowych technologii w metodologii i analizie danych.

Kontakt z Organizatorami Letniej Szkoły