Program specjalizacji "Społeczeństwo miejskie"

Program specjalizacji obejmuje następujące bloki tematyczne:

Zrozumieć miasto

Kursy: Socjologia miasta; Miasta europejskie w procesie zmian ekonomicznych i kulturowych; Specyfika badań nad miastem i społecznościami miejskimi; Kultura/kultury miasta; Gospodarka miejska i prężność miejska; Samorząd terytorialny - aktorzy i zasady gry; Procesy miejskie z perspektywy socjologii wsi


Miasto – problemy, wyzwania i rozwiązania

Kursy: Dynamics of cities, states and globalisation in sociological perspective; Ruchy miejskie - aktorzy, czynniki, przemiany; Style i sposoby życia w kontekście procesów urbanizacyjnych; Miasta w perspektywie demograficzno-społecznej; Prawo do miasta; Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni miejskich


Polityki miejskie i zarządzanie rozwojem miast

Kursy: Społeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo miejskie; Władza, polityka w mieście; Współczesne koncepcje rozwoju miasta i polityki miejskie; Aktywizacja i partycypacja społeczna w mieście; SMART CITY - technologie dla ludzi; Kreowanie wizerunku miasta i marketing miejsca


Przestrzeń miejska

Kursy: Jakość usług publicznych / jakość życia w mieście jako wyzwanie metodologiczne i aplikacyjne; Socjologia przestrzeni i architektury; Systemy Informacji Geograficznej w badaniach nad miastem i w polityce miejskiej; Międzybranżowe warsztaty projektowania przestrzeni


Miasto jako zadanie

Kursy: Wyjazdy studyjne; Warsztaty przedsiębiorczości

 

Zobacz ramowy program specjalizacji "Społeczeństwo miejskie" w podziale na semestry