Gdzie mogą pracować absolwenci?

Absolwenci/tki specjalizacji "Społeczeństwo miejskie" mogą pracować m.in. w następujących miejscach i obszarach:

  • instytucje, firmy i organizacje zorientowane na innowacje społeczne w zakresie rozwiązań dot. np. transportu, środowiska, mieszkalnictwa, administracji w warunkach miejskich i wielkomiejskich
  • firmy i organizacje badawcze, doradczo-konsultacyjne typu THINK TANK
  • firmy badawcze (m.in. specjalizujące się w tzw. badaniach miejskich)
  • firmy zajmujące się marketingiem terytorialnym (w tym promocją miast) i marketingiem miejsc
  • jednostki administracji publicznej, przede wszystkim na poziomie regionalnym i gminnym
  • organizacje pozarządowe zorientowane na działania na poziomie lokalnym (np. rozwiązywanie problemów w mieście, aktywizacja i partycypacja społeczna)
  • stanowiska związane z organizowaniem konsultacji i partycypacji na poziomie lokalnym (np. budżet obywatelski, partycypacyjne modele rewitalizacji, centra aktywności lokalnej) itp.
  • media lokalne i zajmujące się tematyką miejską
  • start-upy
  • pracownie urbanistyczne i architektoniczne wykorzystujące model partycypacyjnego projektowania przestrzeni miejskiej, w tym obiektów użyteczności publicznej