Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych

O Szkole

Letnia Szkoła Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych to seria cyklicznych szkoleń i warsztatów oferowanych przez Pracownię CAQDAS TM Lab badaczom jakościowym reprezentującym różne orientacje metodologiczne i analityczne. Ideą Letniej Szkoły jest rozwój świadomości, wiedzy i kompetencji metodologicznych oraz analitycznych wśród badaczy jakościowych, poprzez szkolenia praktyczne. W jej ramach oferujemy najwyższej jakości szkolenia prowadzone przez doświadczonych badaczy i praktyków w dziedzinie metodologii badań jakościowych i wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest certyfikatem.

Szkolenia oferowane w kolejnych edycjach Szkoły prowadzone są w dwóch obszarach tematycznych: ścieżka metodologiczna i ścieżka analityczna. Do udziału w Letniej Szkole zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, firm komercyjnych i agencji badawczych – każdego, kto chciałby nauczyć się czegoś nowego w zakresie badań i analiz jakościowych!

Druga edycja Letniej Szkoły Analizy Danych i Metod Badań Jakościowych odbędzie się w dniach 1-6 lipca 2019 roku w Krakowie.
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SZKOŁY LETNIEJ NA STRONIE: http://caqdas-tm.uj.edu.pl/letniaszkola

Tematyka warsztatów

W tegorocznej edycji odbędzie 10 warsztatów. Będą one prowadzone w dwóch turach:

I tura: 1-3 lipca 2019

  • Metodologia teorii ugruntowanej (ścieżka metodologiczna) 
  • Metody z pola sztuki (arts-based research) (ścieżka metodologiczna) 
  • Analiza treści (jakościowa i ilościowa) (ścieżka analityczna) 
  • Wprowadzenie do analizy danych z MAXQDA (ścieżka analityczna) 
  • Wprowadzenie do analizy danych z RQDA (ścieżka analityczna)

II tura: 4-6 lipca 2019

  • Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) (ścieżka metodologiczna)
  • Wywiad biograficzny/narracyjny/oral story (ścieżka metodologiczna) 
  • Analiza danych w teorii ugruntowanej (ścieżka analityczna) 
  • Analiza pola semantycznego (ścieżka analityczna)
  • Metody i techniki wizualizacji danych jakościowych (ścieżka analityczna)

O Organizatorze

Pracownia CAQDAS TM LAB (Pracownia Analizy Danych i Badań Jakościowych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego to interdyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza i dydaktyczna, której celem jest realizacja eksperymentalnych projektów naukowo-badawczych z zakresu metodologii badań jakościowych, a także adaptacja nowych rozwiązań metodologicznych tj. metody z pola sztuki, metody mieszane, text mining, web mining, visual mining, opinion mining itp. w praktykę badawczą, rozwijanie technik i algorytmów wspomaganej komputerowo analizy danych jakościowych (tekstowych i wizualnych) oraz wykorzystanie nowych technologii w metodologii i analizie danych.

Więcej informacji o Pracowni na stronie: CAQDAS TM LAB

Kontakt z Organizatorami Letniej Szkoły