Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ

stanowisko: profesor uczelni, Dyrektorka Instytutu Socjologii UJ

e-mail: marta.smagacz-poziemska@uj.edu.pl


Marta Smagacz-Poziemska - jestem socjolożką, specjalizuję się w interdyscyplinarnych badaniach nad miastem, przestrzenią i miejskimi sąsiedztwami. Obecnie w ramach grantu Normalność w warunkach niepewności zajmuję się badaniem “powracania do (nowej) normalności” w miastach (grant NCN). Jestem też zaangażowana w projekt Fashion & Food synergy for sustainability (Erasmus+), którego celem jest opracowanie nowych narzędzi cyfrowych do uczenia o zrównoważonych przemysłach miejskich.

Od blisko 20 lat - w roli ekspertki, badaczki, moderatorki - współpracuję z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymi instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Od 2021 jestem członkinią Rady Strategii Rozwoju Krakowa.

Zainteresowania naukowe i badawcze

 • teoria praktyk społecznych
 • miasto, miejskość, przestrzeń publiczna i sąsiedztwo
 • zrównoważony rozwój miejski
 • partycypacja obywatelska
 • gender mainstreaming w politykach miejskich

Publikacje

Informacje o publikacjach dostępne są na stronie

Kierowanie projektami

 • 2022 - 2026: Normalność w warunkach niepewności. Perspektywa prakseologiczna w badaniach (re)produkcji 'normalnego' życia miejskiego (NCN OPUS).
 • 2021 - 2024: Fashion & Food synergy for sustainability. New courses and innovative digital tools in higher education (Erasmus+)
 • 2015 - 2019: Różnice i granice w procesie tworzenia wielkomiejskich społeczności sąsiedzkich. Studium społeczno-przestrzenne (NCN OPUS).
 • 2011 - 2015: Czy Miasto jest niepotrzebne? Nowe przestrzenie życiowe młodych mieszkańców miasta (NCN Sonata).

Inne aktywności

 • 2017 - 2021: koordynatorka ESA 37. Research Network “Urban Sociology”, European Sociological Association (ESA)
 • 2015 - 2017: wicekoordynatorka 37. Research Network “Urban Sociology” w European Sociological Association
 • 2017 - 2021: członkini Scientific Advisory Board JPI UE (SAB) 2013-2016, przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTS
 • 2016 – obecnie: członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego PTS
 • 2016 – obecnie: wiceprzewodnicząca Sekcji Socjologii Miasta PTS