Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ

dr hab. Maria Świątkiewicz-Mośny, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni

e-mail: maria.swiatkiewicz-mosny@uj.edu.pl

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • socjologia zdrowia, choroby i medycyny
 • komunikowanie społeczne
 • socjologia energetyki i środowiska
 • polityki zdrowotne
 • socjologia edukacji
 • neuroróżnorodność

Publikacje (ostatnie)

2023

 • Angela Genova, Alice Scavarda, Maria Świątkiewicz-Mośny, Disability Welfare Policy in Europe, Emerald 2023

2022

2021

 • Aleksandra Wagner, Paulina Polak, Maria Światkiewicz-Mośny, From community of practice to epistemic community – law, discipline and security in the battle for the legalisation of medical cannabis in Poland, Sociology of Health and Illness, 43: 316-335. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13217
 • Wagner, Aleksandra, Maria Świątkiewicz-Mośny, Tadeusz Rudek, Inma Garrido, Izaskun Jimenez Iturriza, Mónica de Juan, Tiina Koljonen, Johanna Lehne, and Eleonora Moro, Social Sciences and Humanities for Energy - Let’s Do It Together : Masterclasses and Citizen Debates Report, Energy-Shifts, 2021. https://energy-shifts.eu/ssh-masterclass-citizen-debates-report/.

2020

2019

2018

 • Aleksandra Wagner, Paulina Polak, Maria Świątkiewicz-Mośny, Who defines–who decides? Theorising the epistemic communities, communities of practice and interest groups in the healthcare field: a discursive approach, June 2018, Social Theory & Health, DOI: 10.1057/s41285-018-0073-6.
 • Katarzyna Kowalczewska-Grabowska K., Maria Świątkiewicz – Mośny, Rak szyjki macicy wśród mieszkańców Tychów – rozpoznanie problemu oraz opinii na temat działań profilaktycznych, Chowanna nr 2(51), ISSN 0137-706x, ss. 201-220.
 • Maja Drzazga-Lech, Maria Świątkiewicz-Mośny, Nowe media jako przestrzeń konstruowania tożsamości osób z zespołem Aspergera. Studium socjologiczne, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie 16 (1), 55-63.

2017

 • Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska, Youth and cancer prevention (with example of cervical cancer), The New Educational Review; 2017, nr 4.
 • Maria Świątkiewicz-Mośny, 2017, What does identity mean for young people in Poland?, The New Educational Review; 2017, nr 1.

Aktualnie realizowane projekty

 • LIGHT – Diagnoza i rozwój kapitału zdrowotnego - kompetencje zdrowotne uczniów szkół podstawowych, Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/39/B/HS6/00977
 • VAX trust – Addressing vaccine hesitancy in Europe, H2020, Grant Agreement No 965280

Zrealizowane projekty

 • Systemy wsparcia dla osób z autyzmem - studium pandemicznych konsekwencji w politykach publicznych, minigrant SocFut, 2022
 • Wirus w koronie i jego sekrety. Budowanie kapitału zdrowotnego i kompetencji zdrowotnych uczniów w czasie infodemii na przykładzie materiałów edukacyjnych dotyczących pandemii, minigrant SocFut, 2021
 • Energy-SHIFTS: https://energy-shifts.eu
 • Tempus Fugit - wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transformacji energetycznej, grant NCN OPUS, kierowniczka grantu: dr hab. Aleksandra Wagner, prof. UJ. 2016/21/B/HS6/03706
 • LoKOMoTyWA: Lider-Komunikacja-Inicjatywa. NCBiR, POWR.03.01.00-IP.08-00-U096/17, kierowniczka grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny: www.lokomotywa.uj.edu.pl
 • Centrum i rubieże - walka o dominację w polu ochrony zdrowia w Polsce, grant NCN Sonata, kierowniczka grantu: dr Paulina Polak 2016/21/D/HS6/02421
 • Profilaktyka raka szyjki macicy, czyli jak to się robi w Tychach. Analiza źródeł i zasobów wiedzy oraz opinii na temat szczepionek przeciwko HPV, Onkogrant I, finansowany przez Polską Ligę Walki z Rakiem, kierowniczki grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
 • Onkoedukatornia – Przyszłość wolna od raka, Onkogrant Polskiej Ligii Walki z Rakiem, kierowniczki grantu: Maria Świątkiewicz-Mośny, Katarzyna Kowalczewska-Grabowska
 • INCLUSO Social software for inclusion of (marginalized) young people, 7PR, koordynator grantu Jan Engelen (Kath. Univ. Leuven): www.incluso.org
 • Konstruowanie nowych tożsamości. Socjologiczne studium definiowania tożsamości indywidualnych i zbiorowych w warunkach globalizacji". Grant habilitacyjny nr 4603/B/H032011/40 /kierownik projektu/
 • Media jako płaszczyzna deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych problemów energetyki w Polsce: budowy elektrowni jądrowej, eksploatacji gazu łupkowego i energetyki wiatrowej, 2012- 2015, grant NCN nr UMO- 2011/03/D/HS6/05874 /wykonawca/
 • Grant 1 HOZE 039:30, 2007-2009, Społeczne skutki reformy oświaty, wykonawca projektu
 • Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w polskiej prasie, 2010/11
 • Optymalizacja komunikowania w instytucjach szkolnictwa wyższego, 2007/2008, wykonawca (we współpracy z uniwersytetem w Nijmegen)
 • Mechanizmy stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera, 2002-2006
 • Modern family in transition in Visegrad Countries, Visegrad Fund 2007-2008