Specjalizacja Społeczeństwo miejskie

dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ - koordynatorka specjalizacji:

Dlaczego specjalizacja poświęcona miastu? Ponieważ bez miasta nie da się dziś wyobrazić rzeczywistości. W nim żyje większość z nas, a ci, którzy mieszkają poza jego granicami administracyjnymi, są zwykle jego użytkownikami: w mieście pracują, uczą się, spędzają czas wolny, chodzą do lekarza. Współczesne miasta to lokalno-globalne przestrzenie, w których odzwierciedlają się ogólnie występujące zjawiska i problemy społeczne, ale które są również przestrzenią kreowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych, ekonomicznych i kulturowych. Potrzeba dziś specjalistów, którzy z jednej strony będą rozumieć „logikę miasta", a z drugiej – będą potrafili reprezentować w polityce i gospodarce interesy społeczności lokalnej i różnych grup użytkowników miasta.


 

Dlaczego warto wybrać tę specjalizację?

  • na rynku pracy brakuje osób przygotowanych do badania, rozumienia i projektowania rozwiązań związanych z problemami współczesnych miast (m. in. dotyczącymi przestrzeni, procesów demograficzno-przestrzennych, jakości życia, aktywizacji i partycypacji społecznej) – nasza specjalizacja wypełnia tę lukę
  • specjalizacja została przygotowana we współpracy z pracodawcami - na etapie projektowania programu konsultowaliśmy go z przedstawicielami firm, instytucji i organizacji oraz ekspertami zajmującymi się problematyką miejską - dzięki ich rekomendacjom program uwzględnia realne potrzeby społeczne i rynku pracy oraz ma praktyczny profil
  • interdyscyplinarność – podstawą specjalizacji jest socjologia (miasta, przestrzeni, społeczności lokalnych), ale program specjalizacji uwzględnia także wiedzę z zakresu urbanistyki i architektury, ekonomii, geografii społecznej, politologii, psychologii środowiskowej, antropologii kultury i historii
  • w ramach specjalizacji współpracujemy z firmami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się miastem; realizujemy projekty międzybranżowe (np. warsztaty projektowania we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej i Wydziałem Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie), wizyty studyjne (w Krakowie i innych polskich miastach) oraz spotkania z praktykamiZobacz opinie ekspertów o naszej specjalizacji
 

Czego uczymy i jak pracujemy?

Nasza specjalizacja koncentruje się na badaniu i analizie zjawisk, procesów i problemów miejskich oraz na aplikowaniu wiedzy do rozwiązywania wyzwań i problemów współczesnych miast.


Studenci/tki zdobywają w ramach specjalizacji umiejętności z zakresu:

  • diagnozowania obszarów problemowych w mieście, przygotowywania, współorganizowania i realizowania procesów/projektów rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w tym obszarów mieszkaniowych,
  • badań i ewaluacji jakości życia w mieście,
  • przygotowywania, organizowania i realizowania programów aktywizacji i partycypacji społecznej (np. konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, centra aktywności lokalnej),
  • współtworzenia strategii i programów rozwoju lokalnego,
  • tworzenia i ewaluacji rozwiązań z wykorzystaniem współczesnych modeli rozwoju miasta (m.in. smart city, sustainable development),
  • uspołeczniania procesów planowania przestrzennego i projektowania architektonicznego