Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ

dr hab. Magdalena Ślusarczyk, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni 

e-mail: magdalena.slusarczyk@uj.edu.pl


Magdalena Ślusarczyk - socjolożka i germanistka, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, należy do Komitetu Badań nad Migracjami PAN i Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Od lat jest zaangażowana w projekty międzynarodowe (m. in. w ramach programu Erasmus+, Norway Grants, Horizon 2020) oraz krajowe (OPUS). Chętnie współpracuje z podmiotami społecznymi (Urząd Miasta Krakowa).

W pracy badawczej łączy zagadnienia edukacji i migracji, stara się szukać odpowiedzi na pytania między innymi o to, jakie są obecnie najważniejsze debaty dotyczące zmian w edukacji w kraju i na świecie, czy każde dziecko ma równe szanse w szkole, a także jakimi narzędziami pracować, by budować równość w szkole.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia wychowania i edukacji
 • procesy migracyjne, rodziny transnarodowe
 • zdrowie, kapitał zdrowotny i kompetencje zdrowotne w kontekście nierówności społecznych.

Publikacje (wybrane)

Książki

 • M. Ślusarczyk (2019). Transnarodowe życie rodzin. Na przykładzie polskich migrantów w Norwegii, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • M. Ślusarczyk, M. Grążawski (2009). Bezpieczeństwo publiczne w świetle orzecznictwa sądowego i opinii mieszkańców miasta i powiatu bielskiego, Bielsko-Biała: WSA.
 • M. Ślusarczyk (2010). Spory o edukację. Wczoraj i dziś. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.


Monografie redagowane

 • Slany, K., Struzik, J., Ślusarczyk, M., Kowalska, B., Warat, M., Krzaklewska, E., Ciaputa, E., Ratecka, A., & Król, A., (red.). (2019). Utopie kobiet: 100 lat praw wyborczych kobiet (1918-2018), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Ślusarczyk, M., Pustułka, P., & Struzik, J. (red.). (2018). Contemporary migrant families: actors and issues. Cambridge Scholars Publishing.
 • K. Slany , M. Ślusarczyk, P. Pustułka, E. Guribye (red.). (2018). Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care. Frankfurt am Main ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang.
 • K. Slany, B. Kowalska, M. Ślusarczyk (red.). (2011). Kalejdoskop genderowy. W drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Artykuły w czasopismach

 • Ślusarczyk, M., Slany, K., Struzik, J., Warat, M. (2022) (In)visible learners or school as a space for negotiating integration? Challenges of working with migrant children through the lens of teachers. Edukacja Międzykulturowa, 4(19), DOI: 10.15804/em.2022.04.08.
 • Baraldi, C., Farini, F., & Ślusarczyk, M. (2022). Facilitative practices to promote migrant children’s agency and hybrid integration in schools: discussing data from Italy, Poland and England. Language and Intercultural Communication, 1-16.
 • Świątkiewicz-Mośny, M., Prokop-Dorner, A., Ślusarczyk, M., Ożegalska-Łukasik, N., Piłat-Kobla, A., Zając, J., & Bala, M. M. (2022). When Peppa Pig and Confucius meet, joining forces on the battlefield of health literacy–a qualitative analysis of COVID-19 educational materials for children and adolescents from China, the USA, and Europe. Plos one, 17(12), e0278554.
 • Świątkiewicz-Mośny, M., Ślusarczyk, M., Prokop-Dorner, A., Ożegalska-Łukasik, N., & Potysz-Rzyman, A. (2022). Edukacja społeczna szczepionką na infodemię? Eksploracja kapitału zdrowotnego podczas pandemii coVid-19 w Polsce. Przegląd Socjologiczny, 71(2), 115-140.
 • K. Slany, M. Ślusarczyk, J. Struzik, M. Warat, On the visibility and agency of migrant children in the contemporary world : educational issues and challenges, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 4/2021, s. 7-22.
 • J. Struzik, K. Slany, M. Ślusarczyk, M. Warat, "We do everything with our own hands": everyday experiences of teachers working with migrant children in Poland, Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 4/2021, s. 139-157.
 • Slany, K., & Ślusarczyk, M. (2019). Mobilność międzynarodowa Polek na przestrzeni wieków: w odkrywaniu sprawstwa. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 45(4 (174)).
 • Ł. Krzyżowski, K. Slany, M. Ślusarczyk (2017). Care Issues in the Transnational Families. A Polish Research Review. Polish Sociological Review, 3(199), 367-385.
 • M. Ślusarczyk, P. Pustułka (2016) Norwegian Schooling in the Eyes of Polish Parents: From Contestations to Embracing the System, Central and Eastern European Migration Review, 5(1), 49–69.
 • P. Pustułka, M. Ślusarczyk (2016) Cultivation, compensation and indulgence : transnational short-term returns to Poland across three family generations. Transnational Social Review, 6(1-2), 78–92.
 • P. Pustułka, J. Struzik, M. Ślusarczyk (2015), Caught between Breadwinning and Emotional Provisions. The Case Polish Migrant Fathers in Norway, Studia Humanistyczne AGH, 14/2, 117-140.


Rozdziały w recenzowanych monografiach

 • M. Ślusarczyk, A. Małek, "He has a better chance here, so we stay" : children’s education and parental migration decisions [w:] Ryndyk Oleksandr, Suter Brigitte, Odden Gunhild (eds.), Migration to and from welfare states : lived experiences of the welfare–migration nexus in a globalised world, Springer, IMISCOE Research Series, 67-85.
 • M. Ślusarczyk, R. Wærdahl, S. Strzemecka (2018). Polish children and their parents adapting to a new school reality in Norway [w:] K. Slany , M. Ślusarczyk, P. Pustułka,E. Guribye (red.) Transnational Polish families in Norway : social capital, integration, institutions and care. Frankfurt am Main ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Warszawa ; Wien : Peter Lang, 251-271.
 • M. Ślusarczyk, P. Pustułka (2016) Mobile Peripheries? Contesting and Negotiating Peripheries in the Global Era of Mobility [w:] E. Peeren, H. Stuit, A. van Weyenberg, Peripheral Visions in the Globalizing Present, Brill/Rodopi, 141-163.
 • P. Pustułka, P., M. Ślusarczyk, S. Strzemecka (2015) Polish Children in Norway: Between National Discourses of Belonging and Everyday Experiences of Life Abroad. Childhood and Nation. Interdisciplinary Engagements, New York : Palgrave Macmillan, 207-227.
 • K. Slany, M. Ślusarczyk (2008) Socio-Demographic Analysis of Return Migrations in Poland in 1990-2004 [w:] E. Nowicka, H. Firouzbakhch (red.), Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, NOMOS, Kraków, 183-210.

Obecnie realizowane projekty

 • 2022 - 2024: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal - GenMigra, Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities - Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World.
 • 2021 - 2024: Light: Budowanie kapitału zdrowotnego. Rozwój kompetencji zdrowotnych uczniów szkół podstawowych (NCN OPUS).

Zrealizowane projekty

 • 2019 - 2022: Child-UP: Children Hybrid Integration: Learning Dialogue as a way of Upgrading policies of Participation (H2020)
 • 2021: Work-Life Balance in crisis times and beyond: interdisciplinary perspectives (Minigranty pracownicze – Social (r)Evolutions Lab: Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości / FutureSoc / FS.4.12.2020)
 • 2021: Wirus w koronie i jego sekrety. Budowanie kapitału zdrowotnego i kompetencji zdrowotnych uczniów w czasie infodemii na przykładzie materiałów edukacyjnych dotyczących pandemii (Minigranty badawacze POB FutureSoc)
 • 2017 - 2020: TRACKs - TRAnsitions Children and Kindergarten w ramach Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia (Akcja 2); http://www.tracks.socjologia.uj.edu.pl/
 • 2013 - 2016: Doing family in transnational context. Demographic choices, welfare adaptations, school integration and every-day life of Polish families living in Polish-Norwegian transnationality w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, (POLNOR/197905/4/2)
 • 2015: Polonia w Kazachstanie: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, MSZ.
 • 2011: Soziale Probleme und soziale Dienste in einer Demokratie – das Beispiel der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Hochschule Darmstadt, Niemcy, 2011-2012, finansowany przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec, Ministerstwo Spraw Zewnętrznych (der Auswaertige Amt) oraz DAAD
 • FeMiPol. Integration of Female ImMigrants in Labour Market and Society. Policy Assessment and Policy Recommendations, 6 Framework Programme EU GRANT 2006 - 2008.

Inna działalność i osiągnięcia

 • Członkini Komitetu Badań nad Migracjami PAN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, redakcji czasopisma "Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny".