Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni, Dyrektorka Instytutu Socjologii UJ

e-mail: marta.smagacz-poziemska@uj.edu.pl


Marta Smagacz-Poziemska - jestem socjolożką, specjalizuję się w interdyscyplinarnych badaniach nad miastem, przestrzenią i miejskimi sąsiedztwami. Obecnie w ramach grantu Normalność w warunkach niepewności zajmuję się badaniem “powracania do (nowej) normalności” w miastach (grant NCN). Jestem też zaangażowana w projekt Fashion & Food synergy for sustainability (Erasmus+), którego celem jest opracowanie nowych narzędzi cyfrowych do uczenia o zrównoważonych przemysłach miejskich.

Od blisko 20 lat - w roli ekspertki, badaczki, moderatorki - współpracuję z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Od 2021 jestem członkinią Rady Strategii Rozwoju Krakowa.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • teoria praktyk społecznych
 • miasto, miejskość, przestrzeń publiczna i sąsiedztwo
 • zrównoważony rozwój miejski
 • partycypacja obywatelska
 • gender mainstreaming w politykach miejskich

Wybrane publikacje

Monografie

 • M. Smagacz-Poziemska, 2015, Czy miasto jest niepotrzebne? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta, Warszawa: Scholar.
 • M. Smagacz, 2008, Revitalisation of Urban Space. Social Changes in Krakow's Kazimierz and the Ticinese district in Milan, Edizioni Plus (Pisa University).


Redakcja monografii

 • Smagacz-Poziemska, M., Gómez, M.V., Pereira, P., Guarino, L., Kurtenbach, S. and Villalón, J.J. eds., 2019, Inequality and uncertainty: current challenges for cities. Springer Nature/Palgrave McMillan.
 • Ferro, L., Smagacz-Poziemska, M., Gómez, M. V., Kurtenbach, S., Pereira, P., & Villalón, J. J. (eds.). 2019, Moving Cities: Contested Views on Urban Life. In Moving Cities–Contested Views on Urban Life (pp. 1-9). Springer VS, Wiesbaden.
 • Smagacz-Poziemska, M., Frysztacki, K., & Bukowski, A. (Eds.). (2017). Re-Imagining the city : municipality and urbanity today from a sociological perspective (p. 351). Kraków: Jagiellonian University Press. doi:10.4467/K9748.40/e/17.7265 [PUBLIKACJA]


Artykuły w czasopismach

 • Smagacz-Poziemska, M. and Bierwiaczonek, K., 2021. Playing Locally but Commuting to a Better School: Urban Planning and Education Policies in Parental Involvement Practices and Local Community Formation. East European Politics and Societies, p.08883254211007195.
 • Smagacz-Poziemska, M., A.Bukowski, and N. Martini. 2020, Social Practice Research in Practice : Some Methodological Challenges in Applying Practice-Based Approach to the Urban Research. International Journal of Social Research Methodology 24, no. 1 (2021): 65–78. https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1760577
 • Kabisch, S., Finnveden, G., Kratochvil, P., Sendi, R., Smagacz-Poziemska, M., Matos, R. and Bylund, J., 2019. New Urban Transitions towards Sustainability: Addressing SDG Challenges (Research and Implementation Tasks and Topics from the Perspective of the Scientific Advisory Board (SAB) of the Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe. Sustainability, 11(8), p.2242.
 • Smagacz-Poziemska M., A. Bukowski, K.Kurnicki, 2018, “Wspólnota parkingowania”: praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i ich strukturalne konsekwencje ['The Parkinghood”. The Car Parking Practices in the Urban Housing Estates and Their Structural Consequences], Studia Socjologiczne, (1 (228)), 117–142. doi:10.24425/119089
 • Bukowski, A., Nóżka, M., & Smagacz-Poziemska, M. (2018). How do parking practices structure urban territorial communities?, Urban Development Issues, 59, 5–16. doi:10.2478/udi-2018-0024

Kierowanie projektami

 • 2022 - 2026: Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego (NCN OPUS).
 • 2021 - 2024: Fashion & Food synergy for sustainability. New courses and innovative digital tools in higher education (Erasmus+)
 • 2015 - 2019: Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne (NCN OPUS).
 • 2011 - 2015: Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta (NCN Sonata).

Inne aktywności

 • 2017 - 2021: koordynatorka ESA 37. Research Network “Urban Sociology”, European Sociological Association (ESA)
 • 2015 - 2017: wicekoordynatorka 37. Research Network “Urban Sociology” w European Sociological Association
 • 2017 - 2021: członkini Scientific Advisory Board JPI UE (SAB) 2013-2016, przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTS
 • 2016 – obecnie: członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego PTS
 • 2016 – obecnie: wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta PTS